WorldCat Identities

Hoogeveen, M.W. (Marga W.)

Overview
Works: 40 works in 63 publications in 1 language and 127 library holdings
Roles: Author, Researcher, Honoree
Publication Timeline
.
Most widely held works by M.W Hoogeveen
Grondwateronttrekking door de land- en tuinbouw by J Dijk( Book )

2 editions published in 1994 in Dutch and held by 7 WorldCat member libraries worldwide

Herstelmaatregelen voor verdroging : actualisatie van landbouw-economische gegevens : deelproject 12.1 N.O.V. by M. W Hoogeveen( Book )

3 editions published in 1996 in Dutch and held by 7 WorldCat member libraries worldwide

De doelstelling van dit onderzoek is het actualiseren van gegevens die nodig zijn voor de berekening van kosten en baten voor de landbouw met behulp van het PAWNinstrumentarium. De te actualiseren gegevens zijn: de gewasarealen, de opbrengsten van land- en tuinbouwgewassen, zowel voor de huidige als voor een toekomstige situatie, en het beregend areaal en de kosten van beregening. Met de geactualiseerde gegevens kan het PAWN-instrumentarium gebruikt worden ten behoeve van de vierde Nota Waterhuishouding
EU-landbouwbeleid en milieubelasting in graan- en grasteelt by J Dijk( Book )

2 editions published in 1995 in Dutch and held by 6 WorldCat member libraries worldwide

Mest- en ammoniakbeleid : monitoring met het bedrijven-informatienet by M. W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2000 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Groene reststromen in agroketens : een beschrijving van de markt van organische reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie by Marieke Meeusen( Book )

2 editions published in 1998 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Dit rapport beschrijft het aanbod, de vraag en de marktstructuur van organische, droge reststromen uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Eerst wordt geïnventariseerd hoeveel reststromen vrijkomen en vervolgens wordt gekeken welke bestemming deze hebben. Daarbij wordt aandacht besteed aan de marktstructuur - welke partijen hebben welke functie? - en de marktprijs. Deze studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma "Energie uit biomassa", waaronder andere de reststromen in beschouwing genomen worden als potentieel interessante energiebron
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2013 in perspectief by J. W Reijs( )

3 editions published between 2016 and 2018 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op het gebied van vier duurzaamheidsthema’s. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2017. De Duurzame Zuivelketen levert op alle thema’s waarop zij actief is flinke inspanningen om de gestelde doelen te realiseren. Op veel thema’s is in 2017 vooruitgang geboekt ten opzichte van 2016. Doelrealisatie vindt plaats op de thema’s verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja. Alleen bij levensduur is het resultaat verslechterd. Het fosfaatreductieplan en de daarmee gepaard gaande daling van het aantal dieren heeft grote invloed gehad op de resultaten van 2017. Het fosfaatplafond voor de veehouderij als geheel werd niet meer overschreden in 2017, het sectorplafond voor de melkveehouderij nog wel. Een positieve ontwikkeling is dat er in 2017 voor het eerst sprake was van een dalende lijn in de broeikasgasemissies van de zuivelketen. Op basis van voorlopige cijfers geldt dit ook voor de ammoniakemissie. Voor beide thema’s geldt echter ook dat de afstand tot het doel nog groot is. Ook op het thema duurzame energie productie is de afstand tot het doel nog groot. Bij weidegang is er een stijgende trend en is het nagestreefde niveau van 81,2% bedrijven met weidegang binnen handbereik. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit zijn nog geen doelen op sectorniveau vastgesteld in 2017, maar er is wel voortgang geboekt in het ontwikkelen van de monitoringssystematiek
Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag : verschillen in berekeningsmethoden by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2006 in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Ingevolge de Wet Milieubeheer brengt het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM (MNP-RIVM) jaarlijks een Milieubalans uit. Berekeningen met het Mest- en Ammoniakmodel van ammoniakemissie en andere gasvormige stikstofverliezen liggen ten grondslag aan de cijfers in de publicatie. De geconstateerde grote verschillen tussen deze berekening en vergelijkbare berekeningen van het CBS vormen de aanleiding naar een analyse van de verschillen. Dit inzicht, aangevuld met inzicht in de vergelijking van berekende en gemeten mineralengehalten in de mest, was de basis voor een discussie over welke uitgangspunten en berekeningsmethode het meest geschikt zijn als basis voor de Milieubalans
Weer en gewasopbrengst : invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen by H Leneman( Book )

2 editions published in 1999 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Het weer speelt een belangrijke rol bij inschattingen over milieueffecten in de landbouw (bijvoorbeeld uitspoeling van stikstof). Daarom zijn landbouweconomische of agronomische modellen gebaat bij inschattingen over weersinvloeden. Dit rapport beschrijft de schatting van de variatie in gewasopbrengst, die aan weereffecten is toe te rekenen. De schattingen zijn gebaseerd op een paneldata-analyse van gegevens uit de periode 1975-1996, vastgelegd in het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Informatienet). De analyse heeft betrekking op wintertarwe, fabrieksaardappelen en suikerbieten
Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen by M. W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2008 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor de oppervlakte per gewas zijn jaarlijks afkomstig uit de CBS landbouwtelling, als ook de dieraantallen. Voor grasland is per regio (31 stuks) de mate van mesttoedieningssysteem bepaald (zijnde zodembemester, sleufkouter, sleepvoeten); dat is voor bouwland injectie, sleepvoeten, onderwerken in eén of twee gangen
Ammoniakemissie uit de landbouw in 2008 en 2009 : achtergrondrapportage by H. H Luesink( Book )

2 editions published in 2013 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Synthese monitoring mestmarkt 2009 by Marga W Hoogeveen( Book )

1 edition published in 2010 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Ammoniakemissie uit de landbouw in 2020 : raming en onzekerheden by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2010 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Instrumentarium monitoring mestmarkt en enkele analyses by M. W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2008 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Het nieuwe mestbeleid met daarin een stelsel van gebruiksnormen en de bijbehorende normen grijpen naar verwachting fors in op de mestmarkt. Dit rapport beschrijft onderdelen van het instrumentarium voor de monitoring van de mestmarkt. De onderdelen zijn analyses van derogatiebedrijven (1), van de acceptatie van dierlijke mest op kleiakkerbouwbedrijven (2) en van het gedrag van melkveehouders op het nieuwe mestbeleid (3). Daarnaast beschrijft het rapport de opzet voor een systeem voor monitoring van mestprijzen (4) en de opzet voor interviews met mestdistributeurs (5)
Ammoniakemissie uit de landbouw in 1990 en 2005-2008 : achtergrondrapportage( Book )

2 editions published in 2010 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Verkenning paardenhouderij in Twente en de Achterhoek by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2007 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

De paardenhouderij is de afgelopen decennia sterk gegroeid, maar er bestaat nog weinig inzicht in de exacte omvang. Het AOC Oost gaf het LEI daarom opdracht voor een verkenning van de omvang en economische betekenis van de paardenhouderij in de regio's Twente en de Achterhoek. In elk van beide gebieden bedraagt het aantal paarden en pony's naar schatting ongeveer 20.000. Dat levert een direct of indirect met de paardenhouderij samenhangende omzet op van minimaal 50 miljoen euro in de Achterhoek tot maximaal 80 miljoen in Twente
De paardensector in Limburg en Zuidoost-Brabant : verkenning van bedrijven en innovaties by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2009 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Beregening in land- en tuinbouw : rapport voor de Droogtestudie Nederland by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2003 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Ammoniakemissie 2010 : referentiescenario en effecten van bestaand beleid en mogelijke aanscherpingen by M. W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2003 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Ggo-vrije veevoedergrondstoffen voor de melkveehouderij : borging, beschikbaarheid en kosten by C. W. G. de Wolf( Book )

2 editions published in 2003 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Landgebruik, bemesting en mineralenbalansen in de Lopikerwaard en de Vier Noorderkoggen by M.W Hoogeveen( Book )

2 editions published in 2000 in Dutch and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.86 (from 0.83 for EU-landbou ... to 0.89 for Mest- en a ...)

Alternative Names
Hoogeveen, Marga W.

Languages
Dutch (41)