WorldCat Identities
Fri Mar 21 17:08:58 2014 UTCviaf-245864150.00Korta samtal till ungdomens underwisning öfwer nedanstående ämnen: 1:o Om Gud, skaparen. 2:o Om Jesus Christus, återlösaren. 3:o Om den heliga skrift eller Guds ord. 4:o Om himmel och helwete. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. : Andra upplagan. Stockholm, 1821. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström0.000.00Korta samtal till ungdomens underwisning öfwer nedanstående ämnen: 1:o Om Gud, skaparen. 2:o Om Jesus Christus, återlösaren. 3:o Om den heliga skrift eller Guds ord. 4:o Om himmel och helwete. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. : Andra upplagan. Stockholm, 1821. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström24586415lccn-n85099797Clowes, John1743-1831Schwerin, Margareta Catharina vonf. Ramsay1775-18581775185818201821888ocn187019155ocn187019172ocn187019166ocn187019113ocn187019128ocn187019135ocn187019143ocn187019122ocn187019155ocn187019172ocn187019166ocn187019113ocn187019128ocn187019135ocn187019143ocn18701912211ocn187019143book1821Clowes, JRegnbågen eller Tecknet af Guds förbund med sin församling. I twå samtal emellan en fader och dess son. Ämnad till underwisning för ungdom. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. Stockholm, 1821. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström11ocn187019135book1820Clowes, JBladmaskarne och krusbärsbusken; eller En sann teckning af elaka böjelser och deras skadliga werkningar, jemte en kort betraktelse öfwer deras upphof och botemedel; i tre samtal emellan en fader och desz son. =Anon.= Stockholm, 1820. : Tryckte hos direct. Henrik A. Nordström11ocn187019113book1820Clowes, JPastorns nyårs-gåfwa till sina yngre åhörare, innehållande underwisning, huru de skola blifwa lyckliga både här, och äfwen i ewighet. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. Stockholm, 1820. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström11ocn187019155book1821Clowes, JTeckning af den breda och smala wägen, ämnad till underwisning för ungdom, som önska att upptäcka och wandra den rätta wägen, hwilken leder till ewinnerligt lif. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. Andra upplagan. Stockholm, : 1821. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström11ocn187019166book1821Clowes, JKorta samtal till ungdomens underwisning öfwer nedanstående ämnen: 1:o Om Gud, skaparen. 2:o Om Jesus Christus, återlösaren. 3:o Om den heliga skrift eller Guds ord. 4:o Om himmel och helwete. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. : Andra upplagan. Stockholm, 1821. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström11ocn187019122book1820Clowes, JTeckning af den breda och smala wägen, ämnad till underwisning för ungdom, som önska att upptäcka och wandra den rätta wägen, hwilken leder till ewinnerligt lif. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. Stockholm, 1820. Tryckt hos : direct. Henrik A. Nordström11ocn187019172book1821Clowes, JBladmaskarne och krusbärsbusken; eller En sann teckning af elaka böjelser och deras skadliga werkningar, jemte en kort betraktelse öfwer deras upphof och botemedel; i tre samtal emellan en fader och desz son. Andra upplagan. =Anon.= : Stockholm, 1821. Tryckte hos direct. Henrik A. Nordström11ocn187019128book1820Clowes, JKorta samtal till ungdomens underwisning öfwer nedanstående ämnen: 1:o Om Gud, skaparen. 2:o Om Jesus Christus återlösaren. 3:o Om den heliga skrift eller Guds ord. 4:o Om himmel och helwete. Af John Clowes. Öfwersättning från engelskan. : Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1820Fri Mar 21 15:09:14 EDT 2014batch5260