WorldCat Identities

Universitat de Barcelona Departament de Química Orgànica

Overview
Works: 585 works in 778 publications in 3 languages and 749 library holdings
Publication Timeline
.
Most widely held works by Universitat de Barcelona
Estructura de compostos orgànics i biomolècules( Book )

1 edition published in 2009 in Catalan and held by 6 WorldCat member libraries worldwide

Experimentació en química orgànica : manual de pràctiques( Book )

2 editions published between 1997 and 2005 in Catalan and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Desenvolupament d'una nova síntesi d'un antivíric d'alt valor afegit : des de la gènesi fins a la producció industrial by Javier Velasco Turbau( )

3 editions published between 2012 and 2013 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Estudis in vivo d'internalització cel·lular de nucleòsids fluorescents by Ana Ma Claudio Montero( Book )

3 editions published between 2012 and 2013 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Els anàlegs nucleosídics poden ser utilitzats com a fàrmacs anticancerígens i en teràpies antivirals. Les proteïnes encarregades del reconeixement i translocació dels derivats cap a l'interior cel·lular són els transportadors nucleosídics (NTs), els quals es classifiquen en transportadors de nucleósids concentratius (CNTs) i equilibratius (ENTs), i els transportadors de cations orgànics (OCTs). La utilització de compostos marcats radioactivament és habitual en l'estudi de l'activitat d'aquestes proteïnes, tot i que aquest tipus d'assaig no permet l'anàlisi del transport intracel·lular o la distribució dels nucleòsids a l'interior cel·lular. Per aquest motiu, l'objectiu del present treball és l'obtenció d'anàlegs nucleosídics fluorescents que permetin l'estudi de l'activitat dels transportadors CNT i OCT in vivo mitjançant microscòpia confocal de fluorescència. Els compostos fluorescents triats per a l'estudi s'escullen en funció de la seva estructura (amb modificacions mínimes respecte als nucleòsids naturals) i característiques espectroscòpiques (longitud d'ona mínima d'absorció de 350 nm). Segons aquests criteris es trien cinc anàlegs: pirrolo-Citidina (pirrolo-C), Uridina-furà (U-furà), derivat tricíclic de citidina (tC), derivat de pteridina i anàleg amb un grup benzotiofé. A excepció del primer anàleg (compost comercial), els derivats són sintetitzats i purificats per HPLC. La interacció de les molècules amb les proteïnes CNT i OCT es determina mitjançant la inhibició del transport de [(3)H]Uridina o [(3)H]MPP+ en cèl·lules HeLa transfectades transitòriament. Per altra banda, experiments d'electrofisiologia utilitzant oòcits de Xenapus laevis que expressaven una determinada proteïna CNT permeten avaluar la internalització dels derivats. l'estudi in vivo del transport dels anàlegs fluorescents realitza mitjançant microscòpia confocal de fluorescència amb una longitud d'ona d'excitació de 350 nm. Els derivats nucleosídícs fluorescents pirrolo-C i U-furà, presenten una forta interacció amb els transportadors hCNT1 i hCNT3, amb unes ICsD de l'ordre baix i inhibeixen significativament l'activitat de hOCT1 i hOCT2. Segons els resultats dels assajos d'electrofisiologia, tant pirrolo-C com U-furà poden ser internalitzats pels dos transportadors concentratíus. El compost tC inhibeix l'activitat tant de hCNT2 com de hCNT3 amb una baixa afinitat, però no indueix corrents de sodi en oòcits en els estudis d'electrofisiologia. Finalment, els derivats de pteridina i benzotiofé no mostren cap tipus d'interacció amb els transportadors. Els experiments in vivo utilitzant microscòpia confocal de fluorescència mostren una clara acumulació intra cel·lular de U-furà i pirrolo-C
Estudio teórico y experimental de cetoximas y aldononitrilos peracetilados by Dolores Velasco Castrillo( Book )

3 editions published between 1988 and 2008 in Spanish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Estudio del comportamiento fotoquímico y fotofísico de 3-vinil-2-aril (heteroaril)-indoles by Irene Fernández Vidal( Book )

4 editions published between 1989 and 1990 in Spanish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Introducció a l'experimentació en química orgànica : manual de pràctiques by Ángel-Manuel Montaña Pedrero( Book )

1 edition published in 1997 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Marine natural products : synthesis and structure determination by Adriana Lorente Crivillé( Book )

3 editions published in 2014 in English and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Els productes naturals extrets de plantes i organismes terrestres han estat durant molts anys font d'inspiració per a la preparació de fàrmacs. Per contra el medi marí no ha rebut tanta atenció, la química dels productes naturals marins ha hagut d'esperar que les tecnologies es modernitzessin per facilitar la recol·lecció de mostres i la determinació estructural dels productes extrets, que presenten molta més complexitat estructural que els productes d'origen terrestre. En els últims 50 anys, aquest camp ha estat objecte de gran interès ja que representa una font de noves molècules bioactives, amb estructures i mecanismes d'acció diferents dels coneguts. En aquesta tesi s'ha treballat en dos projectes focalitzats en l'estudi de molècules d'origen marí com a fàrmacs, utilitzant la síntesi com a eina en els primers estadis de desenvolupament ja que la quantitat aïllada de les fonts naturals només serveix per fer una primera aproximació a estructura i activitat. La barmumicina és un producte natural amb activitat biològica del que s'ha confirmat l'estructura gràcies a la síntesi. El compost que es va determinar en la primera assignació s'ha obtingut per síntesi i s'ha comparat amb el producte natural duent a la conclusió que l'estructura no era la correcta. La reassignació i síntesi d'una nova molècula proposada ha confirmat la identitat d'aquest producte natural. Les formidolides B-D són productes naturals d'alta complexitat estructural. S'ha desenvolupat la síntesi del fragment macrocíclic de les formidolides B-D, abordant dues aproximacions per a la formació de l'alquè trisubstituit; una basada en una metàtesi d'olefines i l'altra en una olefinació de Julia-Kocienski. La segona ruta s'ha seleccionat com a ruta per adaptar a procediments estereoselectius. Adaptant aquesta estratègia, s'ha desenvolupat una metodologia que permet sintetitzar eficaçment i de forma enantioselectiva el macrocicle de les formidolides B-D; l'estratègia és versàtil, ja que canviant els materials de partida o els auxiliars quirals es pot dirigir la síntesi cap al diastereòmer desitjat. El punt clau de la síntesi ha estat la formació del doble enllaç trisubstituitZ amb bon rendiment i selectivitat, pel qual s'ha dut a terme una optimització del procés. S'han sintetitzat tres estereoisòmers i la comparació dels espectres de RMN del producte natural i els sintètics ha permès establir la configuració relativa dels esterocentres que presenta la macrolactona del producte natural. Els resultats presentats demostren la utilitat de la síntesi en el desenvolupament de productes naturals, ja sigui en la determinació d'estructura, estereoquímica o en la producció en sí
Synthesis, structural elucidation and biological evaluation of Pipecolidepsin A and Phakellistatin 19 by Marta Pelay Gimeno( Book )

3 editions published in 2013 in English and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Dos productes naturals marins de naturalesa peptídica han estat sintetitzats i estudiats estructuralment en la present tesi doctoral. El Pipecolidepsin A és un ciclodepsipèptid "cap-cadena lateral" que ha mostrat uns valors de citotoxicitat molt prometedors. Té una disposició estructural molt característica en la que un enllaç èster uneix l'extrem carboxil-terminal amb la cadena lateral de l'aminoàcid AHDMHA, originant d'aquesta manera una macrolactona de 25 membres i un braç peptídic exocíclic acabat amb un beta-hidroxiàcid. A més a més, la seva complexitat sintètica es veu incrementada per la presència en la seva estructura de fins a 6 aminoàcids sintètics no comercials. Les síntesis dels derivats correctament protegits dels residus L-threo-beta-EtO-Asn, AHDMHA, DADHOHA i HTMHA han estat desenvolupades i verificades al nostre laboratori. L'etapa crítica de la síntesi del Pipecolidepsin A és la formació de l'enllaç èster sobre un alcohol extremadament impedit. A més a més, són moltes les reaccions secundàries associades als diferents residus sintètics (deshidratació d'amides laterals a nitrils, racemització, formació d'aspartimides, lactamització intramolecular del residu DiMe-Gln quan l'amina està desprotegida ...). Tot això es tindrà en compte durant el desenvolupament i validació de l'estratègia sintètica que donarà accés al Pipecolidepsin A, i obrirà la porta a la síntesi d'altres anàlegs i compostos relacionats. El Phakellistatin 19 és un pèptid cíclic homodètic ric en residus prolina. Un esquema sintètic que combina fase sòlida i solució ha estat satisfactòriament desenvolupat. No obstant i malgrat haver verificat l'equivalència química i espectral del Phakellistatin 19 sintètic, aquest no presenta el mateix comportament biològic que el natural. La possibilitat que una impuresa (en especial un epimer) espectralment no detectable sigui la responsable de la citotoxicitat, o bé que la presència de residus Pro capaços d'establir un equilibri cis-trans real generin un complex equilibri conformacional en el que els diferents confòrmers tinguin un perfil biològic diferent, han estat extensivament estudiades
La Síndrome de l'oli tòxic : contribució a la seva etiologia mitjançant estudis xenobioquímics sobre el 3-(N-fenilamino) 1, 2-propandiol by Anna Martínez i Cabot( Book )

2 editions published between 2002 and 2007 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Síntesi de nous catalitzadors per a reaccions d'organocatàlisi by Noemí García-Delgado Banchs( Book )

3 editions published in 2007 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Noves aproximacions per a la detecció de microorganismes patògens by Carme Pastells Díez( )

2 editions published between 2015 and 2016 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Aquesta tesi s'ha focalitzat en el desenvolupament de noves eines immunoquímiques per al diagnòstic de malalties infeccioses amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència dels actuals mètodes de diagnòstic. Concretament, aquesta tesi s'ha centrat en el desenvolupament de tècniques immunoquímiques per a la detecció de Staphylococcus aureus i Pseudomones aeruginosa en mostres biològiques. L'estratègia ha consistit a seleccionar dianes específiques de cadascun dels microorganismes i, mitjançant el disseny racional d'haptens d'immunització, desenvolupar anticossos policlonals específics. Els anticossos han estat avaluats mitjançant assajos de tipus ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) i posteriorment s'han implementat en immunoassajos ELISA en microplaca o de micromatrius (microarrays) fluorescents per a l'anàlisi de mostres biològiques (bacteris en medi de cultiu) i mostres clíniques d'origen respiratori (esput, rentats broncoalveolars i broncoaspirats). Els immunoassajos obtinguts per ambdós bacteris són capaços de detectar les dianes seleccionades amb nivells de detecció útils per a la seva implementació en l'àmbit de diagnòstic, oferint una alternativa prometedora al diagnòstic de malalties causades per aquests bacteris. Com a resultat de la investigació realitzada, s'han generat dues patents (PCT/ES2014/070161 i P201530780), les quals es troben en fase de negociació amb empreses de l'àmbit del diagnòstic. A més s'ha publicat un article de revisió que descriu l'estat de la qüestió pel que fa al potencial de la nanobiotecnologia en el diagnòstic de microorganismes patogen, un article de recerca original, que ja ha estat publicat en la revista Analytica Chimica Acta i que descriu el treball realitzat pel que fa a la detecció immunoquímica de S. aureus, i un tercer article que es troba sota avaluació pels revisors i editors de la revista Analytical Chemistry i que reporta la recerca realitzada pel que fa al desenvolupament d'eines immunoquímiques per al diagnòstic de malalties causades per P. aeruginosa. Per aquest motiu, la tesi s'ha estructurat en format de compendi de publicacions. La tesi també inclou un annex fruit d'una estada predoctoral al grup del Prof. Kim Janda de The Scripps Research Institute (TSRI, CA, EEUU). L'objectiu de l'estada era l'avaluació com a eines terapèutiques dels anticossos produïts en aquesta tesi contra la P. aeruginosa. En aquest sentit, es pretenia investigar el potencial dels anticossos generats per neutralitzar els efectes citotòxics causats per factors de virulència d'aquest microorganisme sobre línies cel·ulars de macròfags. Tot i l'interès d'aquests estudis, aquest treball no es va poder concloure, i no es descarta reprendre'l més endavant
Estudis sobre la síntesi d'oligòmers d'N-alquilglicines : noves aportacions a la química combinatòria : memòria by Joaquim Messeguer Escriche( Book )

3 editions published between 2003 and 2007 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Síntesis y evaluación de ligandos con bases Janus para el reconocimiento de los pares U.U y C·U característicos de los RNAs tóxicos asociados a las distrofias miotónicas by Elisabet Fernández Martínez( )

2 editions published between 2014 and 2015 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Use of calix[4]arenes to recover the self-assembly ability of mutated p53 tetramerization domains by Susana Gordo Villoslada( )

2 editions published in 2008 in Spanish and English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Geoquímica orgànica de conques lacustres fòssils by F. Xavier de Heras i Cisa( Book )

2 editions published between 1988 and 2009 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Formación regioselectiva de puentes disulfuro : síntesis de péptidos modelo de estructuras supersecundarias estabilizadas mediante puentes disulfuro by Miriam Royo Expósito( Book )

2 editions published in 1994 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Development of new antimicrobial peptides and peptidomimetics and mechanism of resistance to peptide antibiotics by Xavier Vila Farrés( Book )

2 editions published between 2014 and 2015 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Actualment al mon hi ha un greu problema derivat de dos factors relacionats, el primer factor es el increment de la resistència, especialment del bacteris del grup ESKAPE. El segon factor es la disminució dràstica en el nombre d'antibiòtics aprovats per la FDA. Aquests dos problemes fan que hi hagi una urgència per trobar nous antimicrobians efectius en front d'aquestes soques resistents. En aquesta tesi hem abordat dos temes diferents però que estan relacionats a la hora de trobar nous antibiòtics. El primer tema abordat es el de conèixer a fons els mecanismes de resistència de certs antibiòtics, en aquest cas peptídics, en front diferents tipus de soques tant Gram-positives (S. mitis) com Gram-negatives (A. nosocomialis). Els dos antibiòtics peptídics pels que s'ha estudiat la resistència son daptomicina i colistina, en front de S. mitis i A. nosocomialis respectivament. Ambdós pèptids actuen a nivell de membrana, per tant ens centrarem en veure les modificacions produïdes en els soques resistents. Per part de S. mitis resistent a daptomicina, es pot veure una sobreexpressió de dues proteïnes que tenen dominis homòlegs amb altres proteïnes involucrades en la resistència a daptomicina en altres bacteris. En la resistència a colistina es pot apreciar com les soques resistents d'A. nosocomialis presenten una deficiència del LPS. També hem proposat diferents alternatives com a nous antibiòtics, en aquest cas en front de soques A. baumannii. Dos tipus d'aproximacions van ser utilitzades, la primera, i mes clàssica es la de trobar nous antimicrobians, vàrem trobar mastoparan i va diferents paràmetres van ser optimitzat però sense obtindré bons resultats in vivo. També es van provar diferents pèptids provinents de les secrecions de les granotes, presentant bona activitat en front soques d'Acinetobacter, i per últim, les ceragenines, anàlegs del àcid cólic, que tenen bona activitat en front de totes les soques tant colistina sensibles com colistina resistents en Gram-negatius. La segona aproximació es buscant pèptids capaços d'inhibir l'adherència entre el bacteri i la cèl·lula del hoste bloquejant l'acció de la proteïna OmpA. S'ha trobat un pèptid amb bona activitat fins i tot in vivo
Funcionalització de superfícies amb lligands per a la seva interacció específica amb avidina i estreptavidina by Ivan Canal Barcala( Book )

2 editions published in 2016 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Se ha estudiado espectroscópicamente (UV-Vis, Raman, RMN) los equilibrios tautoméricos del ácido 2-(4'-hidroxifenilazo)benzoico (HABA) y el ácido 2-(4'-hidroxi-3',5'- dimetilfenilazo)benzoico. Estos equilibrios están influenciados fuertemente per el estado de protonación (neutro vs. monoaniónico) del compuesto, la polaridad del medio y la substitución en el anillo de hidroxifenilo. En el caso de les especies neutras tanto de HABA como del ácido 2-(4'-hidroxi-3',5'-dimetilfenilazo)benzoico en medios apolares, es predominante el tautómero azo. Aún así, en medios polares, mientras que el tautómero azo es aun predominante para el HABA neutro, el tautómero hidrazona es ampliamente predominante para el 3',5'-dimetil-HABA neutro. En el caso de las especies monoaniónicas, el tautómero hidrazona es predominante tanto para HABA como para el ácido 2-(4'-hidroxi¬3',5'-dimetilfenilazo)benzoico en disolventes apolares. Per otro lado, aumentando la polaridad del medio, el compuesto ácido 2-(4'-hidroxi-3',5'-dimetilfenilazo)benzoico muestra una tendencia mayor que el HABA para continuar siendo tautómero hidrazona. Se han estudiado les cinéticas de isomerización Z->E térmica de la especie neutra y monoaniónica del ácido 2-(4-metoxifenilazo)benzoico en solución en diferentes medios. Las interacciones entre el disolvente y el cromóforo juegan un papel importante en cuanto a la velocidad de isomerización, siendo mayores (mayor constante cinética) cuanto más apolar es el disolvente tanto para la especie neutra como para la monoaniónica. En cambio, no hay mucha diferencia entre las constantes cinéticas de las isomerizaciones de las especies neutra y monoaniónica, siendo ligeramente mayores para la especie neutra. Se han sintetizado dos compuestos amfifílicos derivados del HABA y se han estudiado sus monocapas de Langmuir. Al comprimir la monocapa del isómero (E)-ácido 2- (4'-metoxi-3'-N-hexadecilpropanamidafenilazo)benzoico (Me-HABA-C16) se observa la progresiva formación de dominios mientras que no se observan al comprimir la monocapa del isómero (Z)-Me-HABA-C16. En cambio, al comprimir la monocapa del compuesto ácido 2-(4'-hidroxi-3'-N-hexadecilpropanamidafenilazo)benzoico (HABA-C16) se observa un comportamiento diferenciado, la formación de dominios en forma de aguja, que podríamos atribuir al tautómero hidrazona de este compuesto. Se han sintetizado dos disulfuros, uno de ellos con el grupo HABA (HABA-S)2 como grupo terminal, y el otro con una cadena de trietilenglicol (EG3-S)2 como grupo terminal. Se han preparado las SAMs de los disulfuros y también SAMs mixtas de los dos disulfuros sobre oro. Todas estas SAMs se han caracterizado mediante voltamperometría cíclica. Se han estudiado mediante voltamperometría cíclica la interacción de la avidina sobre estas SAMs mixtas observando un desplazamiento del pico de reducción del grupo terminal HABA hacia potenciales mas negativos per el efecto de su unión a avidina. Se ha determinado que la relación molar óptima del disulfuro del HABA y disulfuro de trietilenglicol en solución etanólica para la formación de SAMs mixtas con avidina es de 1,0:3,1. Se ha desarrollado una metodología basada en ligandos de avidina de diferente afinidad, para preparar conjugados heterobifuncionales mediante la unión secuencial de los dos componentes biotinilados a la avidina. Esta metodología utiliza ligandos de avidina de moderada afinidad para bloquear, mediante una unión de tipo divalente, la mitad de los sitios de unión de la avidina y permitir la unión del primer componente biotinilado a los sitios de unión desocupados. A continuación, la transformación del tipo de unión de divalente a monovalente hace disminuir su afinidad por la avidina y permite desplazarlos con el segundo componente biotinilado, generando el conjugado heterobifuncional con avidina como linker entre los dos compuestos funcionales. Los mejores resultados se han obtenido utilizando la resina NovaPEG Wang funcionalizada con el ligando DMPDU, para inmovilizar la avidina a través de una unión de tipo divalente. Una vez incorporado el primer componente biotinilado, la rotura con hidroxilamina del enlace éster que une el ligando DMPDU a la resina, ha liberado el conjugado monofuncional de avidina. A este conjugado monofuncional se le incorpora el segundo componente biotinilado desplazando el ligando DMPDU y generando el conjugado heterobifuncional con avidina como linker entre los dos compuestos funcionales
Síntesis de híbridos de hormona juvenil-juvabiona by Antonio Parente Dueña( Book )

2 editions published between 1977 and 1980 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.94 (from 0.85 for Introducci ... to 0.96 for Geoquímic ...)

Alternative Names
Universitat de Barcelona Departamento de Química Orgánica

Universitat de Barcelona. Departamento de Química Orgánica y Química Farmacéutica

Universitat de Barcelona. Divisió III de Ciències Experimentals i Matemàtiques. Departament de Química Orgànica

Universitat de Barcelona. Facultat de Química. Departament de Química Orgànica

Languages
Catalan (24)

Spanish (14)

English (9)