WorldCat Identities

Ralló Capdevila, Miquel

Overview
Works: 33 works in 40 publications in 3 languages and 35 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Miquel Ralló Capdevila
Una Aproximació no standard als espais bornològics by Miquel Ralló Capdevila( Book )

7 editions published between 1986 and 1987 in 3 languages and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Aplicacions del treball cooperatiu en el currículum de matemàtiques by Carles Pastor Armengol( )

1 edition published in 2011 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

El present treball és un recull dels resultats de l'experiència amb treball cooperatiu que he pogut portar a terme en una aula de 1r ESO en el meu centre de pràctiques. En el context docent actual, trobem dificultats a l'hora de fer front a tòpics com: la diversitat de l'alumnat, la manca de disciplina i d'atenció o la falta de motivació. Però, a més, hi ha un aspecte que trobo molt necessari en la formació dels nens i nenes d'avui, que és el desenvolupament de certes destreses socials i interpersonals que afavoreixin la relació, cooperació i convivència amb els altres, que no està gaire present en les nostres aules. Per donar resposta a aquests requeriments educatius, la metodologia basada en el treball cooperatiu es presenta potencialment com una eina eficaç i molt útil. L'aproximació al treball cooperatiu presentada és, essencialment, experimental. A partir d'una recerca inicial sobre els fonaments del treball cooperatiu, es mostra l'aplicació real que he pogut realitzar i que representa el cor d'aquest treball. Posteriorment, en la part final i avaluant els avantatges i inconvenients (o aspectes a tenir en compte) observats, en base a l'experiència duta a terme, exposo una proposta de millores, en aquest cas teòrica, de com ho faria en una propera ocasió en què es presentés l'oportunitat d'implementar de nou el treball cooperatiu. Tant per les destreses que desenvolupa en els alumnes com pels avantatges que aporta en la gestió de l'aula, el treball cooperatiu, l'aprenentatge entre iguals, és una metodologia a tenir molt en compte en el present context educatiu
Anàlisi d'una variable : identificació de valors extrems : test de normalitat by Santiago Forcada( )

1 edition published in 2004 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Estudi de la visió dels conductors i conductores a Espanya by Marta Picó Autonell( Book )

1 edition published in 2017 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Aquest treball final de grau segueix la línia de l'estudi "Estat de la visió dels conductors espanyols" del 2010 fet a l'aleshores Escola Universitària d'Òptica i Optometria, i del treball final de grau "Estudi de la visió dels conductors i conductores que van visitar el Saló del RACC de l'autmòbil" del 2015, realitzat per la Elisabet Moré. S'han realitzat cribatges visuals i s'ha administrat un breu qüestionari a una mostra de 450 conductors/es (entre octubre i desembre de 2016) per conèixer algunes de les seves característiques com a conductors/es (quilòmetres anuals recorreguts, accidents soferts en els darrers 5 anys, etc). Els participants han estat voluntaris i no s'ha registrat cap dada personal més enllà de l'edat i el gènere. Els objectius principals d'aquest treball són: 1. Avaluar l'estat de la visió dels conductors i conductores espanyols. 2. Comparar els resultats dels estudis de 2010 i 2015. 3. Analitzar la normativa actual per avaluar la capacitat visual a l'hora d'obtenir el certificat mèdic necessari per aconseguir la llicència de conducció, així com proposar- ne millores. Les dades s'han analitzat mitjançant el programa informàtic Minitab. Les principals conclusions són: 1. Un 34% dels participants a l'estudi serien considerats no aptes per obtenir o prorrogar el permís de conduir, segons la normativa vigent. 2. S'ha observat una millora en l'estat visual dels conductors respecte l'any 2015, però els resultats són pitjors que els de l'any 2010. 3. Es torna a posar de manifest la necessitat de revisar la normativa actual sobre les capacitats visuals
Pràctiques de mètodes estadístics by Santiago Forcada( )

1 edition published in 2004 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Anàlisi optomètrica dels rètols de senyalització urbana d'orientació by Catalina Lliteras Perelló( Book )

1 edition published in 2017 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Per a situar-se a regions desconegudes els usuaris de les vies públiques necessiten els elements d'orientació , en especial els rètols d'orientació. Aquest treball analitza la tasca de veure i comprendre els rètols durant la conducció i presenta aspectes rellevants sobre les normatives de la conducció i dels rètols d'orientació . Per valorar l'exigència que presenta per als conductors la visió i la interpretació dels rètols indicadors , s'analitza : la visibilitat , la preeminència , la comprensibilitat i la llegibilitat . Aquesta última depèn directament de la font , aquest treball presenta l'helvetica com a una de les fonts que presenta millor llegibilitat. Finalment els resultats d'estudis sobre els conductors i la seva capacitat de llegir i entendre textos ens permet establir límits a la quantitat d'informació visual que han de tenir els rètols d'orientació perquè un conductor que compleixi els requisits mínims per a conduir pugui gestionar-la adequadament
Elementos finitos de la extensión no standard de un espacio vectorial topológico by Miguel Ángel Canela( )

in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Relació entre dues variables qualitatives by Santiago Forcada( )

1 edition published in 2004 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Validació de la tipografia Optotipica_2 by Àuria Collell Cortacans( Book )

1 edition published in 2017 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Clínicament, l'agudesa visual es defineix com la capacitat de reconèixer formes o objectes o la seva orientació. Matemàticament, es defineix com l'inversa de l'angle de resolució del detall més petit de l'objecte que pot ser percebut. L'anell de Landolt és l'optotip estàndard per a la mesura de l'agudesa visual en la majoria de països d'Europa. Sigui quin sigui l'optotip que es vol desenvolupar per aquesta mesura, ha de ser calibrat enfront a l'anell de Landolt. L'objectiu de l'estudi és averiguar l'equivalència entre la tipografia Optotipica_2 i l'estàndard, seguint les recomanacions per a la mesura estàndard de l'agudesa visual del Comitè Internacional d'Oftalmologia (ICO 1984), així com les de la norma UNE-EN ISO 8596:2009. S'ha avaluat l'agudesa visual monocular a 13 subjectes d'edats compreses entre 18 i 35 anys, en condicions fotòpiques i amb optotips d'alt contrast. Ambdós grups (anell de Landolt i Optotipica_2) de dimensions 5s x 5s, han estat presentats a una distància de 5 metres. El punt d'igualació subjectiva (PIS) per a l'anell de Landolt és de 0,6724± 0,116 unitats logarítmiques, mentre que el de la nova tipografia, 0,6127±0,1616. Entre aquests valors hi ha una diferència de 0,0598±0,116 unitats logarítmiques. Amb aquests resultats s'ha determinat que no es pot afirmar que a mides iguals, l'anell de Landolt i l'Optotipica_2 siguin equivalents, per a la mostra. No obstant, no hi ha motius per descartar l'equivalència a nivell de població, per a una mesura estandarditzada de l'agudesa visual
Regressió lineal by Santiago Forcada( )

1 edition published in 2004 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Factors que influeixen en la visualització 3D en una sala de projecció els estímuls by Urgell Navinés Ferrer( )

1 edition published in 2014 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Stereopsis is an ability of our visual system that allows us to distinguish the depth of a scene from the visual disparity of its elements. Our study attempts to analyse the influence of the most important factors that are involved in viewing a 3D movie. These factors can be classified as: the projected stimulus, the position from which we look at the stimulus and the observer. This report includes the part that relates to the stimulus. Therefore, this project focuses on the design of the stimulus that we have used in our experiment, and also presents general results of the stimuli characteristics about performance. To conduct this study, we used a test that contained 24 presentations with binocular disparity stimulus ranging from 12 to 3900 " of arc. These presentations were evaluated by 16 observers from nine different positions in the 2.3 FOOT's classroom. The study analysed the visual performance of all observers in all the viewing positions and projected presentations; the results showed a clear increasing trend according to Binocular Disparity. We also compared the visual performance resulting separately from crossed and uncrossed perception. The results showed that the visual performance was better for uncrossed presentations perceptions. Finally, we analysed the performance of each test, and it was found that half of the presentations had a minimum visual performance equal or higher than the 50 %. According to the results, most of the stimuli used in the test, would be suitable to project a 3D movie in the university classroom
Specification and indentification of woven patterns based on Fourier techniques by Jaume Escofet( )

1 edition published in 2001 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Elaboració de la programació d'una assignatura optativa de matemàtiques pràctiques i aplicables en el currículum de la ESO by Maria Gelabert Paris( )

1 edition published in 2013 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Aquest treball de fi de màster pretén, a partir de la detecció de les febleses més destacables de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, elaborar la programació d'una assignatura optativa per a la ESO, que respongui en certa mesura a la necessitat de les matemàtiques de ser una matèria atractiva, útil, aplicable i que motivi al l'alumnat. Amb aquesta finalitat, es desenvolupen les pautes a seguir per programar aquesta assignatura, partint de la divisió dels continguts en quatre blocs: matemàtiques en relació a les persones, al món laboral, a l'art i a la natura
Estimació de paràmetres i contrastos d'hipòtesis by Santiago Forcada( )

1 edition published in 2004 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Estudio del estado de la visión de una muestra de conductores by Carlos Pitarch Ruiz( Book )

1 edition published in 2017 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Aquest treball de final de grau segueix la línia de l'estudi "Estudio de la visión de los conductores y conductoras que visitaron el salón del RACC del automóvil 2015" realitzat en la Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de Catalunya el passat gener de 2015. Els objectius principals del nostre estudi són: 1. Avaluar l'estat de la visió actual dels conductors espanyols. 2. Analitzar si l'estat de visió actual dels conductors és apte per obtenir o prorrogar un permís de conduir. 3. Comprovar si la normativa actual és adequada per avaluar la capacitat visual en els conductors. 4. Recomanar nous criteris o modificacions en la normativa actual. Les dades es van obtenir amb el instrument "Control Vision Optec 5.000 P-G" a un total de 400 persones voluntàries. El 100% de la mostra eren adults i amb un permís de conduir vàlid a l'Estat Espanyol. Les proves es van realitzar en diferents esdeveniments on vam aprofitar en la majoria d'ells la participació de la RACC per augmentar el nombre de voluntaris. Les proves realitzades en els diferents esdeveniments van tenir lloc a Barcelona, Montmeló i Tarrassa, del 4 de desembre del 2015 fins el 31 de març del 2016. En aquestes proves primerament es realitzava una anamnesi (edat, sexe, antiguitat del carnet de conduir, etc.) i seguidament es van avaluar varies capacitats visuals (agudesa visual, camp visual, estereopsis, etc.). Les dades recollides, s'han analitzat mitjançant el programa estadístic MiniTab. L'anàlisi s'ha basat en la descripció de la distribució de cada una de les variables, així com de la distribució conjunta d'algunes parelles de variables rellevants per descobrir els possibles efectes de causalitat entre ells, a més de les representacions gràfiques corresponents per mostrar d'una manera més clara aquestes relacions entre factors. Les principals conclusions en relació als objectius fixats han sigut les següents: - Un 16,3% de la població adulta actual no seria considerada apta per renovar el permís de conduir (ni per obtenir-lo en un primer lloc). - S'ha posat de manifest que s'hauria de revisar i actualitzar la normativa actual, així com els exàmens visuals relacionats amb la renovació u obtenció del carnet de conduir
Problemes de fonaments matemàtics : Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en so i imatge : curs 2002-03 by Assumpta Sabater i Pruna( )

1 edition published in 2002 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Determinació del factor de cobertura en teixits de calada per processament de la imatge digital i espectroscòpia de reflexió by Montserrat Tàpias Anton( )

1 edition published in 2012 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Optimització de la xarxa de distribució d'aigua de Terrassa : informe preliminar by J Quevedo( )

1 edition published in 1998 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Meta-anàlisi sobre l'ambliopia by Tatiana Katheri Alava Lapo( )

1 edition published in 2015 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

OBJETIVOS: Realizar un meta-análisis sobre la prevalencia de la ambliopía. MATERIAL: Una búsqueda sistemática en Google y Google Scholar de publicaciones sobre estudios de la prevalencia de la ambliopía posteriores al año 2000 arrojó 14 resultados, de los que se obtuvieron sus correspondientes indicadores bibliográficos en JCR. MÉTODOS: Se utilizó la herramienta MetaXL para realizar el meta-análisis con Microsoft Excel. MetaXL contempla 4 métodos distintos, el modelo de efectos fijos, el de efectos aleatorios, efectos fijos de heterogeneidad y efectos de calidad. El último requiere una valoración de la calidad de los estudios, que elaboramos con dos componentes: externo, a partir de los indicadores de calidad bibliográficos, e interno a partir de indicadores de calidad sobre la metodología experimental. RESULTADOS: Los estudios presentan un elevado grado de heterogeneidad. El nivel de acceso a servicios de atención visual (adecuado, insuficiente) resulta explicar buena parte de la variabilidad observada. La prevalencia de la ambliopía se describe mejor usando este criterio. CONCLUSIONES: El meta-análisis no sólo proporciona estimaciones globales o más concluyentes a partir de estudios parciales o inconcluyentes, sino que resulta ser una herramienta de investigación para explorar posibles causas de heterogeneidad. En este caso el nivel de acceso a servicios de atención visual aparece como una de estas posibles causas
Proves de vida accelerada : una aplicació industrial by Albert Salvany Gustems( Book )

2 editions published in 1998 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.98 (from 0.94 for Una Aproxi ... to 0.99 for Una Aproxi ...)

Alternative Names
Ralló Capdevila, Miguel

Ralló i Capdevila, Miquel

Ralló, M. (Miquel)

Ralló, Miquel

Languages