WorldCat Identities

Linköpings universitet Tekniska högskolan

Overview
Works: 4,883 works in 4,907 publications in 3 languages and 4,979 library holdings
Genres: Conference papers and proceedings  Academic theses 
Roles: Publisher, pub, Other, Editor, isb
Publication Timeline
.
Most widely held works by Linköpings universitet
Linköping studies in science and technology( )

in English and held by 37 WorldCat member libraries worldwide

Linköping studies in science and technology( )

in English and held by 34 WorldCat member libraries worldwide

Computers in materials technology : proceedings of the international conference held at the Institute of Technology, Linköping University, Sweden, June 4-5, 1980 by T Ericsson( Book )

3 editions published in 1981 in English and German and held by 8 WorldCat member libraries worldwide

Computers in Materials Technology presents the computer applications in materials technology. It discusses the materials selection in computer data banks of metals and polymers. This book is divided into six sections that address the alloy and composite materials design
The Seventh Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP '01 : Linköping, Sweden, May 30 - June 1, 2001 by 2001, Linköping> Scandinavian International Conference on Fluid Power <7( Book )

3 editions published in 2001 in English and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Contact problems and load transfer in mechanical assemblages : Euromech Colloquium No. 110, September 27-29, 1978 by Euromech colloquium( Book )

2 editions published in 1978 in English and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

A note on a mathematical programming model for optimal bus frequencies by Kurt Jörnsten( Book )

1 edition published in 1979 in English and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Universitet och högskolor i den fortsatta kompetensutvecklingen( Book )

1 edition published in 1994 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Using the wild bootstrap to quantify uncertainty in mean apparent propagator MRI by Xuan Gu( )

2 editions published in 2019 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Purpose: Susceptibility distortions impact diffusion MRI data analysis and is typically corrected during preprocessing. Correction strategies involve three classes of methods: registration to a structural image, the use of a fieldmap, or the use of images acquired with opposing phase encoding directions. It has been demonstrated that phase encoding based methods outperform the other two classes, but unfortunately, the choice of which phase encoding based method to use is still an open question due to the absence of any systematic comparisons. Methods: In this paper we quantitatively evaluated six popular phase encoding based methods for correcting susceptibility distortions in diffusion MRI data. We employed a framework that allows for the simulation of realistic diffusion MRI data with susceptibility distortions. We evaluated the ability for methods to correct distortions by comparing the corrected data with the ground truth. Four diffusion tensor metrics (FA, MD, eigenvalues and eigenvectors) were calculated from the corrected data and compared with the ground truth. We also validated two popular indirect metrics using both simulated data and real data. The two indirect metrics are the difference between the corrected LR and AP data, and the FA standard deviation over the corrected LR, RL, AP, and PA data. Results: We found that DR-BUDDI and TOPUP offered the most accurate and robust correction compared to the other four methods using both direct and indirect evaluation metrics. EPIC and HySCO performed well in correcting b 0 images but produced poor corrections for diffusion weighted volumes, and also they produced large errors for the four diffusion tensor metrics. We also demonstrate that the indirect metric (the difference between corrected LR and AP data) gives a different ordering of correction quality than the direct metric. Conclusion: We suggest researchers to use DR-BUDDI or TOPUP for susceptibility distortion correction. The two indirect metrics (the difference between corrected LR and AP data, and the FA standard deviation) should be interpreted together as a measure of distortion correction quality. The performance ranking of the various tools inferred from direct and indirect metrics differs slightly. However, across all tools, the results of direct and indirect metrics are highly correlated indicating that the analysis of indirect metrics may provide a good proxy of the performance of a correction tool if assessment using direct metrics is not feasible
The Seventh Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP '01 : Linköping, Sweden, May 30 - June 1, 2001 by 2001, Linköping> Scandinavian International Conference on Fluid Power <7( Book )

1 edition published in 2001 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Coordinating the Internet by Fredrik Lindeberg( Book )

2 editions published between 2019 and 2021 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Många självklarheter i vårt digitala samhälle är beroende av Internet för att fungera. Allt från smarta dörrar för hemtjänster, till självscanningsapparaterna på ICA, till nyare bilar, moderna tillverkningsrobotar, telefoner och affärssystem. Den här licentiatavhandlingen re- der ut vad Internet är, hur det styrs och vad det har för praktiska konsekvenser. Tidigare forskning finns bland annat inom telekommunikation där Internet liknas vid andra tele- kommunikationstjänster, så som kabel-TV eller mobiltelefoni, och inom digitalisering både inom management och informationssystem där Internet i det närmaste tas för givet som teknisk infrastruktur. Här tar jag en ansatts där jag förklarar Internet ur ett kombinerat tekniskt och organisatoriskt perspektiv. Studien är principiellt uppdelad i tre delar. Den första delen fokuserar på att begrepps- mässigt hitta ett sätt att diskutera Internet utan att essentiella aspekter faller bort, såsom styrningen eller konsekvenser av den tekniska designen. Jag landar i att Internet är både ett tekniskt och ett organisatoriskt fenomen. Tekniskt i bemärkelsen att det handlar om digital paketbaserad kommunikation (dvs att olika paket kan ta olika väg och att det inte finns ett beroende på en viss specifik väg, eller "krets"), vilket kan särskiljas från exempel- vis kretskopplad kommunikation (dvs en specific väg från sändare till mottagare) eller rent analog kommunikation. I denna tekniska dimension är Internet förhållandevis likt klassisk telekommunikation såsom kabel-TV och mobiltelefoni, och förlitar sig på best-effort paket- baserad kommunikation. I den andra dimensionen, styrning och organisation, är Internet ett explicit bottom-up fenomen som styrs med andra principer och ideal än klassisk tele- kommunikation. Till sin utformning är denna minsta möjliga koordination som krävs för att möjliggöra koordinering av de tekniska unika identifierare som behövs för att Internet ska fungera (dvs idag DNS- och BGP-flororna av protokoll för användning av namn och nummer på Internet). Båda dimensionerna, de organisatoriska och tekniska, följer samma designprinciper, och generellt är det meningsfullt att se Internet som en ekologi av aktörer snarare än en organisation i strikt teoretiska termer (exempelvis finns ingen tydlig över- gripande strategi, organisationsnummer eller löneutbetalare). Det är dessa designprinciper, som ligger väl i linje med systemarkitektursprinciper för datorsystem, som är orsaker till Internets lager-design där man (generellt) inte ska bry som om vad som händer på andra lager än sitt eget (beskrivet som "separation of concerns" eller i dubbel negation "high cohe- sion" i texten) samt att ha en minimalistisk ansatts till koordinering och enbart koordinera eller skapa beroenden mellan enheter (både tekniskt och organisatoriskt) när det verkligen behövs (beskrivet som "minimum coordination" eller "low coupling" i texten). Den andra delen fokuserar på hur Internet kan socialt påverkas eller förändras till något annat, eller till något med en annan funktion sett som en styrd organisation. Jag använder begreppet social robusthet, som motpol till teknisk robusthet som i hur man tekniskt kan förstöra Internet, för att diskutera dessa aspekter. Slutsatserna här mynnar ut i att Internets explicita bottom-up och problemsuppdelnings-design gör det märkbart svårt för någon att medvetet påverka Internet för att ändra dess beskaffenhet, och dessutom visar jag att även om man praktiskt lyckas ta över de formellt beslutande råden (exempelvis ICANNs och IETFs styrelser) så finns det inga formella eller praktiska hinder för att bara ignorera dem (dvs switching costs för just ICANN eller IETF är låga, om än tekniskt omständligt med att konfigurera om rötter och routing-tabeller, och betydligt enklare än att gå från IPv4 till IPv6 då utrustning kan behöva ersättas och därmed en betydligt högre switching cost). Med andra ord, det är enklare att byta ut Internets koordinerare än att byta ut Internet mot något som fungerar annorlunda. Däremot är den rådande politiska världsordningen ett hot mot Internet, eftersom den regelstyrda och koordinerade världsordningen inte längre är lika självklar som den varit tidigare. Den tredje och sista studien fokuserar på nätneutralitet, dvs rätten nätverksoperatörer har att fånga värde i andra dimensioner än trafikmängd, som en praktiskt effekt av hur Internet styrs och fungerar. Det primära praktiska bidraget är att nätneutralitet inte får ses som enbart en reglerings och lagstiftningfråga utan det är mer relevant att prata om i termer av nätneutralitet i praktiken. I den bemärkelsen är lagstiftningens vara eller inte vara mindre intressant än praktisk nätneutralitets vara eller inte vara och en tyngdpunktsförskjutning i den offentliga debatten hade fört diskussionen närmare hur Internet fungerar. Sammanfatt- ningsvis ger Internets designprinciper att marknadskrafter, och ej direkt reglering, ska möj- liggöra nätneutralitet. För att förtydliga, tanken är att det ska finnas konkurrens inom de flesta nivåer eller lager, och att det är av vikt att det finns konkurrens rakt igenom så att en kundvilja för paketneutralitet på tjänstenivå även påverkar nätägar- och infrastrukturnivå, så att det är användarnas efterfrågan som leder till nätneutralitet (om den användarviljan finns). Dock kan det mycket väl vara så att man som användare inte är intresserad av nät- neutralitet och då ska tjänsteleverantörer, nätägare och infrastrukturoperatörer inte heller tvingas vara neutrala genom lagstiftning då det går stick i stäv med designprinciperna. Inte heller ska en grupps vilja kring nätneutralitet påverka andras möjligheter att välja. Genomgående identifierar jag två kolliderande världsbilder, den distribuerade regelstyrda och koordinerade ordningen i sitt perspektiv med sina förkämpar, och den mer integreran- de och suveräna världsordningen med sitt perspektiv och sina förkämpar. Rent praktiskt uppfyller Internet en önskad funktion i den tidigare men ej i den senare, då Internet de- signmässigt är byggt för att tillåta snarare än kontrollera och bestämma. Exempelvis finns det inte inbyggda (tekniska) mekanismer i Internet för att till exempel möjliggöra statlig övervakning eller kontroll av material som finns tillgängligt, och då ligger det mer i statens intresse att ha kontrollerade telekommunikationstjänster, såsom kabel-TV, mobiltelefoni och liknande lösningar där man inte helt enkelt kan lägga på ett "extra lager" för att uppnå kryptering, anonymitet eller tillgång till andra tjänster. Utanför kommunikationssektorn kan dessa perspektiv, exempelvis, användas för att illu- strera olika sätt att se på vägnät och transport. Där en distribuerad världsbild skulle kunna se det som naturligt att dela upp det hela i olika nivåer, exempelvis vägnät som infrastruk- tur (ex asfalt på mark), fordon (ex bilar) och tjänster (ex taxi) där de olika nivåerna styrs, koordineras och har olika incitamentsystem. Ett integrerat perspektiv på detsamma skulle kunna vara leverantörer förpackar system som de levererar som produkt (ex bil) eller tjänst (ex taxi eller mobility as a service) mot slutanvändaren som kan villkora användning av un- derliggande lager, exempelvis ingen grusvägskörning eller betalväg. De olika nivåerna här kan bytas ut för att likna situationen för Internet idag; vägnät mot Internet, fordon mot transport-lager (UDP, TCP, osv) och tjänst mot applikations-lager (webb, mail, osv) där dessa inneboende konflikter är en naturlig del av nätneutralitetsdebatten. I detta exempel så regleras biltillverkare av andra regler, lagar och förordningar än taxifirmor, vägbyggare och vägunderhåll, och en liknande uppdelning är inte alltid förekommande i fallet digital kommunikation. Avhandlingen sätter även pågående trender i ett bredare perspektiv mot både organisation och teknik, och trycker på vikten av att förstå delarna var för sig och tillsammans för att på ett rikare sätt måla upp helheten
C1s Peak of Adventitious Carbon Aligns to the Vacuum Level: Dire Consequences for Materials Bonding Assignment by Photoelectron Spectroscopy by Grzegorz Greczynski( )

1 edition published in 2017 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

The C1s signal from ubiquitous carbon contamination on samples forming during air exposure, so called adventitious carbon (AdC) layers, is the most common binding energy (BE) reference in X-ray photoelectron spectroscopy studies. We demonstrate here, by using a series of transition-metal nitride films with different AdC coverage, that the BE of the C1s peak E-B(F) varies by as much as 1.44 eV. This is a factor of 10 more than the typical resolvable difference between two chemical states of the same element, which makes BE referencing against the C1s peak highly unreliable. Surprisingly, we find that C1s shifts correlate to changes in sample work function phi(SA), such that the sum E-B(F) + phi(SA) is constant at 289.50 +/- 0.15 eV, irrespective of materials system and air exposure time, indicating vacuum level alignment. This discovery allows for significantly better accuracy of chemical state determination than offered by the conventional methods. Our findings are not specific to nitrides and likely apply to all systems in which charge transfer at the AdC/substrate interface is negligible
Kontakt med Linköpings universitet/Tekniska högskola by Universitetet i Linköping( Book )

2 editions published in 1975 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Optimization problem formulation for semi-digital FIR digital-to-analog converter considering coefficients precision and analog metrics by Mohammad Reza Sadeghifar( )

2 editions published in 2019 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

As the number of antenna elements increases in massive multiple-input multiple-output-based radios such as fifth generation mobile technology (5G), designing true multi-band base-station transmitter, with efficient physical size, power consumption and cost in emerging cellular frequency bands up to 10 GHz, is becoming a challenge. This demands a hard integration of radio components, particularly the radios digital application-specific integrated circuits (ASIC) with high performance multi-band data converters. In this work, a novel radio frequency digital-to-analog converter (RF DAC) solution is presented, that is also capable of monolithic integration into todays digital ASIC due to its digital-in-nature architecture. A voltage-mode conversion method is used as output stage, and configurable mixing logic is employed in the data path to create a higher frequency lobe and utilize the output signal in the first or the second Nyquist zone. This 12-bit RF DAC is designed in a 22 nm FDSOI CMOS process, and shows excellent linearity performance for output frequencies up to 10 GHz, with no calibration and no trimming techniques. The achieved linearity performance is able to fulfill the high requirements of 5G base-station transmitters. Extensive Monte-Carlo analysis is performed to demonstrate the performance reliability over mismatch and process variation in the chosen technology
Studiehandbok( )

in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Considering external costs : their influence on technical measures in energy systems by Annelie Carlson( Book )

2 editions published in 2002 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Human-automation teamwork Current practices and future directions in air traffic control by Åsa Svensson( Book )

1 edition published in 2020 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

This dissertation explores the topic of human-automation teamwork in Air Traffic Control (ATC). ATC is a high stakes environment where complex automation is being introduced while the human operator has the legal responsibility. With increasing demands on productivity in various industries (as also in ATC), automation is introduced for efficiency, maintaining safety, and to keep the workload of the human operator within acceptable limits. However, previous research has shown that automation may cause negative effects on the human operator and performance, such as forcing the operator out of the control loop, which might lead to problems or confusion. Previous research suggests a need for strengthening human-automation collaboration where automation is seen as a team member to keep the operator in the loop. In order to achieve such teamwork, the design of the automation needs to be human-centred, i.e. that the automation is designed for the underlying need of the operator. The aim of this dissertation is to explore teamwork in ATC from several angles to understand how the air traffic controllers are working in current ATC environments and how automation could be designed to support human-automation teamwork. The included studies rely on interviews, simulations, and questionnaires, all with operational air traffic controllers as participants. The results indicate that for both human-human teamwork and human-automation teamwork, teamwork factors such as adaptability and mutual performance monitoring (knowing what the other team members are doing) are important for the work performance in current ATC environments, where mutual performance monitoring is especially important during stressful situations. When designing automation, lessons learned from human-human teamwork should be considered. The work within the scope of this dissertation identifies and concerns two human-automation teamwork aspects: boundary awareness and implicit communication. These are proposed to support the operator's knowledge about the automation and the communication flow between the operator and the automation. Boundary awareness is the operator's knowledge of the automation's abilities, its boundaries (what it can or cannot manage), and about consequences if it would go outside of these boundaries. Implicit communication is the unspoken or implied small cues that the operator and the automation can use to communicate with each other. It is proposed that implicit communication can be based on the work patterns of the operator. The knowledge gained through the work in this dissertation can be used as a foundation for further research and design of automation regarding operator knowledge about the automation boundaries and the communication within the team
Supply chain capabilities for facilitating the internationalisation of retailers a multiple case study of three Swedish retail companies by Linnea Haag( )

2 editions published in 2019 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

The purpose of this paper is to explore how the logistics organisation and operations support embeddedness in retailersâ geographical expansion. More specifically, this study identifies four key logistics characteristics that are crucial for geographical expansion and describes how each of these supports retailersâ embeddedness related to their geographical expansion. The findings illustrate how the characteristics: Centralised logistics control, Centralised logistics structure, Standardised logistics operations and Continuous learning and improvement, support societal, network and territorial embeddedness related to the geographical expansion of retailers. The paper is empirically grounded in an explorative, qualitative, multiple case study of three Swedish retailers that have geographically expanded their businesses. Company visits and interviews with a variety of informants, ranging from company owners to operational logistics staff, have been conducted
PDEModelica - Towards a High-Level Language for Modeling with Partial Differential Equations by Levon Saldamli( )

2 editions published between 2002 and 2006 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

This thesis describes initial language extensions to the Modelica language to define a more general language called PDEModelica, with built-in support for modeling with partial differential equations (PDEs). Modelica® is a standardized modeling language for objectoriented, equation-based modeling. It also supports component-based modeling where existing components with modified parameters can be combined into new models. The aim of the language presented in this thesis is to maintain the advantages of Modelica and also add partial differential equation support. Partial differential equations can be defined using a coefficient-based approach, where a predefined PDE is modified by changing its coefficient values. Language operators to directly express PDEs in the language are also discussed. Furthermore, domain geometry description is handled and language extensions to describe geometries are presented. Boundary conditions, required for a complete PDE problem definition, are also handled. A prototype implementation is described as well. The prototype includes a translator written in the relational meta-language, RML, and interfaces to external software such as mesh generators and PDE solvers, which are needed to solve PDE problems. Finally, a few examples modeled with PDEModelica and solved using the prototype are presented
Correction: On Stochastic Investigation of Flow Problems Using the Viscous Burgers' Equation as an Example (vol 81, p 1111, 2019) by Markus Wahlsten( )

2 editions published in 2019 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

We consider a stochastic analysis of non-linear viscous fluid flow problems with smooth and sharp gradients in stochastic space. As a representative example we consider the viscous Burgers' equation and compare two typical intrusive and non-intrusive uncertainty quantification methods. The specific intrusive approach uses a combination of polynomial chaos and stochastic Galerkin projection. The specific non-intrusive method uses numerical integration by combining quadrature rules and the probability density functions of the prescribed uncertainties. The two methods are compared in terms of error in the estimated variance, computational efficiency and accuracy. This comparison, although not general, provide insight into uncertainty quantification of problems with a combination of sharp and smooth variations in stochastic space. It suggests that combining intrusive and non-intrusive methods could be advantageous
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.87 (from 0.61 for Computers ... to 0.98 for Föredrag ...)

Alternative Names
Institute of Technology

Linköping institute of technology

Linköping Tekniska Högskola

Linköping Tekniska Högskolan

Linköping University. Institute of Technology.

Linköpings tekniska högskola.

Linköpings universitet. Tekniska fakulteten.

LiTH

Tekniska Högskolan

Tekniska högskolan i Linköping.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Tekniska högskolan vid Universitetet i Linköping

Universitetet i Linköping Institute of Technology

Universitetet i Linköping Linköping Institute of Technology

Universitetet i Linköping Linköping Tekniska Högskola

Universitetet i Linköping Linköping Tekniska Högskolan

Universitetet i Linköping Linköpings Tekniska Högskola

Universitetet i Linköping Tekniska Högskolan

Languages