WorldCat Identities

Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa

Overview
Works: 220 works in 271 publications in 5 languages and 241 library holdings
Roles: Editor
Publication Timeline
.
Most widely held works by Universitat de Barcelona
Protesta, repressió i gestió neoliberal : un estudi de cas a la ciutat de Barcelona (2008-2013) by Clara Camps Calvet( Book )

2 editions published between 2017 and 2018 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"Aquesta recerca és el resultat de l'estudi de l'actuació del sistema penal estàtic i dinàmic quan té com a objectiu reprimir l'acció col·lectiva dels moviments socials –dedicats a la defensa dels drets socials i a la denúncia de la impunitat i de la violència de l'aparell repressiu– a la ciutat de Barcelona en el període 2008-2013. El cas escollit és la ciutat de Barcelona pel fet de ser un autèntic laboratori dels moviments socials, tant actualment com al llarg de la història. La rellevància de la investigació també ve donada pel moment social escollit. La crisi econòmica significa importants transformacions econòmiques i socials que, juntament amb una sèrie d'oportunitats polítiques, acceleren un cicle d'acció col·lectiva a tot l'Estat espanyol de caràcter democratizador. El moment escollit és clau perquè la gestió neoliberal de la crisi ha fet necessari el creixement de mesures de control i sanció pel que fa l'ús dels serveis i les prestacions públiques, justificades per un discurs de la responsabilitat individual, a la vegada, que ha suposat austeritat, també, pel sistema penal, però no n'ha reduït la seva capacitat punitiva. Per comprendre la lògica de l'actuació del sistema penal enfront de la protesta social i la interacció entre les dues variables la recerca presenta un ric debat entre les aportacions que provenen de la sociologia criminològica, de la sociologia jurídica i de la sociologia dels moviments socials. El meu punt de partida epistemològic és crític, parcial i situat i la recerca és fruit del pluralisme metodològic i de l'ús d'una metodologia quantitativa i qualitativa combinades, amb més protagonisme de la segona. La recerca conclou que el sistema penal ha respost amb una rellevant contundència repressiva enfront de la protesta i s'ha saltat molts dels principis garantistes. Un sistema policial amb més recursos (on l'austeritat sembla no haver-se fet sentir) i amb més capacitat de vigilància, i un sistema judicial fent ús de mesures excepcionals, o unes acusacions fiscals, acompanyades per acusacions de la mateixa administració, absolutament desproporcionades, visibilitzen aquest enduriment. La modificació d'una legislació penal i administrativa que ha tipificat nous delictes i infraccions és la demostració d'una clara aposta per un enduriment dels delictes penals que es poden donar en el context de protesta i per una aposta per la via administrativa. La investigació, també, explica que la lògica de la interacció entre el sistema penal i l'acció col·lectiva dels moviments socials i antirepressius està determinada per com actua el sistema penal enfront de la protesta, per la resposta de la protesta enfront d'aquesta actuació, però, també, per la reacció d'altres actors o de l'opinió pública en general. A la vegada, que variables com el moment de l'acció col·lectiva, els marcs d'interpretació dels moviments, la identitat o l'ús de les xarxes socials apareixen com a fonamentals per entendre aquesta lògica d'interacció. Aquestes variables, però, només es poden comprendre en un context determinat, marcat per una situació de malestar i una sensació de privació, que, juntament amb la falta d'alternatives dels diferents partits polítics i la seva dependència de les ordres del mercat, provoca que l'hegemonia del poder establert quedi tocada. La recerca acaba apuntant que si bé el poder ha d'acabar integrant algunes demandes provinents d'una protesta que es reivindica contra la impunitat i la violència policial i la severitat penal, l'Estat penal no deixa d'endurir-se". -- TDX
Turismo e patrimônio cultural da cidade de Pelotas-RS-Brasil by Nara Nilcéia da Silva Santos( )

2 editions published between 2015 and 2016 in Portuguese and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar um estudo sobre o patrimônio cultural e o turismo na cidade de Pelotas no sul do Brasil enfocando a importância do patrimônio para o desenvolvimento do turismo cultural. A cidade de Pelotas se desenvolveu economicamente com o estabelecimento de charqueadas escravista no final do século XVIII. E com um grande acumulo de riqueza a cidade passou por um período de desenvolvimento modernista e tecnológico diretamente influenciado pela cultura Europeia, em meados de século XIX e inicio do século XX, destacando-se do resto do país no processo de modernização urbana. Esse período consolidou uma paisagem cultural histórica materializada no seu conjunto arquitetônico artístico de exemplar importância para o país, possibilitando o desenvolvimento do turismo cultural. Em um primeiro momento é apresentado uma discussão de patrimônio, turismo e desenvolvimento. E no segundo momento é apresentado o estudo do turismo e patrimônio cultural da cidade identificando de forma sistemática o patrimônio cultural inventariado e outros elementos do patrimônio cultural, como o patrimônio artístico, arqueológico bem como o patrimônio cultural imaterial. Apresenta a contextualização do período de apogeu econômico, industrial e moderno e o seu impacto na vida urbana justificando a importância do estudo. O presente trabalho demonstrou que a cidade de Pelotas apresenta um rico patrimônio cultural constituindo um importante conjunto patrimonial de importância nacional
Income inequality in historial perspective Portugal (1890-2006) by Jordi Guilera Rafecas( Book )

2 editions published in 2014 in Spanish and English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El principal objectiu d'aquesta tesi és oferir una panoràmica completa sobre l'evolució de la distribució de la renda a llarg termini a Portugal. Portugal és actualment un dels països més desiguals d'Europa i aquí volem determinar quins són els orígens d'aquest fenomen. Per tal d'assolir aquest objectiu s'han estimat una àmplia varietat d'indicadors proposats per la literatura sobre les desigualtats. Els principals resultats d'aquest treball són els següents. En primer lloc, les desigualtats salarials segueixen una corba en forma de N ajustant-se a la pauta internacional a partir de la segona meitat del segle XX i a les prediccions de la Corba estesa de Kuznets. Per altra banda, els top income shares han caigut fins als anys 1980, però d'aquí en endavant han crescut amb molta intensitat ajustant-se a la pauta distributiva dels països anglosaxons. La desigualtat personal de la renda va augmentar amb molta intensitat durant la primera meitat del règim Salazarista i es va mantenir en uns nivells molt elevats fins al final de la Dictadura. Va caure amb intensitat durant la Revolució del 1974 i va tornar a créixer durant el període democràtic. La ràtio d'extracció també va créixer amb molta intensitat durant els primers anys de la dictadura definint clarament aquest règim com a molt regressiu en l'esfera distributiva. És important destacar que la ràtio d'extracció era més elevada al 2006 que als anys 1920, un fet absolutament extraordinari. Finalment, aquesta tesi també aporta noves estimacions sobre els PIBs regionals de Portugal des de 1890 fins al 1980. Aquestes noves dades mostren com les desigualtats regionals van créixer fins al 1970 per caure durant la següent dècada. També es pot observar una concentració molt intensa de l'activitat econòmica a les regions costeres. Per acabar, el ràpid creixement econòmic de Portugal al llarg del segle XX hauria de ser re-avaluat des del punt de vista social si es mira a l'interior de la caixa negra de la renda per càpita. Aquesta tesi ha il·luminat aquesta caixa negra i ha mostrat com els fruits del creixement econòmic han estat distribuïts persistentment de forma molt desigual
Manipulación contable en las ofertas públicas de venta de las .com americanas by Miguel Fresneda Frescó( Book )

2 editions published in 2018 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"Durante los últimos veinte años las empresas de referencia de internet han irrumpido con fuerza en los mercados financieros. Las más relevantes cotizan en un índice de referencia, el QNET (Nasdaq Internet Index). El trabajo analiza la manipulación contable (earnings management) de las empresas .com en el año de su oferta pública de venta, aplicando los modelos para la estimación de los ajustes por devengo no discrecionales más relevantes de la literatura (Jones original por Jones (1991), Jones modificado por Dechow et al. (1995), Jones ajustado al ROA por Kothari et al. (2005) y el modelo no lineal del cash-flow por Ball et al. (2008)). Se aprovecha la controversia de la literatura generada entre Teoh et al. (1998) y Ball et al. (2008) respecto a la gestión del resultado en las ofertas públicas de venta para decantarse a favor del primero en lo que se refiere a las .com. Los resultados evidencian la existencia de manipulación contable en el año de la oferta pública de venta y, además son robustos aplicando los diferentes modelos de ajustes de devengo no discrecionales comparando el año de la oferta pública de venta con los demás ejercicios contables." -- TDX
Foundations' Transparency Levels : the Case of Catalan Foundations by Josefina Jerez Bernat( Book )

2 editions published in 2017 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"The Social Economy sector (SE) is especially relevant because its entities have a social aim and they principally operate in areas not fully covered by either the market or the public sector. The number of SE organisations has increased significantly in the last decades and its importance is still growing at global, European and national scale. The high expectations of stakeholders towards the activity of these organizations have increased the transparency and accountability requirements of this sector's entities. Consequently, deficiency of transparency is considered a serious problem as it damages social trust in the organizations that belong to this sector. The objective of this thesis is to study the transparency level of foundations, a specific type of SE organizations, whose volume has significantly risen in the past decades. As a frame, the variety of coexisting registers in Spain and Europe were studied, as well as the evolution of the Spanish and Catalan regulations for foundations, which in recent years has undergone significant changes, especially due to the leading role that these institutions play in the economy. A database of 2,554 foundations from the Register of Catalonia, the largest in Spain, was used; information from the websites of 1,382 foundations, 54.11% of the total, was collected and analysed applying different statistical methodologies: bivariate, multivariate and logistic regression modelling, in order to find the drivers that influence the level of transparency of foundations. Conclusions indicate that this sector has a challenge to overcome: 45.89% of a total of 2,554 foundations do not have an active website, and in application of law 19/2014, in force from 1st July 2015, they should stop their activity. The main driver influencing the transparency level of foundations is the variable activity, being the healthcare activity the most influential. The variable province of Barcelona is more influential than the rest of Catalan provinces. However, there is not a conclusive effect of the variables decade of registration and regulation period. The methodology used to assess the degree of transparency can be extrapolated to other sectors (public or private). One possible future research field suggested is the study of the temporary evolution of the degree of transparency derived from the impact of legislation (law 19/2014)." -- TDX
Football and economy relations at the international level by Roberto Gásquez Mendoza( Book )

2 editions published in 2017 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"La industria deportiva es hoy en día un sector con una importante influencia económica. Dimitrov et al. (2006), citado en el Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión Europea, estimó el tamaño de la industria deportiva de la Unión Europea en torno al 3,7% del PIB y el 5,4% del empleo. Más recientemente, las Cuentas Satelitales Deportivas Europeas de 2011 sugirieron que el deporte representa entre el 3 y el 3,7% del gasto de consumo, entre el 2,2 y el 4,0% del valor añadido bruto y entre el 2,0 y el 5,8% del empleo en los países europeos (Comisión Europea, 2011). Esta tesis doctoral estudia el deporte más popular y difundido en el mundo: el fútbol, uno de los mejores ejemplos del fenómeno de la globalización. El efecto de este deporte ha crecido exponencialmente en el siglo XXI, generando emoción y frustración, y para muchos convirtiéndose en una especie de religión. Según la FIFA, la Copa Mundial de Brasil 2014 llegó a 3,2 mil millones de personas, y unos mil millones vieron la final. En términos de participación, el fútbol es uno de los pocos deportes que se practica en todo el mundo (Murray, 1996). Según las estimaciones de la FIFA, actualmente hay alrededor de doscientos sesenta y cinco millones de futbolistas activos. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre el fútbol y la economía a nivel internacional. Esta relación se investiga desde diferentes perspectivas, mediante tres capítulos relacionados que, juntos, ofrecen nuevas pruebas sobre la importancia del fútbol en el mundo globalizado actual. El alto desarrollo de la industria del fútbol en prácticamente todos los países del planeta permite al capítulo dos demostrar que este deporte puede ser considerado un indicador del desarrollo a nivel internacional. En este sentido, se diseña un modelo econométrico para analizar el desarrollo tanto en términos del PIB per cápita como en términos del Índice de Desarrollo Humano. Se utiliza información transversal y de series temporales. Los resultados sugieren que el ranking FIFA de los equipos nacionales puede utilizarse para complementar nuestra comprensión del desarrollo multidimensional, en particular, en aquellos países donde la disponibilidad de información no es tan buena como los investigadores desean. Seguidamente, el capítulo tres propone un modelo para identificar y medir los factores que determinan el desempeño de un equipo nacional de fútbol. Se presentan tres innovaciones: (a) se aplica el modelo desarrollado por Bernard y Busse (2004) al fútbol, (b) se considera un amplio panel de países durante un período de 33 años, y (c) se complementa el ranking de la FIFA con el sistema de clasificación Elo. Se estima un modelo de panel dinámico utilizando el estimador de los momentos (G10) de Blundell y Bond (1998). Se concluye que la calificación Elo es un indicador alternativo mejor que el ranking de la FIFA. Por lo tanto, la calificación Elo puede ser utilizada en los trabajos académicos que desean analizar el éxito del fútbol durante un largo período de tiempo. El capítulo cuatro extiende finalmente el análisis al nivel local (clubes) y examina si la proporción de jugadores extranjeros está relacionada con el éxito de los clubes de fútbol a nivel nacional y mundial, considerando los canales clásicos de conocimiento, coincidencia y efectos compartidos. En otras palabras, se estudia la migración internacional de los futbolistas. La mayoría de los equipos de fútbol tienen como objetivo poseer los mejores jugadores, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, muchas federaciones de fútbol imponen restricciones a la libre movilidad en este mercado. De hecho, si todos los equipos de una liga se enfrentan a las mismas restricciones, no está claro que tal afluencia de extranjeros tenga algún impacto. El objetivo de este trabajo es analizar si tener más futbolistas extranjeros puede influir en el rendimiento de los equipos. Este propósito se lleva a cabo comparando cerca de mil clubes de fútbol de todo el mundo. A través de un modelo econométrico, se analiza el efecto de la proporción de futbolistas extranjeros en la puntuación y el ranking de los clubes proporcionados por la clasificación desarrollada por Footballdatabase.com. En promedio, los equipos en las ligas con más jugadores extranjeros muestran mejores resultados en la clasificación mundial. Sin embargo, dentro de cada liga, donde todos los equipos tienen las mismas regulaciones, y una vez que se controlan las variables económicas, contar con más jugadores extranjeros no tiene un efecto significativo. Al final, cuando todos los equipos tienen las mismas posibilidades de importar mejores jugadores del extranjero, lo que importa es el poder financiero para elegir a los mejores futbolistas." -- TDX
Calidad de Servicio en Educación Superior a Distancia by Luis Andrés Araya Castillo( Book )

2 editions published between 2017 and 2018 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"En el actual escenario competitivo, algunas universidades optan por crecer a través de la oferta de programas en modalidad no presencial (a distancia, semipresencial, e-learning). La teoría de grupos estratégicos ha demostrado que la oferta de programas en formato no tradicional es parte de la dinámica competitiva del sector de educación superior. La literatura sobre calidad de servicio en educación superior es amplia y de gran contenido. Sin embargo, los estudios se han enfocado principalmente en el sector de educación superior tradicional (presencial), y son pocas las investigaciones que lo han hecho en el sector de educación superior a distancia. Sin embargo, la educación a distancia presenta particularidades y características que la diferencian de la educación tradicional. Por ello, el objetivo de esta tesis es el de analizar e identificar las dimensiones que deben ser consideradas para medir la calidad de servicio en educación superior a distancia, sobre la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción, y entre ésta última con la intención de comportamiento de los estudiantes, medida a través de la retención, la lealtad y la disposición a pagar. Las escalas propuestas y testadas han sido dos, una para medir la calidad, denominada "Calidad del Servicio de Educación Superior a Distancia" (DIHEQS, por sus siglas en inglés), y otra para medir la satisfacción, denominada "Satisfacción e Intención de Comportamiento en Educación Superior a Distancia" (SATSIB, por sus siglas en inglés). El estudio de campo se realizó en Chile entre los meses de julio del año 2013 y febrero del año 2015. Se aplicó una encuesta estructurada validada cualitativamente a través de entrevistas y focus groups, a 688 estudiantes de educación superior a distancia, pertenecientes a 8 universidades. De estas encuestas, resultaron válidas 622. A través de ecuaciones estructurales se concluye que el modelo DIHEQS es de naturaleza multidimensional, y se compone de las dimensiones: profesores y enseñanza, plan curricular y material de estudio, evaluación y feedback, administración y organización, plataforma funcional, plataforma emocional, apoyo institución, y social y laboral. Junto con lo anterior, se concluye que el modelo SATSIB es de naturaleza unidimensional, y se compone de los constructos: satisfacción, retención, lealtad, y disposición a pagar. También se encuentra una relación positiva entre los constructos DIHEQS y satisfacción, y que esta última impacta positivamente en la retención, lealtad, y disposición a pagar. Este trabajo contribuye a la literatura existente proponiendo y validando dos escalas, una de calidad y una de satisfacción de la educación superior a distancia, cubriendo el gap detectado de la escasez de estas propuestas. Además, permitirá no solo continuar con esta línea de investigación, sino que a un nivel aplicado los resultados son importantes para los directivos de universidades y los gestores públicos, ya que podrán usarlos para proponer planes de mejora de la calidad de los servicios que ofrecen e impactar en las políticas de educación superior. En definitiva, para mejorar el sistema universitario y, por ende, el nivel de conocimiento y desarrollo del país." -- TDX
Essays on Absorptive Capacity, ICT, Spatial Externalities, and Regional Growth by Juan Jung( Book )

2 editions published in 2017 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"The dissertation consists of three essays with a clear empirical orientation. The first essay provides evidence concerning the relationship between regional productivity, capital deepening, technological spillovers and local absorptive capacity. The second essay analyzes regional inequalities in the impact of broadband on productivity, giving insights on which local attributes contribute to making the most of those efficiency gains. Finally, the third essay performs a firm-level study of the linkages between internet adoption and use with productivity, considering also heterogeneities as the empirical analysis is performed at different points of the productivity distribution. The three essays conform the chapters of this thesis, entitled respectively: "Factor Accumulation, Externalities and Absorptive Capacity in Regional Growth: Evidence from Europe", "On the regional impact of broadband on productivity: the case of Brazil", and "Internet and entreprise productivity: evidence from Latin America"
Salarios durante la industrialización en Chile : (1927/1928-1973) by Nora Paz Reyes Campos( Book )

2 editions published in 2017 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"El período de crecimiento económico que aquí analizaremos se caracteriza por el foco que pondrá el Estado en el desarrollo de la política industrial, su influencia en el impulso de ciertos sectores considerados estratégicos y también en el papel como agente económico que adquirirá una vez iniciado el proceso. A partir de las reflexiones acerca del período realizadas tanto por economistas de la época como Pinto (1959) y Mamalakis (1976), y también contemporáneos como Meller (2016), parecería que se trató de un proceso fracasado, por la imposibilidad de perpetuar en el tiempo el desarrollo del sector industrial. Con el foco puesto en el crecimiento, la deuda, la inflación, el desarrollo del sector industrial y el estancamiento de la agricultura, la mayor parte de los estudios se han propuesto analizar las limitaciones del período industrializador (Bértola, 2011; Dornbusch & Edwards, 1992; Kaldor, 1971; Mamalakis, 1976; Pinto, 1959). En esta investigación queremos ampliar los elementos de análisis que existen sobre este momento, incorporando no sólo nuevos datos si no presentando un elemento transversal al proceso de crecimiento del período: las/os trabajadoras/es y sus salarios. El interés por los salarios no es injustificado, ya que han sido un elemento principal en el estudio de las ventajas y limitaciones de la industrialización desde fines del siglo XIX en Europa y su centralidad en el análisis histórico y económico hace que continúen los esfuerzos por generar o mejorar series históricas de salarios (Margo, 2000; Scholliers, 1989; Scholliers & Zamagni, 1995)." -- TDX
Essays on informal labor markets by Adriana Patricia Vega Núñez( Book )

2 editions published in 2018 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"The present dissertation deals with the analysis of informality in developing countries considering both the worker's and the firm's perspective. Within a context of a strong presence of this phenomenon in the majority of South and Central America countries, the main goal of this research is to explore the factors that may influence the prevalence and the consequences of informality in this region. The analysis focuses in two dimensions of the informal labor market: the firms and the workforce, divided in three main topics. Firstly, we set up the determinants of firm infomality; secondly, we study the informal labor selection process considering both the employees and workers'decision; and thirdly we describe the dynamics of labor market across the informal and formal sectors considering workers' characteristics. While the first analysis considers a wide sample of South and Central America countries, the rest of the thesis refers to Ecuador, one of the countries with higher rates of informality in Latin America. (...)"
Movilización y desmovilización zapatismo y sindicalismo en el México de Salinas de Gortari by Juan Nicolás Rojas Pedemonte( Book )

2 editions published in 2013 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Esta investigación compara el paradigmático proceso de movilización zapatista (EZLN), con la desmovilización del movimiento sindical durante el gobierno de Carlos Salinas Gortari (1988-1994). El contrastante curso de la movilización del campo chiapaneco y del sindicalismo mexicano se estudió a la luz de la agenda de investigación propuesta en la última década por McAdam, Tarrow y Tilly en "Dinámica de la Contienda Política" (2005). Esta tesis pone a prueba esta agenda de investigación, logrando explicar política y dinámicamente los dispares procesos desarrollados por estos emblemáticos movimientos mexicanos durante un mismo período de gobierno. Mientras la tesis indaga extensamente en la política y en la economía mexicana desde 1930, la movilización zapatista se estudia especialmente desde sus orígenes en Chiapas en 1974. Por su parte, el estudio de la desmovilización sindical se realiza desde el inicio de los ciclos de huelga en los setenta, con especial atención en sus históricos ciclos de 1982 y 1987. De tal manera, las movilizaciones durante el gobierno de Salinas de Gortari se estudian en conexión con la trayectoria y los ciclos precedentes, en un período de dos décadas. Por un lado, se indaga en cómo desde la organización pacífica del campesinado indígena en los setenta, se alcanzó durante el gobierno de Salinas el mayor ciclo de contienda en el campo chiapaneco. Y por otro, comparativamente se examina cómo el sindicalismo transitó desde sus históricas movilizaciones durante los ochenta hacia una profunda desmovilización durante el gobierno salinista. En concreto, mediante un análisis histórico-comparativo, provisto de información cualitativa y cuantitativa, se identifican respuestas, principalmente, políticas y relacionales para el curso de la movilización zapatista y la desmovilización sindical. Conjuntamente esta investigación, evalúa las potencialidades y limitaciones explicativas de la agenda de investigación de la "Dinámica de la Contienda Política", reconociendo su pertinencia para continuar aplicándola y reformulándola frente a nuevos casos en América Latina y el mundo
Determinants de l'èxit cinematogràfic : model d'anàlisi de la producció catalana 2008-2014 by Ramon Castells Ros( Book )

2 editions published in 2017 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"Cada divendres les cartelleres cinematogràfiques s'omplen de nous títols que cerquen atraure el màxim nombre d'espectadors al cinema. Poques pel·lícules aconseguiran mantenir-se a la gran pantalla durant algunes setmanes; la majoria seran reemplaçades ràpidament per deixar lloc a les noves produccions, que esperen ser estrenades. Des dels anys vuitanta del segle XX molts autors s'han interessat per determinar a partir d'un model matemàtic quins factors ajuden a aconseguir l'èxit d'una pel·lícula i, d'aquesta manera, mitiguen l'alt risc que suposa el negoci cinematogràfic. Algunes de les preguntes que s'han plantejat aquests autors de forma més recurrent són les següents: com responen els espectadors davant l'obtenció d'un premi?, com influeix en el públic incloure en l'elenc un actor reconegut? o quin efecte té la crítica professional en la decisió d'anar al cinema a veure una pel·lícula determinada? El repte principal d'aquesta recerca ha estat adaptar a la realitat del cinema català els criteris que fins ara s'han emprat per analitzar altres indústries cinematogràfiques, sobretot la nord-americana. La disparitat entre el model cultural i industrial d'aquestes dues cinematografies augurava uns resultats significativament diferents. S'ha recollit informació de 267 produccions catalanes estrenades entre els anys 2008 i 2014 i, seguint el treball dels autors consultats, s'ha realitzat una anàlisi multivariable per contrastar de forma conjunta tots els possibles factors que poden intervenir en l'èxit cinematogràfic. Només d'aquesta manera ha estat possible reduir considerablement el nombre de determinants de l'èxit per establir els que realment tenen influència en l'explotació en sala d'una pel·lícula. Els resultats que s'han assolit són reveladors i definidors de la realitat en la qual es desenvolupa la producció de cinema a Catalunya i refermen amb evidències científiques el coneixement subjectiu d'aquest sector. Per tant, el principal valor d'aquesta recerca radica en el contrast objectiu mitjançant una tècnica provada estadísticament, que, en refermar el coneixement subjectiu previ, aporta seguretat a l'hora de prendre mesures i d'actuar sobre la realitat examinada. Una primera conclusió general del treball realitzat és la poca connexió d'una part de la producció cinematogràfica catalana amb els espectadors ja que un terç de la producció catalana del període analitzat no ha estat vista per gairebé cap espectador. En segon lloc, i com a resum de les conclusions que s'han obtingut amb aquesta recerca es pot avançar que els aspectes pressupostaris i l'estructura empresarial del sector són els aspectes que més influeixen en l'èxit d'una pel·lícula catalana, seguits del reconeixement generat pels guardons principals dels premis Goya —i dels premis Gaudí a Catalunya—, que comporta una forta repercussió en el nombre d'espectadors que aconseguirà aquella pel·lícula. Per contra, la presència en festivals no té cap influència en l'èxit intern d'una pel·lícula, però és determinant en la internacionalització. Pel que fa als factors artístics, només s'ha trobat una relació directa entre l'idioma utilitzat per al rodatge i els resultats obtinguts en taquilla. La resta de factors que s'han introduït en l'anàlisi s'han descartat, atès que no aporten informació significativa al model. La comparació de l'anàlisi sectorial amb els resultats del treball empíric assenyala una peculiar coincidència entre els principals problemes que afecten el sector cinematogràfic català i els factors que intervenen en l'èxit de la seva producció: nivell de pressupost i estructura empresarial són factors que limiten la producció cinematogràfica catalana, però, alhora, apareixen com els determinants més influents en la consecució d'uns bons resultats d'explotació, tant al mercat interior (l'espanyol) com a l'exterior (l'europeu)." -- TDX
Adoption E-commerce in development country and the moderator effect of digital divide by Javier Alirio Sánchez Torres( Book )

2 editions published in 2018 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

With the creation and worldwide diffusion of the Internet since the end of the last century, social and economic relations have seen a strong tendency to move from analog to digital, generating new ways of performing everyday tasks. In going digital, commerce has found a new channel of communication between client and company. E-commerce was created with the characteristics of a new technology which has been widely adopted and diffused in nearly all regions, societies and cultures. However, like all innovations within a social system, there have been differences in its adoption that could be linked to inequalities in access and use. This research focuses on analysing the adoption and diffusion of e-commerce in the developing Latin American country of Colombia. It focuses on Colombia because of the low number of large studies that have been conducted there, despite the great development of the Internet and ICTs in the country. This study applies in parallel two lines of research - on one hand, it validates the UTAUT2 technological acceptance model for different types of e-commerce; on the other hand, it develops an index that measures the digital divide by country, finally analysing the two results to establish if the level of digital divide is linked to behavior in the adoption of e-commerce. The work contains four sections that give rise to the chapters of this thesis in order of appearance: introduction, state of the issue, publications that respond to the objectives, and conclusions and future lines of research. The introductory chapter justifies the relevance of the research in addition to setting the objectives and methodology of the work. The second chapter is the state of the issue, which addresses the main models of e-commerce adoption, as well as the digital divide. Having defined the models and the methodological criteria, the third chapter includes the publications that respond to the objectives, within them the whole empirical process of the research is collected as well as the main results which have gone through the rigorous process of scientific publication in magazines indexed in the Scopus, in their majority. Finally, chapter four contains the main conclusions of the work, as well as possible future lines of research. The results of this doctoral thesis have been valuable, since there were clear indications of the moderating effect of the digital divide on the adoption of e-commerce, which will help those at a business and governmental level to further understand, improve and develop e -commerce in this type of country
Innovation processes in creative industries: new practices and the use of technology in the digital entertainment industry by Cristian Granados Sánchez( Book )

2 editions published in 2018 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"In the last few decades Creative Industries (CIs) have been gaining ground as an important topic in academic and political agendas. CIs have their origin in creativity and individual talent to produce content, services or products with symbolic value, e.g. design, music, video games, among other sectors. The rationale in grouping these rather diverse activities together was said to be that individual creativity and intellectual capital were the primary drivers for these sectors. Moreover, digital technologies play an important role as they provide new forms of expressions of creativity (such as in music, movies or video games). In the academic literature, these activities have been widely studied as new industries in developed countries. Nevertheless, there is a gap with regards to studying their innovation processes. After conducting the literature review (second chapter), I argue that research on creative industries has analyzed innovation from different perspectives but in a separate way, without in-depth analysis of their innovation process. Furthermore, the role of new digital technologies in the innovation process has not been analyzed, which play a major role in these industries. In this regard, this doctoral thesis aims to contribute to the literature by exploring different topics of the innovation process in creative industries from the perspective of the use of new technologies (technological change) and the emergence of new practices (organizational change). The case of the mobile games sector (i.e. games to be played on portable devices) has been used as study context. In pursuit of the objective, it is proposed a compendium of four articles corresponding to the central chapters of this thesis. The first article (Chapter 2) is a literature review. In this paper, the existing innovation process literature in creative sectors is reviewed, and a theoretical model for the entire innovation process is proposed. In essence, it explains how innovation occurs and what managerial practices are commonly used. Based on the proposal, an agenda for future research is presented. The research agenda leads us to focus on the second paper (Chapter 3) on the innovation process in a specific creative sector, mobile games, and new practices that have been introduced due to technological and market changes. Based on a qualitative approach of 14 case studies, the paper proposes a data-driven innovation process model. This model explains how mobile companies explore, develop and commercialize new products/services in an iterative way, and the role of technological and market changes on the emergence of this model. The Chapter 4 presents an exploratory study on how digital platforms, as internet technologies, have changed and introduced new innovation practices. Using qualitative data from 50 interviews with professional, the results show that digital platforms have introduced some practices such as a creation process in real time, and they have reorganized others, such as internal structures. This research aims to contribute to the literature by improving the knowledge on how technologies change managerial practices (in this case the innovation process) and organizations. The last paper (Chapter 5) presents an inductive study on how hackathons, as new innovation and collaborative practices, contribute to innovation in large organizations. Drawing on a single case of a large company from a creative sector (mobile games), and based on analytical interviews and non-participant observation, the results suggest that hackathons contribute by promoting exploration activities, and by enhancing some preconditions for innovation, such as attracting talent. This paper aims to contribute to the existing research on new innovation practices by positioning the results in innovation literature. Finally, the conclusions section (Chapter 6) reflects on the results obtained and it presents some future research lines to continue developing the creative industry and innovation process literature." -- TDX
Analyse géopolitique de l'indépendantisme en Catalogne by Cyril Trépier( )

1 edition published in 2011 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'existence d'un mouvement indépendantiste en Catalogne est aujourd'hui évidente. Dans cette Communauté Autonome espagnole de 7,5 millions d'habitants, plusieurs partis politiques revendiquent aujourd'hui cette option longtemps restée minoritaire au profit d'un nationalisme qui, sous la direction de Jordi Pujol, se voulait modéré. Mais, sur le plan politique, le désir de faire de la Catalogne un État au sein de l'Union européenne dépasse les formations explicitement indépendantistes. Cette thèse analyse les ingrédients de la progression électorale d'ERC, principal parti indépendantiste, les rapports de force entre les principaux partis de Catalogne, et leur position sur l'indépendance. Cette thèse vise aussi à mesurer l'assise sociale réelle de l'indépendantisme dans la Catalogne d'aujourd'hui. Face à un patronat catalan habituellement réservé sur les sujets directement politiques, prôner l'indépendance n'est plus un obstacle de principe au dialogue. L'idée selon laquelle une Catalogne indépendante serait plus prospère a progressé dans l'ensemble de la société avant la crise, notamment chez certains dirigeants d'entreprises.En revanche, l'indépendance n'est pas encore l'option majoritaire des Catalans. Dans la Communauté Autonome d'Espagne comptant le plus de résidents étrangers, avec 1,2 million de personnes sur 7,5 millions d'habitants au total, le nationalisme, et même l'indépendantisme peuvent attirer des Catalans de l'immigration récente, et ce, quelles que soient leur origine et leur langue maternelle. Le projet indépendantiste, que ses partisans ne conçoivent pas hors de l'Union européenne, doit probablement une partie de son succès à son caractère flou
Significados de la sexualidad y salud reproductiva : el caso de las y los adolescentes de Colombia by Carlos Iván Pacheco Sánchez( )

2 editions published between 2015 and 2016 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Partiendo de la hipótesis que la salud sexual y la salud reproductiva de las y los adolescentes en Colombia está influenciada de manera muy importante por el sentido común sobre la sexualidad y los significados que de este se elaboran en los espacios de socialización de niñas niños y adolescentes, el objetivo que guía esta tesis es "Describir y comprender la significación social de la sexualidad en adolescentes mujeres y varones entre diez y diez y nueve años de Colombia, especialmente de sectores populares, utilizando para ello una estrategia metodológica que parte de las narrativas de niñas y niños sobre el momento de su curso de vida y el campo de la sexualidad, la reproducción y los significados que esto adquiere en los contextos en que viven y se relacionan. Se utiliza una metodología cualitativa basada en narrativas obtenidas a través de grupos focales y relatos de vida y a través del estudio de caso de embarazo adolescente en menores de quince años también con relatos de vida. Se parte de la idea que el lenguaje de un grupo social representa la acumulación objetiva de vastas cantidades de significados y experiencias de ese grupo y esto es, lo que confiere la representatividad a los hechos interpretados. La perspectiva interpretativa es la fenomenológica partiendo de los trabajos de Berger y Luckman y de Alfred Schütz. La investigación muestra como los significados sobre la sexualidad y la reproducción se comienzan a estructurar tempranamente y están marcados de manera muy importante por el género y la moral sexual hegemónica. La agencia social e institucional en los entornos de la familia, la educación y la salud se constituyen en una empresa moral que regula y controla la sexualidad de las y los adolescentes. En el caso de las adolescentes están inmersas en una sociedad que no las reconoce. La tensión entre autonomía y ejercicio de la sexualidad está inscrita en los intersticios de una sociedad conservadora que no las protege, que no las resarce cuando son vulneradas y que las culpa del ejercicio de su sexualidad, cuando eligen ejercerla y cuando son víctimas de abuso. Este trabajo, permite evidenciar la contradicción en el campo social entre un discurso hegemónico de protección de las adolescentes y una práctica social e institucional cotidiana que utiliza ese mismo discurso para desconocer los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, redefiniendo su curso de vida a través de la reconfiguración de los "motivos porque" y los "motivos para" de su sexualidad y específicamente del fenómeno del embarazo adolescente
Apuntes Sociología de la comunicación y grupos by Eduardo Resbier Grábulos( Book )

2 editions published between 2008 and 2009 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Masculinidades en tertulia : un estudio de las posibilidades del diálogo y de la interacción para la transformación hacia la equidad y la igualdad de género by Andrea Rodríguez Fernández-Cuevas( )

2 editions published in 2017 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"La finalidad de esta investigación es tratar de contribuir a la superación de la prevalencia de una masculinidad no igualitaria, desde el estudio de las posibilidades de transformación que entrañan experiencias formativas basadas en la interacción, el diálogo igualitario, la intersubjetividad y la reflexión. Para operativizar esta finalidad, se plantea como objetivos principales (a) Identificar la incidencia de la implementación de espacios educativos dialógicos en la formación de los y las estudiantes de grado en Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales en torno a la perspectiva de género y los estudios sobre masculinidades a través de la metodología de las Tertulias Pedagógicas Dialógicas; y (b) Identificar las posibilidades de las Tertulias Pedagógicas Dialógicas como herramienta de transformación para la consecución de la equidad de género tanto en el lenguaje como en la acción en torno a la ética y al deseo. En el marco teórico se aborda el estudio de tres ejes claves: los estudios sobre masculinidades, por constituir el marco de referencia teórico de la experiencia desarrollada; el carácter y fundamento de las tertulias pedagógicas dialógicas (TPD), por constituir su marco de referencia metodológico; y la perspectiva de género y formación inicial en Educación y Ciencias Sociales, por constituir el entorno en el que se lleva a cabo la investigación. El objeto de estudio de esta tesis doctoral son las dos primeras ediciones de la Tertulia sobre Estudios de Género y Masculinidades desarrolladas en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM) entre los años 2012 y 2014. Esta investigación se ha llevado a cabo a través de una metodología cualitativa, con una orientación comunicativa. Se han utilizado distintas técnicas cualitativas de recogida de información como los relatos comunicativos de vida cotidiana, los grupos de discusión comunicativos y el análisis de contenido de las TPD. La información recogida se ha organizado en torno a varias categorías, que contemplan una dimensión exclusora y otra transformadora. En el análisis de los datos obtenidos se recogen los elementos transformadores que tiene el espacio de la tertulia pedagógica dialógica sobre estudios de género y masculinidades para superar las barreras percibidas por las personas participantes, favorecer la consecución de la equidad y generar los beneficios que esto conlleva para la mejora de sus vidas personales y profesionales. Estos factores transformadores los constituyen los cambios y reflexiones que se producen en las personas participantes, fruto de su participación en la TPD, en torno a su forma de entender la perspectiva de género y la masculinidad, sus discursos, sus quehaceres diarios, sus contextos próximos, sus expresiones del deseo, los gustos y las preferencias en la elección de sus relaciones afectivo-sexuales hacia las nuevas masculinidades alternativas como modelo de atracción, deseo e igualdad. Este trabajo ha pretendido aportar un mayor conocimiento científico en la línea de investigación de la socialización preventiva, iniciada por Jesús Gómez en su libro El Amor en la Sociedad del Riesgo (2004), constatando el potencial trasformador de las tertulias pedagógica dialógica para la consecución de la equidad de género tanto en el lenguaje como en la acción en torno a la ética y al deseo." -- TDX
Modelos de Decisión en la Gestión del Riesgo Operacional y Problemas del Sector Asegurador Mediante Operadores de Agregación OWA by Agustín Torres Martínez( Book )

2 editions published in 2017 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

"La presente tesis doctoral tiene como objetivo desarrollar nuevos modelos para la toma de decisiones en la gestión del riesgo operacional y problemas del sector asegurador. Dichos modelos se basan en la aplicación de diferentes herramientas de lógica difusa para la toma de decisiones, principalmente la teoría de los efectos olvidados (Kaufmann & Gil Aluja, 1988) y los operadores OWA (Yager, 1988). Desde el inicio el trabajo se enfocó en los modelos de toma de decisiones para el tratamiento del riesgo operacional, ya que por la complejidad del tema vi la oportunidad de desarrollar una investigación en la que se pudiera tratar la información cualitativa e implementar modelos que incluyan las opiniones de expertos para mejorar la gestión del riesgo. Sin embargo, en el transcurso de la tesis también tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de investigación "Inteligencia computacional aplicada al sector asegurador" financiado por la Fundación Mapfre y desarrollado en la Universidad de Barcelona. En dicho proyecto se llevaron a cabo trabajos de investigación dentro del campo de la lógica difusa y particularmente con operadores de agregación OWA y mi trabajo de investigación se amplió a otros problemas del sector asegurador relacionados con la toma de decisiones en procesos de tarificación, reaseguro y selección de proveedores, los cuales influyen directa o indirectamente en la gestión del riesgo operacional y otros tipos de riesgos. Esta tesis está estructurada de la siguiente forma: una primera parte preliminar que presenta en el capítulo 1: la introducción, justificación, objetivos y metodología y en el capítulo 2 el estado de la cuestión. La segunda parte contiene las contribuciones así: en capítulo 3 se presenta un modelo multiexperto de relaciones de causalidad utilizando el operador OWA, en el capítulo 4 se presenta un nuevo modelo de decisión que comprende la teoría de la utilidad multiatributo, variables de inducción y el operador OWA. Como resultado se propone un nuevo operador denominado induced generalized OWA multi-attribute utility theory generalized (IGOWA-MAUT) operator, en el capítulo 5 se presenta un modelo de toma de decisiones multicriterio aplicado a reaseguros, que incluye el operador OWA con medidas de distancia, variables inducidas y conjuntos borrosos, en el capítulo 6 se presenta un modelo de toma de decisiones multicriterio para consensuar la opinión de un grupo de expertos aplicado a la selección de proveedores y se propone el operador denominado multi-person multi-criteria induced ordered weighted average distance (MP-MC-IOWAD) operator, en el capítulo 7 se presenta un modelo de toma de decisiones aplicado a un problema de estrategia de precios en seguros que incluye en el análisis, diferentes operadores OWA con números intervalo, en el capítulo 8 se evalúa la aplicabilidad de los operadores: Fuzzy Generalized Probabilistic OWA (FGPOWA) operator, Uncertain Generalized Probabilistic Weighted Averaging (UGPWA) operator e Induced Linguistic Probabilistic Ordered Weighted Averaging (ILPOWA) operator y finalmente en el capítulo 9 se presentan las conclusiones de esta investigación y las futuras líneas de investigación." -- TDX
Construcción de masculinidades igualitarias atractivas la transmisión de valores a través de actos comunicativos en contextos by Juan Carlos Peña Axt( Book )

2 editions published between 2012 and 2013 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En esta investigación se analizan los actos comunicativos (Habermas, 2001; Soler & Flecha, 2010) en contextos educativos de formación profesional (y grupos de iguales), familiares e interacciones que se producen en las redes sociales (Facebook), para identificar qué interacciones favorecen una masculinidad igualitaria. De esta forma poner de manifiesto procesos en los que se socializan a los jóvenes en modelos de masculinidad igualitaria, transformando las relaciones de género que superan los procesos de reproducción social como la son las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres. En favor de relaciones afectivo-sexual basadas en el diálogo e igualdad. El análisis de actos comunicativos incluye el lenguaje verbal, tanto como el lenguaje no verbal, el contexto social (o situación de los hablantes en el contexto social) y la consecuencia de la interacción con el objetivo de identificar interacciones dialógicas y de poder presentes en una relación (Soler & Flecha, 2010) Este trabajo se fundamenta en el trabajo llevado a cabo por Jesús Gómez, que como sociólogo y educador, trabajó como línea de investigación las relaciones afectivo-sexuales. Este sociólogo demuestra que la atracción es una cuestión social vinculada directamente al proceso de socialización que viven los individuos. Desde este punto de partida, sostengo en la investigación que hoy en día existen jóvenes que en su carácter igualitario con las chicas, resultan atractivo para éstas. Y por otro lado, y en esta misma línea, demostrar que para las chicas, los hombres que están más próximos a una masculinidad hegemónica continúan teniendo éxito en las relaciones románticas (Duque, 2006), sin embargo, este modelo de hombres ya no es el único que resulta atractivo para las chicas. Es decir, que en una sociedad como la actual existen muchos indicios para demostrar que estamos frente a situaciones novedosas en el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales de los adolescentes, y porque no decirlo de los adultos. La investigación está dividida en dos partes. En la primera parte consta del marco teórico y del diseño metodológico. En el marco teórico está planteado el estado de la cuestión donde se revisan los principales autores y conceptos centrales en temas de actos comunicativos, masculinidad y socialización. En el diseño metodológico expongo la metodología comunicativa crítica, con la cual trabajaré en esta tesis. Además está la estrategia metodológica de trabajo de campo y análisis de la información. En la segunda parte de esta tesis está el análisis de los resultados y las conclusiones. El análisis de los resultados de este estudio estará dividido en dos partes. En la primera parte se presentará el trabajo llevado a cabo dentro del centro de formación profesional en donde se hará hincapié en las interacciones y actos comunicativos entre los jóvenes que permiten una visibilización de una masculinidad igualitaria atractiva. En esta parte del estudio se podrán identificar a aquellos chicos que promueven la masculinidad igualitaria
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.96 (from 0.95 for Analyse ge ... to 0.97 for Apuntes So ...)

Languages