WorldCat Identities

Universitat Politècnica de Catalunya Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori

Overview
Works: 1,106 works in 1,213 publications in 3 languages and 1,198 library holdings
Publication Timeline
.
Most widely held works by Universitat Politècnica de Catalunya
Impact of rail infraestructure charging systems implemented in Europe on the competitiveness of high speed services : PhD Thesis by Marta Sánchez Borràs( Book )

3 editions published between 2009 and 2011 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Línea 9 un reto técnico y financiero by Jordi Martínez Cuadrado( )

2 editions published in 2011 in Spanish and English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Alcanzar un nivel de financiación estable y adecuado para el transporte público en las ciudades es una cuestión que a lo largo de la historia ha ido adquiriendo gran relevancia en los programas de los principales responsables y autoridades del transporte público. Despúes de un periodo de estancamiento, la demanda de transporte público ha experimentado un crecimiento considerable en muchas ciudades del mundo. Naturalmente, esta mayor demanda requiere de un aumento de los niveles de capacidad del transporte público. Además, también se han visto incrementadas las expectativas de los ciudadanos respecto a la posibilidad de elección y a la calidad de los servicios. Para abordar todos estos condicionantes y requisitos, es necesario no solo invertir en nuevos proyectos de infraestructuras del transporte público sino también confeccionar estrategias que abogen por una inversión racional des del punto de vista técnico, social y financiero. La coyuntura económica actual ha interferido en la dinámica de crecimineto del sector del transporte público. En un contexto en el que la prioridad de los gobiernos es la racionalización de las balanzas públicas y en el que falta confianza en los mercados de capital, el transporte público se enfrenta a unos recortes importantes, que no solo hacen peligrar los planes de desarrollo, sino incluso la propia explotación cotidiana de éste. Esta tesina pretende, por una parte adentrarse en los conceptos más generales relacionados con el funcionamiento del sistema actual del transporte público y en la definición de un buen modelo de financiación, así como en los conceptos que rodean el funcionamiento de los modelos de colaboración público-privada y el papel que éstos pueden jugar en la gestión y financiación del transporte público urbano. Por otro lado, a través del estudio y valoración del modelo de financiación de la Línea 9 de Metro de Barcelona, pretende abordar las principales ventajas e inconvenientes de la incorporación del sector privado en la financiación y gestión del proyecto, y formular una serie de recomendaciones de mejora para futuros proyectos de transporte público urbano similares a la Línea 9. De acuerdo con el estudio realizado acerca de la Línea 9 se puede constatar que las principales ventajas de la participación del sector privado en el proyecto recaen en la posibilidad de liberar recursos públicos, la obtención de liquidez por parte de la Administración y la incorporación de mayores capacidades para gestionar los riesgos que puedan afectar al proyecto. En cuanto a los principales inconvenientes destacar los sobrecostes causados por la obtención de capital en esquemas de colaboración público-privada y por las primas que la Administración deberá pagar por la no asunción de riesgos. Por último, destacar la importancia de realizar evaluaciones completas de los riesgos geológico-geotécnicos y de la viabilidad financiera de los proyectos para evitar posibles sobrecostes. También es importante estudiar fuentes de financiación alternativas para hacer frente a los costes de ejecución y explotación de los proyectos, así como implementar medidas que aumenten la concurrencia de ofertantes en los procesos de licitación
El Sector de les casernes de Sant Andreu : un exemple de transformació urbana de la ciutat de Barcelona by Antonio Vázquez Gómez( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El barri de Sant Andreu de Palomar està patint una de les transformacions urbanístiques més rellevants de la ciutat. Es tracta de la renovació urbana dels dos grans solars (11 hectàrees en total) on s'aixecaven les antigues Casernes de Sant Andreu. El sector està limitat pels C/Gran de Sant Andreu, C/Fernando Pessoa, C/Palomar i P/Santa Coloma, i com a eix central el P/Torras i Bages. Des de la demolició de les instal·lacions militars a principis de 2004 s'han anat construint diversos equipaments i edificis en un llarg procés que ha comptat amb la participació de diverses entitats i col·lectius. L'àmbit d'estudi correspon al districte i barri de Sant Andreu que es troba al nord de la ciutat de Barcelona. Com a antic poble, té una història i tradició destacables que ha influït en el procés de transformació urbana. La tesina conté una breu ressenya històrica del seu passat i un anàlisi socioeconòmic de la situació actual. També exposa el conflicte social que es va generar arrel de l'ocupació de les instal·lacions on hi van arribar a residir més d'un miler d'immigrants durant els mesos de 2003. Després del desallotjament massiu es va iniciar el procés de renovació urbana que té com a pilars bàsics la creació de nous habitatges, equipaments i espais lliures. L'equilibri i la barreja entre aquests tres aspectes és un dels valors afegits del projecte de les casernes. El pla d'habitatge preveu la creació de 12 unitats d'habitatge amb prop de 2 000 vivendes amb un repartiment heterogeni de tipologies. Més de la meitat dels pisos seran de protecció oficial i dotacional. Actualment hi ha executades 2 unitats. El programa d'equipaments consta de 12 peces d'equipament diferents. Actualment hi ha executades 2 peces i 1 està en execució. Els espais lliures més rellevants que preveu el projecte corresponen a 1 zona verda en la parcel·la oest i 1 rambla d'equipaments en la parcel·la est. Actualment no n'hi ha cap executada. També s'analitza l'evolució urbanística de l'àmbit d'estudi i l'evolució temporal del projecte. L'evolució urbanística es desenvolupa a partir dels diversos planejaments que històricament han afectat l'àmbit d'estudi. L'evolució temporal es realitza a través del diàleg dut a terme entre els diversos actors que intervenen en el procés de transformació urbana des de les primeres reunions fins a l'actualitat. La reordenació inclou temes com el transport i la mobilitat, les xarxes de servei o l'avaluació ambiental. D'aquests tres aspectes s'exposa la situació inicial en el sector, s'analitzen les actuacions previstes en el planejament i s'aporten diverses propostes de millora. Finalment, es realitza una discussió i una anàlisi comparativa entre diverses alternatives per valorar quantitativament l'impacte de l'actuació al sector de les casernes
Impacte de la crisi financera sobre les sis grans constructores espanyoles by Eric Oliva Remiro( )

2 editions published in 2010 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La crisi financera ha impactat amb força en l'economia espanyola i ha agreujat l'esclat de la bombolla immobiliària que s'havia format en els anys previs. La davallada de tots els sectors econòmics, i especialment el de l'edificació, ha provocat importants canvis en les sis grans constructores espanyoles: Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL i Sacyr. Aquests grans grups empresarials tenen una estructura complexa, altament internacionalitzada i diversificada, i constitueixen una de les puntes de llança de l'economia espanyola a nivell internacional, que es posiciona com una de les principals competidores en enginyeria civil. La comptabilitat constitueix una font de informació pública i abundant que permet apropar-se a la realitat de qualsevol empresa de forma directa. És una eina, però, que presenta certes dificultats quan s'aplica a l'anàlisi comparatiu d'empreses tant complexes com les aquí estudiades. Les principals limitacions son l'heterogeneïtat de la informació, qualitativament i quantitativa, la problemàtica de comparar xifres corresponents a empreses d'una mida molt diversa i la dificultat de copsar les raons que expliquen els resultats comptables. L'elaboració d'uns comptes unificats per totes sis empreses ha permès comparar directament el seu comportament i estudiar quines han estat les afectacions concretes de la crisi en cada grup. S'ha elaborat un balanç i un compte de resultats comú per tots els grups que homogeneïtzava la informació dispersa que cada empresa oferia per separat. La relativització d'aquests comptes respecte algunes de les principals magnituds empresarials ha possibilitat, alhora, la obtenció de informació estructural en clau de percentatge que permetés comparar les xifres d'empreses de mida tan diversa. La metodologia seguida ha estat l'anàlisi horitzontal de la comptabilitat de totes sis empreses en el mateix exercici i l'anàlisi dinàmic confrontant els comptes de 2007 amb els de 2008. Aquest estudi de les dades comptables s'ha completat amb una anàlisi qualitatiu que aprofundís en les explicacions de cadascuna de les xifres i les relacionés entre sí. En vista de que la crisi ha afectat en major mesura el finançament dels grans grups, l'estructura del passiu ha estat objecte d'un examen en més profunditat. S'ha observat l'evolució del finançament dels grans grups en els anys previs a la crisi, així com les seves estratègies de diversificació i internacionalització, a fi de comprovar les seves tendències de creixement i observar en quines condicions afrontaven la nova conjuntura. L'estudi comptable ha revelat que la crisi ha afectat a les sis grans constructores de forma diversa, tot i que s'observen alguns comportaments comuns molt significatius. El finançament ha esdevingut una peça clau en el negoci de les sis constructores i la manca de líquid al mercat bancari les ha empès a perdre part del volum d'actius que havien obtingut durant el període de bonança econòmica. Tots els grups s'han vist obligats a reestructurar tant el seu negoci operatiu com el seu crèdit, i afronten el futur en posicions diferents en funció de la resistència que les seves empreses constituents han mostrat davant els nous reptes que ha plantejat la crisi financera
Diseño y caracterización mecánica de mezclas recicladas de alto módulo by Míriam Buil Bou( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En la presente tesina se estudia la posibilidad de incorporar un alto porcentaje de material reciclado a una mezcla de alto módulo. Para ello se ha llevado a cabo la fabricación en laboratorio de diversas series de probetas con este tipo de mezcla para analizar sus características mediante ensayos
Estudio del comportamiento de mezclas bituminosas recicladas en caliente en planta by Jorge Alarcón Ibarra( Book )

2 editions published in 2003 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'Organització dels sistemes ferroviaris metropolitans als estats units by Pol Hernández Sallés( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Català: En el marc de la situació actual, el transport ferroviari és un dels modes de transport més importants i amb més perspectiva de futur; configurant-se com el que té un menor cost per viatger transportat. A més a més, els sistemes de rodalies s'han constituït com a elements bàsics per al desenvolupament i sostenibilitat de les ciutats. Aquests sistemes de rodalies no estan definits com un servei, sinó que cada país o regió s'organitza de manera diferent, segons la seva conveniència. Com ja es va posar de manifest a la tesina Cervós N. (2010), a Europa conviuen múltiples models de gestió de rodalies amb moltes definicions i interpretacions de la normativa diferents. L'estudi realitzat té la finalitat de contribuir amb l'anàlisi dels principals sistemes de rodalies dels Estats Units. Les xarxes de rodalies que s'han estudiat són les de les regions metropolitanes de Boston, Chicago, Los Angeles, New Jersey, New York i Philadelphia. Aquestes xarxes són les que tenen una major similitud amb les europees quant al nombre de línies i la seva extensió. De cadascuna d'elles, s'han analitzat aspectes relatius a la seva organització, mètodes de contractació, nivell de descentralització, estructura tarifària, funcions del coordinador del sistema i origen del finançament. De l'anàlisi realitzada es pot observar que els sistemes de rodalies dels Estats Units estan completament descentralitzats. Aquesta situació és similar al cas europeu, després que aquest continent experimentés la reforma ferroviària de principi dels anys 90. De la comparació efectuada entre els dos sistemes de rodalies, s'observa que el coordinador del sistema metropolità té unes funcions similars en ambdós casos. Així mateix, és en l'organització de la xarxa on hi ha una major diferència entre els diferents sistemes. A més, als Estats Units es comparteix la infraestructura amb la mitja i llarga distància, i les línies finalitzen en estacions terminals, fet que resulta en un sistema molt radial, on les connexions entre línies queden concentrades al centre de la xarxa. En aspectes relacionats amb el finançament, els contractes amb els operadors i la integració amb altres modes de transport, les característiques són molt similars. De l'estudi de les xarxes de rodalies dels Estats Units s'han identificat quatre bones pràctiques que es consideren de recomanable aplicació al sistema de rodalies de Barcelona: la tarificació en funció de la distància, els trens directes, els canvis d'operador a partir de la valoració dels usuaris i l'habilitació de pàrquings a les estacions. De les pràctiques identificades, n'hi ha dues que són transferibles amb una inversió mínima, mentre que les altres dues no són transferibles com a conseqüència de l'alta inversió requerida i de la legislació vigent, respectivament. Amb la realització de la present tesina s'ha evidenciat la complexitat dels sistemes ferroviaris actuals. En les característiques de cada sistema de rodalies tenen molta importància els factors històrics, tècnics, polítics i culturals, fet que atorga a cada sistema una singularitat. Aquesta singularitat és comprensible però no és sempre recomanable, doncs s'hauria de produir un aprenentatge de les característiques positives de cada una de les xarxes per oferir un servei eficient de qualitat als usuaris
Tècniques per millorar la seguretat viària en carretera. Auditories de Seguretat Viària. Aplicació en interseccions by Marc Figuls Rovira( )

2 editions published in 2010 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Els morts i ferits greus a les carreteres europees és un gran problema per l'elevat nombre de pèrdues humanes i, també, pel gran cost econòmic que suposen aquests sinistres, de l'ordre del 2% del PIB espanyol. Per intentar evitar aquesta lacra social, des de les administracions s'han dissenyat polítiques per fomentar la seguretat viària, com la filosofia de visió zero sueca, que pretén implementar mesures per eliminar els accidents amb conseqüències greus o bé la filosofia holandesa, encarada a que aquests sinistres no es produeixen mitjançant una jerarquització de les vies. Les auditories de seguretat viària és una de les eines per millorar la seguretat en carretera, que analitza sistemàticament les característiques de la via i emet propostes de millora amb els objectius de reduir la possibilitat d'ocurrència dels accidents de trànsit o, en cas que es produeixin, minimitzar la seva gravetat
Gestión dinámica de rutas en la distribución urbana de mercancías by Anh-Van Chac Sam( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Esta Tesina constituye un estudio de uno de los problemas más recurrentes en el campo de los transportes: la distribución urbana de mercancías (DUM). El trabajo realizado se adentra en el Vehicle Routing Problem (VRP) bajo una perspectiva poco tratada hasta ahora como es la que comporta un entorno dinámico y tiempo-dependiente. El dinamismo confiere al problema de la DUM la necesidad de adaptarse instantáneamente a nuevas peticiones de clientes no previstos de inicio. La tiempo-dependencia exige que ciertas variables varíen en función del instante de su realización, del mismo modo en que cambia la velocidad de un vehículo a lo largo del día. Se formula y se valida un algoritmo matemático-informático que resuelve una situación estática del VRP (la más usual y estudiada), se crea un problema dinámico y tiempo-dependiente y, finalmente, se ejecuta en dicho entorno. El principal interés que presenta esta Tesina es este estudio del caso real, una práctica poco extendida y novedosa en su aplicación
Guía para la definición estratégica de modelos de gestión de residuos sólidos urbanos en países en vías de desarrollo by Francisco Sánchez Arroyo( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Según datos de la ONU, en algún momento de 2007 se produjo un evento demográfico que los que los analistas han denominado Tipping Point (punto de inflexión): Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de los habitantes del planeta vive en áreas urbanas. La población se esta trasladando a las ciudades rápidamente, se trata del movimiento migratorio mas importante jamás registrado. Como se analizara mas adelante, este punto de inflexión tendrá enormes repercusiones, tanto para el bienestar del ser humano como para el medio ambiente. Tradicionalmente París, Londres y Nueva York han sido las ciudades más pobladas. Pero ahora una sexta parte de la humanidad vive en asentamientos informales de países en vías de desarrollo, y pronto serán mas. La gestión de los residuos sólidos urbanos generados supone un porcentaje muy importante de los presupuestos municipales, que no deja de aumentar y con resultados poco satisfactorios. En esta tesina se ha analizado la documentación existente sobre estrategias y metodologías de gestión residuos sólidos y, en base a ella, se ha preparado una guía con recomendaciones para los ayuntamientos de tamaño medio de países en vías de desarrollo
Evaluación de los procesos de regeneración urbana del casco histórico de Huesca by Marta Mercadal Minguijón( )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Este trabajo se centra en el estudio de las problemáticas urbanísticas del Casco Histórico de Huesca. Conformado por la traza de las antiguas defensas de la ciudad de Huesca, este Casco Histórico cuenta con una superficie de 24 hectáreas y un perímetro aproximado de 2 kilómetros, constituyendo, sin duda, el corazón de la ciudad. Sin este patrimonio de tan importante valor, la ciudad oscense carecería prácticamente de identidad e historia que lo singularizase. Los primeros datos del asentamiento Íbero en el entorno objeto de este estudio, lo sitúan en el tiempo, alrededor del s.X a.d.C. y en las proximidades de la Iglesia de San Pedro. El posterior desarrollo de una trama urbana, ocupó en la época musulmana y medieval lo que actualmente se conoce como Casco Histórico. Éste empieza a sufrir una transformación urbana y social a partir de los años 70s cuando la trama urbana de la ciudad se expande y en consecuencia, la población que anteriormente vivía en el Casco tiende a cambiar su lugar de residencia y se traslada a los nuevos ensanches. Este abandono poblacional conlleva una degradación urbanística, patrimonial y socio-económica del barrio que está siendo objeto de reforma mediante un conjunto de instrumentos de planificación urbana. Desde la declaración del Casco antiguo de Huesca como Conjunto Histórico Artístico en el año 1.971, paso decisivo para su protección, se han ido impulsando un conjunto de Planes Especiales y ordenanzas con el fin de corregir y regenerar las problemáticas urbanas que afectaban en la zona. Pero no siempre los resultados han sido ni los planificados, ni los previstos y por ello se pretende hacer una revisión del proceso de regeneración urbana para analizar y evaluar los cambios que se han producido. El objetivo principal de este trabajo, por lo tanto, es analizar este conjunto de actuaciones para evaluar los efectos urbanísticos, sociales y económicos que se han producido y hacer propuestas de mejora. El análisis de las actuaciones realizadas a nivel urbanístico muestra como se ha conseguido rehabilitar un importante número de edificios e intervenir en bastantes espacios de la trama urbana. De la misma forma también tenemos que decir que las intervenciones realizadas en la trama urbana han sido muy dispersas de forma que dificulta la apreciación de resultados y hasta incluso se evidencian cierto grado de descoordinación. A nivel social, la población del Casco ha sufrido cambios sustanciales, aumentando y estabilizándose en número y empezando a dejar a un lado la etiqueta de población envejecida. Algo distinto ha sido lo que ha sucedido a nivel económico, el comercio y demás actividades productivas, circunscritas a cuatro calles del Casco, ocupan las mismas zonas que hace 30 años. Tras analizar el grado de ejecución real de las iniciativas previstas por los instrumentos de ordenación que actúan en el Casco Histórico y evaluar los impactos tanto a nivel urbanístico, económico como social, hemos enumerado una serie de propuestas que consideramos necesarias. Estas se basan en la elaboración de un Plan Estratégico de Intervención, por un Equipo Técnico de Coordinación junto a una Mesa de Participación, que integre tanto los instrumentos de ordenación vigentes, como unos planes trasversales que faciliten el trabajo urbanístico y la coordinación técnica. De esta forma se busca conseguir no sólo la rehabilitación de la zona, sino también su revitalización
La Perspectiva suiza en relación con las líneas de alta velocidad by Raúl Sanz Modrego( )

2 editions published in 2012 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La alta velocidad tuvo su inicio en el territorio japonés en la década de los sesenta. La primera línea fue construida en el país nipón entre las ciudades de Tokio y Osaka. Posteriormente en Europa, siguiendo el ejemplo japonés, se construyó la línea de alta velocidad París - Lyon, siendo todo un éxito, razón por la cual, otros países europeos como España, Italia o Alemania siguieron el mismo camino. Suiza, en cambio, se diferenció por una política en la que la implantación de líneas de alta velocidad no fue prioritaria. Optó por modernizar el transporte ferroviario convencional, dotándolo de mayor rapidez, comodidad y frecuencia, aumentando de esta manera la calidad de este medio de transporte con proyectos como Bahn2000, FABI o STEP. En 2007, Suiza se abrió a la alta velocidad por primera vez mediante el proyecto NEAT, con la construcción de túneles, mejorando el enlace ferroviario en dirección Norte-Sur a través de los Alpes y reduciendo drásticamente el tiempo de viaje a través de esta cadena montañosa. El acierto en la política ferroviaria suiza se fundamenta en sus características geográficas que imponen una inversión muy fuerte en la creación de cualquier nueva línea; en las reducidas distancias entre las ciudades más importantes, que condicionan los beneficios respecto el transporte ferroviario convencional y la calidad de las infraestructuras existentes, que ya disponen de una gran cuota de mercado y por tanto, el salto de calidad ofertado por la alta velocidad, no justificaría su implantación. Otro factor importante a tener en cuenta es que la configuración urbana suiza no se trata de ciudades de millones de habitantes como en el caso de otros países europeos, sino que los núcleos urbanos, exceptuando Zúrich con 353.000 habitantes aproximadamente, el resto de ciudades no supera los 180.000 habitantes, factor que condiciona la demanda y en consecuencia la rentabilidad. Si considerásemos una red de alta velocidad suiza integrada dentro del marco europeo, se podría aventurar una mejora en las relaciones internacionales y una mayor competitividad del transporte ferroviario respecto al transporte aéreo, entre ciudades como Zúrich y Milán, Múnich o Frankfurt
Valoració de la rendibilitat econòmica i social del Bicing a Barcelona by Clara Mut i Bosque( )

2 editions published in 2010 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La present tesina persegueix la finalitat d'estudiar la rendibilitat social i econòmica del Bicing, prenent un any de referència en les hipòtesis i els càlculs efectuats. Així doncs, si bé el servei Bicing ofereix un tipus de transport ràpid, pràctic i ecològic, amb el conseqüent benefici ambiental, l'orografia de la ciutat comporta, per altra banda, una sèrie de despeses lligades a la redistribució de les bicicletes cap els punts més alts de la ciutat. Aquest estudi, a més de tractar de quantificar els costos i beneficis associats directament al funcionament del Bicing, pretén, alhora, posar de manifest l'adaptació de la ciutat front a l'aparició d'uns 35.000 nous usuaris de la bicicleta i a les noves polítiques d'inversió en favor de la mateixa. Per últim, i degut a que el sistema Bicing ofereix una nova forma de transport públic, es precisa necessària una breu comparança entre aquest i altres formes com el metro i l'autobús, en termes de la inversió requerida pels ens públics i l'ús o activitats per a les quals es fan servir uns i altres
Pla de desplaçaments urbans del campus Nord i Sud by Jaume Julià Moreno( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Aquest pla te com a objectiu posar de manifest les mancances de l'espai urbà actual, dissenyat amb un paradigma obsolet per la ciutat, que es el que correspon al vehicle privat i no preparat pel nou paradigma com és el de la mobilitat sostenible. La redacció per part de la Generalitat de Catalunya de la Llei de la mobilitat dona un impuls en aquest sentit, i esdevé una oportunitat per incorporar els modes de transports mes sostenibles a l'àmbit urbà. L'objecte d'estudi i de transformació és la Zona Universitària de Barcelona, un dels focus universitaris mes importants de tota Catalunya, en aquest s'analitzen les diferents xarxes de transport, la xarxa de transport públic i col·lectiu, la xarxa de vianants, la xarxa de bicicletes i finalment la xarxa viària. L'anàlisi incorpora les noves infrastructures de transport públic en procés de construcció com són la línia 9 i la nova estació d'autobusos interurbans. A mes hem quantificat el nombre d'usuaris per universitats, fent un recompte d'estudiants matriculats, de personal docent investigador (PDI) i personal administratiu i de serveis (PAS), amb una població final estimada que supera els 50.000 usuaris. Amb totes aquestes dades es realitza una fotografia de les mancances i punts forts del sistema pel que fa als modes de transport mes sostenibles. Una de les primeres conclusions a les que s'arriba és el desordre i inseguretat que es genera en els principals recorreguts de vianants, a causa de la barreja de fluxos de transport diferent com són els vianants, la bicicleta i les motos, la segona conclusió seria la manca de infrastructura de la xarxa de bicicleta, absència de carrils bici al campus, absència de servei bicing, estacionaments sobre ocupats, i per últim entre altres conclusions, podem destacar la omnipresència del vehicle privat a l'espai públic. El pla recull un seguit d'intervencions que intenten corregir aquestes mancances: - Definició de la xarxa bàsica de recorreguts principals de vianants i intervenció en aquesta per tal d'afavorir la fluència i seguretat de circulació. - Desplaçament de l'aparcament de motocicleta de l'espai reservat al vianant. - Ampliació de la xarxa de carril bici de la ciutat que doni accés al campus. - Generació d'una xarxa de carril bici bàsica que recorri el campus. - Creació d'estacionaments de bicicleta vinculats a cada centre docent i convenientment dimensionats. - Modificació del recorregut i freqüència de la línia de bus de barri 113 per tal de transformar-la en una línia de servei intern del campus. - Intervenció sobre la cruïlla avinguda Diagonal amb carrer Gonzalez Tablas per tal d'organitzar els fluxos i garantir la seguretat entre vehicle privat, bus i vianant. - Reordenació de l'aparcament de motos amb el criteri de proximitat al centre docent però donant prioritat al vianant i a la bicicleta - Reordenació de l'aparcament de vehicles privat, donant cabuda a les necessitats d'espai per els altres modes de transport. Per donar concreció al pla es fa un llistat d'actuacions que tradueixen les intervencions generals recomanades en canvis urbanístics a nivell de carrer, com poden ser canvis de seccions de carrers, reorganització de la mobilitat en determinats punts, remodelació de passos de vianants, etc
Diseño y caracterización mecánica de mezclas discontinuas recicladas para capas de rodadura by Míriam Pérez Coca( )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Actualmente, existen muchos firmes que presentan deficiencias que afectan a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario y a la durabilidad del firme. Estos aspectos conducen a la necesidad de llevar a cabo una rehabilitación superficial para devolver al firme sus características funcionales y estructurales. Sólo el 10% de estas rehabilitaciones se han realizado con técnicas de reciclado debido a que habitualmente se refuerza el firme empleando capas nuevas. Esta práctica conlleva: un incremento de material fresado destinado a los vertederos, explotación de nuevas canteras, así como el consumo de grandes cantidades de betún nuevo. Estos hechos implican un gran impacto ambiental y económico y más, cuando se sabe que este material fresado presenta un elevado potencial debido al árido y ligante que lo constituye y que puede ser reutilizado. La actual normativa Española de firmes no contempla métodos específicos para caracterizar y diseñar mezclas discontinuas recicladas en caliente en planta; es más, los criterios de aplicación de las técnicas de reciclado de firmes no permiten el uso de ningún tipo de mezcla reciclada en capa de rodadura ni para las categorías de tráfico más ligeras. Con la presente tesina se pretende evaluar las propiedades mecánicas de las mezclas discontinuas recicladas empleadas en capas de rodadura y comparar su comportamiento con el de mezclas convencionales equivalentes, a fin de asegurar que su calidad y características son adecuadas para su utilización en la construcción y rehabilitación de firmes de carretera. A su vez, los ensayos deben permitir definir una fórmula de trabajo óptima para cada tipo de mezcla bituminosa evaluada. En la campaña experimental, se fabrican 4 mezclas BBTM11B con distintos porcentajes de "RAP"(Reclaimed Asphalt Pavement), 0, 10, 20 y 40%. Y para cada mezcla se fabrican 3 series cada una de ellas presenta un contenido de betún distinto 4,75, 5,25 y 5,75%. Se estudiará el efecto de la cantidad de RAP y de betún sobre el comportamiento de la mezcla. Para caracterizar las mezclas discontinuas se han empleado los ensayos de contenido de huecos, tracción Indirecta y rodadura comprobando si las mezclas cumplen las especificaciones establecidas en el artículo 543 del PG-3 para mezclas discontinuas. Además, se ha empleado el ensayo Cántabro y el Fénix, para caracterizar el comportamiento de la mezcla frente la resistencia a la abrasión y a la fisuración respectivamente. Mediante el contenido de huecos y la Tracción Indirecta se ha fijado un contenido óptimo de betún para cada fórmula de trabajo y mediante el ensayo de rodadura se ha comprobado su validez. Los resultados obtenidos muestran que las mezclas bituminosas con alto porcentaje de RAP presentan más rigidez debido al envejecimiento del betún y, por lo tanto, menor susceptibilidad a las deformaciones. Además, se puede afirmar que existen unas fórmulas de trabajo para mezclas discontinuas recicladas que cumplen con las exigencias del PG-3 y pueden ser fabricadas en una planta convencional. Palabras clave: mezcla discontinua reciclada, BBTM11B, RAP, caracterización mecánica, deformaciones plásticas, resistencia a la fisuración, tracción indirecta
Disseny òptim de xarxes de transport públic en ciutats rectangulars mitjançant un model híbrid by Marina Blanch Boada( )

2 editions published in 2010 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Daganzo (2009) ha desenvolupat un model híbrid que consisteix en una subzona central coberta amb una xarxa mallada i una zona perifèrica coberta amb xarxa radial. Aquest model ha permès la generalització de qualsevol tipologia de xarxa de transport públic mitjançant models analítics. L'aplicació del model híbrid a la ciutat de Barcelona, demostra que la seva implementació aporta grans beneficis, tant als usuaris com a l'operador i a més aporta grans millores respecte la xarxa actual que serveix la ciutat
Vehículos de hidrógeno : perspectivas de futuro by Gabriel Vicens Garcia( )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En un contexto de crisis ambiental y agotamiento de los recursos energéticos convencionales el modelo energético actual, basado en los combustibles fósiles, queda obsoleto. Para el sector del transporte, está tomando forma la solución de vehículos alimentados con hidrógeno. Al tratar el tema se hace evidente la dependencia entre los sectores energéticos y el del transporte. Las soluciones se deben desarrollar de manera conjunta para ambos. Esta tesina analiza la situación actual de estos sectores. Emerge la necesidad de crear un nuevo paradigma como solución. Los vehículos de hidrógeno pueden ser una buena alternativa. Junto con los vehículos eléctricos pueden dar forma al nuevo modelo. Para confirmar esta hipótesis y configurar un escenario predictivo, voy a realizar un estudio tecnológico y otro de implantación en un marco geográfico concreto. El estudio tecnológico, presenta las características del hidrógeno como combustible para vehículos y repasa las tecnologías entorno a este sector energético en producción, almacenamiento y transporte. También se analiza la tecnología actual en cuanto a vehículos alimentados con hidrógeno, comparándolos con los eléctricos e híbridos. Estos últimos no se conciben como competidores de los de hidrógeno, sino como tecnologías complementarias para alcanzar una meta común. El estudio de implantación, toma el Estado Español como emplazamiento geográfico y el coche de pasajeros como vehículo analizado. Se define la tendencia del uso de vehículos convencionales, y se modeliza la incorporación de vehículos alternativos mediante una ley logística. Posteriormente se definen diferentes escenarios de implantación, formulando hipótesis en base a los conocimientos adquiridos previamente. Los principales parámetros modificados para ello son la velocidad de introducción de las nuevas tecnologías y la relación entre consumo eléctrico y consumo de hidrógeno empleados para la automoción. Se analizan los resultados a nivel de nuevas centrales energéticas y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por último el estudio plantea las perspectivas de futuro de este modelo. Una idea clara es la importancia del desarrollo de normativa para que nuevas tecnologías como la estudiada llegue a entrar en el mercado. Esta parte del trabajo analiza el estado actual y la posible evolución normativa, los factores que podrían afectar a la implantación, y los pasos que se pueden esperar para los próximos años en cuanto al desarrollo de la tecnología del hidrógeno
Contribución a la definición de un plan director de líneas de alta velocidad en Brasil by Ignacio González Espinosa( )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Brasil es el quinto país más grande del mundo y tiene una serie de características que lo hacen único y peculiar. Su morfología se origina en la época colonial, donde las colonias se establecían a lo largo de la costa. Los cafetales, las diferentes capitales que tuvo el país, la creación Brasilia, la selva y la gran cantidad de recursos naturales que enriquecen al gigante latinoamericano han marcado su historia, dejando huella en su configuración actual. A raíz de la inminente construcción de la línea de Alta Velocidad que unirá las megalópolis de Sao Paulo y Rio de Janeiro, con el puente aéreo más transitado del mundo, se pone sobre la mesa la idea de la implantación de una red de Alta Velocidad que pretenderá ser una herramienta para trazar un Esquema Director de Alta Velocidad entre las principales capitales de Brasil y contribuir así con las ventajas de este modo de transporte a la redistribución de la población aglomerada en ciudades saturadas a lo largo de la costa atlántica. La Alta Velocidad es un modo de transporte altamente competitivo al avión, que abre un nuevo concepto para las interrelaciones entre territorios y ciudades, creando una trama que estructura el territorio, creando una nueva red de comunicación ferroviaria que aproxima a los territorios y aumenta la libertad de circulación de personas y mercancías de con seguridad y respeto hacia el medio ambiente. Con el paso del tiempo el ferrocarril tradicional ha sido sustituido por el avión debido a la flexibilidad, la velocidad y comodidad propias de este modo, pero con la saturación del sistema aéreo ha surgido un nuevo concepto de transporte terrestre que alivia la saturación de las redes aéreas formándole competencia, actualmente, la importancia de la percepción de la seguridad, el medio ambiente y la necesidad de reconvertir los medios de transporte a una fuente de energía no dependiente directamente de los combustibles fósiles han hecho que el ferrocarril vuelva a ser un elemento estratégico a considerar en el futuro del transporte de Brasil. El ferrocarril brasileño tuvo una alta importancia a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la expansión cafetalera hacía necesario un nuevo modo de transporte para abastecer a Europa. Se construyeron líneas perpendiculares a la costa que décadas después se abandonaron, cuando las explotaciones dejaban de ser rentables. Hace un siglo las líneas de ferrocarril pasaron a ser del estado, quien no pudo mantenerlas y empezaron a caer en abandono. A mediados del Siglo XX se instauró el imperio del transporte por carretera y se dejó atrás el ferrocarril, cayendo en el olvido. En la década de los 90, con la privatización de empresas nacionales, se privatizó la explotación de las líneas férreas, que asumieron concesionarias privadas interesadas en el transporte de mercancías y con muy poco interés en el transporte de viajeros. Entrado el siglo XXI el gobierno de Sao Paulo lanzó la idea que serviría para el posterior interés en la alta velocidad, propuso unir la ciudad de Sao Paulo con Campinas, en el llamado Expresso Bandeirantes, un Tren Bala que nunca se construyó como tal, pero que fue el pistoletazo de salida a la Alta Velocidad Brasileña. El incremento de población Brasileña en las últimas décadas, en especial en la costa Sureste, y la mayor movilidad de las personas que viajan por motivos de negocios o turismo, ha provocado una situación insostenible. Las infraestructuras aéreas son incapaces de absorber la demanda y las carreteras sufren congestiones cada vez más frecuentes y graves. Estas circunstancias, además de la urgente necesidad de aplicación de medidas medioambientales, muestran que hay que tomar un cambio de rumbo. Por ello, un sistema que reduzca las emisiones contaminantes y que sea más eficiente respecto al avión o al coche, que mejore los tiempos de viaje y que aumente la movilidad, es lo que necesita Brasil
Experiencia en la construcción de túneles en líneas de alta velocidad by Daniel Zuferri Arqué( Book )

2 editions published in 2010 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Las exigencias de vías de comunicación más eficaces y respetuosas con el medio ambiente por parte de la sociedad actual, hacen hoy del túnel ferroviario de alta velocidad un elemento imprescindible para el futuro. Por esta razón, se decidió realizar esta tesina, que lejos de pretender profundizar en complejos cálculos geotécnicos y de mecánica de rocas, lo que intenta es ofrecer al lector un documento que le permita tener una visión clara y global del estado actual de los túneles ferroviarios de alta velocidad, y en especial, de los de grandes longitudes, que por sus características físicas y funcionales, son los que presentan mayores dificultades. Existe una relación de efecto directa entre el diseño de los nuevos trazados de alta velocidad y el diseño de los túneles. Actualmente se están bajando las rasantes, obteniendo trazados más tendidos que los que se venían realizando hasta ahora. Este tipo de trazados influyen directamente en el número y forma de las infraestructuras. Esto ha hecho que cada vez se requiera la construcción de más cantidad de túneles y de mayores longitudes. Otro aspecto importante que diferencia al túnel de alta velocidad del convencional, es el derivado del incremento de velocidad, que puso de manifiesto un problema que hasta ese momento era imperceptible. Algunos viajeros experimentaban en sus oídos sensaciones desagradables, llegando incluso al dolor al paso por los túneles, lo que obligó a la necesidad de profundizar en el campo de la física y su aplicación al ferrocarril con el estudio de la aerodinámica. En este trabajo se han analizados estos fenómenos, poniendo de manifiesto la importancia en el diseño de la sección transversal y la dificultad de encontrar un equilibrio óptimo entre la sección transversal del túnel/tren; las variaciones de presión; el efecto de fricción tren-aire-túnel; y una adecuada velocidad de explotación y coste en la construcción y explotación del túnel. También se han analizado los distintos métodos de excavación, dando a conocer la mejora significativa experimentada en los rendimientos, costes y seguridad que ha supuesto la utilización de las nuevas tuneladoras, frente a los tradicionales métodos de excavación. Los túneles son obras donde el espacio está limitado a la sección transversal, esto significa que no son accesibles desde cualquier punto y sus características físicas adquieren una gran relevancia en el grado de dificultad a la hora de resolver una emergencia en su interior. Por lo tanto se han estudiado las distintas medidas de seguridad obligatorias que garanticen un nivel de riesgo aceptable, ya que existen conceptos básicos de seguridad, por encima de criterios de rentabilidad económica y social que deben garantizarse. Finalmente se han descrito las tendencias futuras en diseño, proyectos y construcción de túneles, que se están siguiendo actualmente
Análisis de la situación de la gestión de residuos en países en vías de desarrollo by Noemí Guerrero Guerrero( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En esta tesina se aborda un análisis de la situación de la gestión de los residuos sólidos urbanos (GRSU) en países en vías de desarrollo, a partir de un estudio de detalle de tres casos prácticos, correspondientes a grandes ciudades del planeta (de entre 2,5 y 11 millones de habitantes). Más concretamente, se han considerado los casos de la Ciudad Distrito de Lahore (Pakistán), Buenos Aires (Argentina) y Metro Manila (Filipinas), contextualizándose la problemática asociada a la GRSU y llevándose a cabo, posteriormente, un análisis comparativo entre éstas, en el que se tienen en cuenta aspectos clave como la tipología y fracciones de residuos; los sistemas de recogida, la recuperación y el reciclaje, y posterior eliminación; las capacidades técnicas, financieras e institucionales de la ciudad y de las distintas administraciones actuantes, así como el grado de priorización de la GRSU frente a otros problemas intrínsecos a la ciudad
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.99 (from 0.99 for Análisis ... to 0.99 for Análisis ...)

Alternative Names
D.I.T.T.

DITT

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infrastructura del Transport i Territori

Universitat Politècnica de Catalunya. DITT

Languages
Spanish (22)

Catalan (15)

English (4)