WorldCat Identities

Leneman, H. (Hans)

Overview
Works: 49 works in 85 publications in 2 languages and 183 library holdings
Roles: Author, Editor
Publication Timeline
.
Most widely held works by H Leneman
Exploring the international policy dimension of sustainability in Dutch agriculture by F. M Brouwer( Book )

3 editions published in 2007 in English and held by 10 WorldCat member libraries worldwide

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de ervaringen die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn opgedaan met het bevorderen van duurzame landbouw. Tevens wordt bekeken welke beperkingen internationale beleidsregels opleggen aan nationale pogingen tot duurzaamheidsbevordering. Voorts wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het bevorderen van duurzaamheid en welke factoren deze bedreigen, een en ander in het kader van internationale ontwikkelingen (zoals marktverhoudingen en veranderingen in het consumentengedrag). Het rapport presenteert een aantal overwegingen ten behoeve van beleidsvorming, waarbij de nadruk ligt op de bijdrage die beleidsvorming (op nationaal en Europees niveau) kan leveren aan de pogingen tot bevordering van duurzame landbouw. The report offers an overview of experiences in France and the United Kingdom as regards efforts to promote sustainability in agriculture. It also identifies international policy constraints on national efforts to promote sustainability. In addition, it explores opportunities for and threats to the promotion of sustainability, in the context of international trends (e.g. market conditions and changes in consumer demands). A series of considerations for policy making is presented, emphasising the contribution of policy making (at national and EU levels), in an effort to promote sustainability in agriculture
Marktonderzoek onder grondeigenaren over natuuraanleg: methoden, resultaten en implicaties voor beleid : achtergronddocument bij 'Evaluatie omslag natuurbeleid' by H Leneman( Book )

2 editions published in 2007 in Dutch and held by 9 WorldCat member libraries worldwide

Dit rapport schetst de methoden, resultaten en implicaties voor beleid van een onderzoek onder grondeigenaren naar hun belangstelling, motieven en knelpunten bij natuuraanleg volgens de functieverandering van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Het onderzoek omvatte drie delen: een gericht op grondeigenaren, een gericht op deelnemers aan de functieverandering en een gericht op grondeigenaren die geprobeerd hebben functieverandering te realiseren, maar waarvan de pogingen gestrand zijn
Dragers landelijk gebied : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 by J Vader( Book )

3 editions published between 2006 and 2007 in Dutch and held by 9 WorldCat member libraries worldwide

De aandacht van dit LEI overzicht gaat uit naar de veranderingen in het landschap tussen 1990 en 2005, met speciale aandacht voor de dynamiek in grondgebruik en grondgebruikers in de afgelopen 15 jaar. Het bevat o.a. de bijdragen: Landbouw; Agrarische natuurverenigingen als gebiedspartij voor versterking natuur, landschap en plattelandsontwikkeling; Recreatie in het landelijk gebied; Wonen en werken in het landelijk gebied; Natuurcompensatie Een WOT studie in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau
Economische en sociale gevolgen van milieu- en natuurwetgeving : ontwikkeling evaluatiekader en checklist by J Bremmer( Book )

2 editions published in 2009 in Dutch and held by 9 WorldCat member libraries worldwide

Groene initiatieven in de aanbieding : kansen en knelpunten van publieke en private financiering by H Leneman( Book )

3 editions published in 2006 in Dutch and held by 8 WorldCat member libraries worldwide

Een LEI verkenning van mogelijkheden voor "groene diensten" . Voor de analyse is een theoretisch kader opgesteld, die als uitgangspunt dienen voor een empirische analyse van twee praktijksituaties: Groenfonds Midden-Delfland en Landschapsfonds Rond d'n Duin. De studie is uitgevoerd in opdracht van WOT Natuur & Milieu
Het eenduidig bodemgebruiksbestand : methode en validatie voor 1997 by H Leneman( Book )

2 editions published in 1999 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Gevoeligheidsanalyse berekening ammoniakemissie : effect van variatie in penetratiegraden en emissiefactoren op de ammoniakemissie by H Leneman( Book )

2 editions published in 1998 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Voor het monitoren van het ammoniakbeleid gericht op de landbouw is het van belang inzicht te hebben in de factoren die de hoogte van de ammoniakemissie beïnvloeden. Emissiefactoren en penetratie van emissiebeperkende technieken zijn voorbeelden van deze factoren. De vraag is wat het effect is van variatie rondom emissiefactoren en penetratiegraden op de hoogte van de ammoniakemissie. In het algemeen blijkt dat variatie rondom de emissiefactoren van meer invloed is op de hoogte van de ammoniakemissie dan de penetratiegraden van staltypen en mestaanwendingstechnieken. Deze conclusie geldt voor de monitoring van de ammoniakemissie op nationaal en provinciaal niveau. Op kleinere schaal kan de structuur van de landbouw sterk afwijken van het nationale c.q. provinciale beeld. Dit kan van invloed zijn op de prioriteitsstelling bij de verbetering van de monitoring van de ammoniakemissie
Methodiek milieukosten 1998 en het bedrijven-informatienet van LEI-DLO by H Leneman( Book )

2 editions published in 1998 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Dit rapport beschrijft de mogelijkheden binnen het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO om de Methodiek Milieukosten 1998, zoals die dit voorjaar is vastgesteld, toe te passen. Aandacht wordt besteed aan de berekening met behulp van het Bedrijvenlnformatienet van LEI-DLO van de kapitaalslasten, operationele kosten, opbrengsten en besparingen en overdrachten, de bouwstenen van de milieukosten. Ook wordt vanuit de verschillende typen maatregelen (technische maatregelen, volumemaatregelen en organisatorische maatregelen) naar de mogelijkheden gekeken
Groene diensten in nationale landschappen : potenties bij een veranderende landbouw( Book )

2 editions published in 2009 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Natuur in de benen en tussen de oren : over de effecten van sociale stimulansen op de uitvoering en de kwaliteit van agrarisch natuurbeheer( Book )

2 editions published in 2006 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Quick scan kosteneffectiviteitanalyse aquatische natuur by Vincent Linderhof( Book )

2 editions published in 2010 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Ondersteunende en kleinschalige horeca door agrariërs : mogelijkheden en verplichtingen vanuit gemeentelijke regelgeving by Janneke Vader( Book )

2 editions published in 2008 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Op basis van een quickscan onder gemeenten is het 'grijze gebied' van gemeentelijke regelgeving rondom ondersteunende en kleinschalige horeca bij agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten verkend. Deze regelgeving en daaraan gerelateerde voorwaarden verschillen per gemeente. Binnen de gemeenten is vooral de regelgeving rondom het aanbieden van consumpties onduidelijk. Deze verschillen en onduidelijkheden kunnen worden opgelost door ondersteunende en kleinschalige horeca als normale agrarische verbredingsactiviteit te gaan beschouwen en deze zonder verdere vrijstellingseisen binnen de agrarische bestemming mogelijk te maken
Landgebruik, bemesting en mineralenbalansen in de Lopikerwaard en de Vier Noorderkoggen by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2000 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Belangstelling, motieven en knelpunten van natuuraanleg door grondeigenaren : uitkomsten van een marktonderzoek by J Geelen( Book )

2 editions published in 2007 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Voor dit onderzoek zijn 772 grondeigenaren geïnterviewd die landbouwgrond in of om de Ecologische Hoofdstructuur bezitten. Doel van het onderzoek is: het nagaan van de interesse bij landbouwers om hun landbouwgrond om te zetten in blijvende natuur, tussen nu en 10 jaar, binnen de EHS volgens de PSN regeling
Ontwikkelingsgericht financiering zoeken : achtergronden bij de ontwikkeling van een stappenplan voor de financiering van projecten in Nationale Landschappen by H Leneman( Book )

2 editions published in 2006 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Het rijk wil de totstandkoming van Nationale Landschappen financieel faciliteren en gaat er daarbij van uit dat ook anderen financieel gaan bijdragen. Dit rapport schetst, aan de hand van de analyses van een aantal cases (cultuurhistorie Krimpernerwaard; ecologische golfbaan Gaasterland; Heerlijkheid Mariënwaerdt), achtergronden bij de financiering van projecten die bij kunnen dragen aan Nationale Landschappen. Deze achtergronden dienen als input voor een te ontwikkelen stappenplan voor de financiering van projecten in Nationale Landschappen, gericht op lokale bewoners en groepen
Natuurbeleid en verbreding : achtergronden en opgaven by C. A Balduk( Book )

2 editions published in 2002 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Deelnamebereidheid en continuïteit van het agrarisch natuurbeheer by H Leneman( Book )

2 editions published in 2004 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Weer en gewasopbrengst : invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen by H Leneman( Book )

2 editions published in 1999 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Het weer speelt een belangrijke rol bij inschattingen over milieueffecten in de landbouw (bijvoorbeeld uitspoeling van stikstof). Daarom zijn landbouweconomische of agronomische modellen gebaat bij inschattingen over weersinvloeden. Dit rapport beschrijft de schatting van de variatie in gewasopbrengst, die aan weereffecten is toe te rekenen. De schattingen zijn gebaseerd op een paneldata-analyse van gegevens uit de periode 1975-1996, vastgelegd in het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Informatienet). De analyse heeft betrekking op wintertarwe, fabrieksaardappelen en suikerbieten
Natuurkosten : verslag van werkzaamheden maart tot juli 2003 by H Leneman( Book )

2 editions published in 2003 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Methoden om kosten en effecten van maatregelen op aquatische ecologie te bepalen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040( Book )

2 editions published in 2013 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.86 (from 0.84 for Groene ini ... to 0.89 for Het eendui ...)

Alternative Names
Leneman, Hans

Languages
Dutch (40)

English (3)