WorldCat Identities

Lilliesköld Sjöö, Gustaf

Overview
Works: 5 works in 6 publications in 2 languages and 6 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Gustaf Lilliesköld Sjöö
Macroalgae in tropical seascapes : regulating factors and functions in the coastal ecosystem by Gustaf Lilliesköld Sjöö( Book )

2 editions published in 2010 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Inventering av vattenväxter i tio sjöar 2010 by Susanne Qvarfordt( )

1 edition published in 2011 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

I föreliggande rapport presenteras resultatet från vattenväxtinventeringar i tio sjöar. Inventeringen har samfinansierats med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syftet med inventeringarna har främst varit att få ett aktuellt underlag för statusbedömning enligt reglerna som gäller för vattenförvaltning specificerade i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2008:1. Nio sjöar har en areal över en kvadratkilometer och är därför klassade som så kallade vattenförekomster. För dessa sjöar gäller ett speciellt ansvar att ta fram data för statusklassificering. Några sjöar ingår även i respektive läns miljöövervakningsprogram, där upprepade inventeringar görs för att studera mellanårsvariationer och långsiktiga trender. För Mälarviken Garnsviken i Sigtuna gjordes inventeringarna speciellt som grund för pågående åtgärdsarbeten för bättre vattenkvalitet. Arbetet med vattenväxtinventeringar sker numera samordnat mellan intresserade län genom ett så kallat gemensamt övervakningsprogram som ekonomiskt stöds av Naturvårdsverket. I programmet samordnas den regionala övervakningen även med nationella program, kunskapsutbyte kan ske och olika projekt starta för att hitta samordningsvinster. Denna rapport är resultatet av ett sådant gemensamt projekt. Sjöinventeringarna har genomförts av personal från Sveriges Vattenekologer. Underkonsulter har varit Hydrophyta Ekologikonsult och Nordisk Biokonsult. Författarna är ensam ansvariga för rapportens slutsatser
The role of natural and farmed seaweeds in the tropical coastal zone : ecological and socioeconomic perspectives by Gustaf Lilliesköld Sjöö( Book )

1 edition published in 2008 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Macroalgal nutrient content and community structure as indicators of anthropogenic disturbance : examples from the Eastern African coast by Gustaf Lilliesköld Sjöö( Book )

1 edition published in 2008 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter. Metodsäkerhet, precision och kostnader by Martin Gullström( )

1 edition published in 2017 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Svensk naturvård är idag starkt kopplad till naturvårdsarbetet inom EU och styrs till en väsentlig del av olika direktiv. EU:s art- och habitatdirektiv är ett viktigt sådant direktiv som fokuserar på bevarande av den biologiska mångfalden. Den här rapporten presenterar en nationell studie, där det främsta syftet har varit att utvärdera undervattensvideo som visuell metod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter definierade i EU:s art- och habitatdirektiv. Det övergripande målet är att utveckla ett väl fungerande och harmoniserat miljöövervakningsprogram i syfte att skydda och följa upp våra kuster och hav. Projektet är utfört inom ramarna för ett samarbetsprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och ArtDatabanken (SLU). Resultaten ligger till grund för undersökningstypen Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter (Havs- och vattenmyndigheten manus) samt bidrar till det övergripande projektet Biogeografisk uppföljning (uppdragsavtal 2574-13). Studien utfördes under sommaren 2012 med huvudsyftet att jämföra och utvärdera data insamlat genom fyra olika fotografiska metoder: två videoanalysmetoder och två bildanalysmetoder, sinsemellan samt mot data insamlat genom dykning. Variabler som testades inkluderade taxonomisk upplösning, möjlighet att skatta olika organismers täckningsgrad med god precision samt de olika metodernas kostnadseffektivitet. För att få en helhetsbild av Sveriges kustzon så valdes fem geografiskt väl utspridda områden (från Bottenviken i norra Östersjön till Kosterarkipelagen nära den norska gränsen). Inom varje område gjordes undersökningarna på hård- respektive mjukbotten och inkluderade fem replikat per bottentyp. Resultaten visar att dykmetoden ger en högre taxonomisk upplösning än samtliga fotografiska metoder, och skattning av hela videofilmen (videoanalysmetoder) ger en högre taxonomisk upplösning än en skattning av stillbilder från filmen (bildanalysmetoder). Intressant ur ett miljöövervakningsperspektiv är att videoanalysmetoder visade likvärdig precision och replikerbarhet som dykmetoden. Kostnadsmässigt visade resultaten att video- och bildanalysmetoderna är klart fördelaktiga i jämförelse med dykning. För att skapa ett harmoniserat miljöövervakningsinstrument och för att följa upp marina naturtyper och typiska arter enligt EU:s art- och habitatdirektiv kan undervattensvideo således anses vara ett intressant och lämpligt alternativ, vilket även andra nyligen utförda studier (t.ex. Sundblad m.fl. 2013 a, b, c) indikerar
 
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.97 (from 0.97 for Macroalgae ... to 0.97 for Macroalgae ...)

Associated Subjects
Alternative Names
Sjöö, Gustaf Lilliesköld 1981-

Languages