WorldCat Identities

Rodríguez Aranda, Daniel

Overview
Works: 160 works in 184 publications in 2 languages and 184 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Daniel Rodríguez Aranda
Projecte de millora de l'enllaç de la TV-7211 amb el Poligon Industrial de Constantí by Antoni Cañada Momblant( )

3 editions published in 2010 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

La carretera TV-7211 ha estat recentment objecte d'un projecte de reforç de ferm, pel que el seu estat, així com el de les cunetes, senyalització i proteccions existents en el tram d'estudi es considera correcte. Malgrat això, l'encreuament existent tipus T a nivell dificulta l'accés al polígon pels vehicles que provenen de Reus, i l'accés a la via en direcció Constantí pels vehicles que provenen del polígon, ja que aquests no tenen alternativa a creuar la via principal (veure figura M.3). D'aquesta manera, l'encreuament existent genera un alt risc d'accidents per problemes de visibilitat i per la dificultat de maniobrabilitat que tenen els vehicles pesants, els quals són majoritaris a la zona, ja que es tracta d'un polígon principal de la comarca. D'altra banda, comentar que la senyalització vertical actual compleix amb la Instrucció de Carreteres 8.1-IC de "Señalización vertical", i no s'observa a priori la manca de cap senyal. Finalment, pel que fa a les barreres de seguretat existents, s'anota que el tram de projecte compleix amb l'Ordre Circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos" i amb l'Ordre Circular 321/95 T y P en el que es refereix a "Barreres de seguretat metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única". L'objectiu del present projecte consisteix en millorar l'enllaç existent de manera que el trànsit sigui més fluid, còmode i segur, també s'ordenaran els diferents accessos de la zona. La solució adoptada cal que tingui en compte la futura ampliació de l'aeroport de Reus prevista pel pla urbanístic de la província de Tarragona, de manera que no només es donarà accés al polígon de Constantí, sinó que també es prepararà un futur accés a l'aeroport. A continuació es resumeix la informació urbanística proporcionada pels ajuntaments de Constantí i de Tarragona
Millora de traçat de la carretera BV-5224 del PK 2+390 al 4+150 (Manlleu-Torelló) by Daniel Zuferri Arque( )

3 editions published in 2010 in Spanish and Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Es redacta el present Projecte Constructiu de "Millora de traçat de la carretera BV-5224 del PK 2+390 al 4+150. Tram: Manlleu - Torelló". La carretera forma part de la xarxa local i és un tipus de via catalogada com carretera convencional 1+1. Es troba situada a la comarca d'Osona i el tram d'estudi és entre els municipis de Manlleu i Torelló. Degut al seu mal estat actual i el perill que comporta per a la circulació viària, s'ha decidit la realització d'aquest projecte per millorar les possibles mancances de la via. L'objecte de l'estudi és la redacció del projecte constructiu que defineixi i valori les obres necessàries per les millores del traçat de la carretera, i per tant, l'accessibilitat al municipi de Torelló; des del PK 2+390 al 4+150, és a dir, fins a l'enllaç amb la C-37. En el traçat actual existeixen trams que ja han estat millorats en obres anteriors, per tant ens troben en l'actualitat amb un tram de carretera amb repetides variacions de secció. D'altra banda, aquest traçat no s'ajusta completament al que dicta la normativa, ja que es tracta d'una calçada de 2 carrils amb doble sentit de 2,75 metres d'amplada per carril i sense vorals i s'hi pot afegir que algunes de les corbes del traçat tampoc compleixen amb la normativa vigent
Projecte d'urbanització del sector de Sant Llorenç i Can Vidalet (Pla de Can Clota) Esplugues de Llobregat by Pedro Ortiz Jiménez( )

2 editions published in 2010 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte d'urbanització del sector de Roquetes - La Pelleria a Sant Cugat del Vallès by Marc Alfonso Pla( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El projecte consisteix en la urbanització de la zona Roquetes - La Pelleria compresa entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Es tracte de sòl urbanitzable sobre el que es pretén desenvolupar una zona residencial i d'equipaments, així com una zona verda, a la vegada que s'uneixen trames i s'integra el projecte a l'esquema actual. Els terrenys estan situats immediatament a la dreta de la carretera de les Roquetes en sentit nord-oest, i des d'un punt de vista més general, entre la carretera de Bellaterra, carretera de Cerdanyola i les vies de tren de RENFE. El terreny delimita amb el club de tennis Set-Ball, un Punt Verd de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès, camps al nord-est, una sèrie d'urbanització irregular en el punt nord-oest i la carretera de les Roquetes on s'ubiquen tots els accessos. Actualment els terrenys inclosos dins de l'àmbit de l'actuació són un descampat abandonat amb una riera situada en el límit oposat a la carretera. L'extensió total del sòl a urbanitzar és de 133.257m² de superfície. El cos del projecte inclou: - Memòria i annexos - Plànols - Plec de condicions - Pressupostos Per a una millor execució el projecte està dotat d'un estudi sobre planejament actual així com de diferents alternatives mitjançant un anàlisi multicriteri que ha servit per a escollir un ús òptim dels terrenys. Per al traçat dels carrers, s'ha calculat el moviment de terres pertinent, així com els ferms i paviments necessàries. La urbanització dels terrenys també inclou la instal·lació de tots els serveis per a dotar la zona. Així doncs, s'han calculat les següents xarxes: - Xarxa de sanejament - Xarxa d'enllumenat - Xarxa d'abastament i reg - Xarxa de gas - Xarxa de BT i MT - Xarxa de telecomunicacionsPer últim s'ha realitzat un estudi de seguretat i salut adequat per el projecte a desenvolupar que inclou plec de condicions, plànols i pressupostos propis; a més d'un pla de control de qualitat i de gestió de residus. La durada de les obres serà de 236 dies, i dependrà de les unitats d'obra, els rendiments per l'execució d'aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. El pressupost d'execució material de l'obra ascendeix a la quantitat de 2.151.366,38€, el qual, incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, dóna un pressupost per a contracta de 2.560.125,99€ que amb el 18% d'IVA dóna un pressupost global per a contracta de 3.020.948,67€ (tres milions vint-mil noucents quaranta vuit euros amb seixanta-set cèntims)
Projecte de construcció de la ronda sud de Manresa by Marc Espinal Navarro( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Vist la problemàtica existent amb el trànsit que arriba i surt al municipi de Manresa, l'objectiu d'aquest projecte és construir una nova variant o ronda sud que redueixi el trànsit de Manresa i les seves rodalies adsorbint part d'aquest
Projecte d'urbanització del sector Les Begudes de Sant Joan Despí by Carlos García Cano( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'objecte del present projecte és definir, justificar, valorar i establir les bases de l'execució de l'obra civil de la urbanització a realitzar al desenvolupament del pla parcial ja aprovat. L'àmbit del projecte d'urbanització ve definit pel Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, englobat en el sector anomenat com a Can Creixells. Aquest PDU es va acordar d'aprovar-lo a la Comissió territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de setembre de 2008, en l'àmbit del Baix Llobregat. S'inicia el període d'informació pública del nomenat document amb la publicació de l'acord al Diari Oficial de la Generalitat número 5238. Fruit del procés de participació ciutadana, de la consulta als diferents Institucions i Organismes amb competències en la zona objecte d'ordenació i de les reunions mantingudes amb els serveis tècnics municipals i amb l'equip redactor del Pla Director Urbanístic, sorgeix el document refós de l'A.R.E., ja aprovat de manera definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme
Projecte d'urbanització de l'accés a Navàs des de la sortida 73 de la C-16 (Bages) by David Pons Tubau( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'àmbit d'aquest Projecte Urbanístic segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, està dividit en els Polígons d'Actuació Urbanística PAU núm. 5 Sant Jordi, PAU núm. 6 Carretera de Viver i PAU núm. 7 La Bòbila, al terme municipal de Navàs (Bages). El present projecte té com a principal antecedent el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Navàs aprovat inicialment el Desembre de 2009 i pendent d'aprovació definitiva. Encara avui en dia són tals les deficiències existents de l'àmbit d'actuació, que es remunta al juliol de 2004 l'ultim antecedent existent en aquest sector, un "Estudi d'arranjament i d'urbanització de la travessera de la carretera BV-4235". Aquest document consisteix en un estudi bàsic realitzat per la Diputació de Barcelona per tal de proposar únicament una alternativa a la secció existent de la Carretera de Viver. Dins de l'àmbit de les comarques centrals, Navàs es troba entre dos dels nodes principals al llarg d'una de les vies de comunicació més importants pel seu paper estructurant, la carretera C-16. Aquest és el motiu principal pel qual el nucli de Navàs pateix un elevat nombre de visitants.Actualment el terme municipal de Navàs disposa de tres entrades al nucli des de la carretera C-16 en sentit sud (nord PK76, oest PK73 i sud PK71). A diferència de l'entrada oest, les entrades nord i sud es troben allunyades 3 i 1,5 quilòmetres respectivament del nucli, la qual cosa augmenta el temps de viatge i la reducció de la mobilitat. A aquesta situació se li suma que l'entrada oest dóna accés directe al Passeig de Circumval·lació, de manera que aquesta és la més transitada, tant per l'accés com per la sortida de Navàs. El projecte d'urbanització d'aquestes Unitats d'Actuació es desenvolupa al oest del nucli de Navàs, pròxim a la Carretera C-16. És en aquest àmbit on s'han col·locat diferents equipaments i serveis públics del municipi
Proyecto constructivo de nueva carretera de Outariz a Val de Piñeira (Galicia) by Eduardo González Arias( )

2 editions published in 2012 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El objeto del proyecto es la correcta descripción, definición y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo el "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA" cuyo principal fin es la construcción de una nueva carretera que mejore las comunicaciones internas en el concello de Ribeira de Piquin ofreciendo unas buenas condiciones de servicio y, sobre todo, de seguridad para los usuarios de la nueva vía
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui by Ignacio Gonzàlez Espinosa( )

2 editions published in 2011 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte d'instalació d'una àrea de servei a l'eix transversal al municipi de Les Oluges by Berenguer Capdevila Carabí( Book )

2 editions published in 2009 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La present memòria descriu les actuacions previstes per a la construcció d'una àrea de servei a l'Eix Transversal, PK 85+500, dins del terme municipal de Les Oluges (Segarra). El present projecte té com a singularitat les àrees de pesatge que s'implantaran a les dues plataformes que s'ubicaran a costat i costat de l'Eix Transversal. El seu objectiu es detectar el trànsit pesat que circula amb excés de mercaderies per sobre del límit legal
Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios de las UA3 y UA7 en el Término Municipal de Inca (Mallorca) by Joan Ramon Massanet( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El gran proyecto de futuro de la ciudad de Inca (Mallorca) es la contrucción de la Ronda Nord, que tiene como objetivo enlazar los dos extremos de la ciudad mediante una circunvalación. Ésta, además, debe conectar con la existente carretera de Alcúdia mediante una rotonda; esta fase del proyecto se encuentra afectada por una parte por el Ayuntamiento de Inca, y por otra parte esta zona ha sido calificada como espacio de reserva por el "Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca". La otra fase que del proyecto que se propone realizar es la correspondiente a la apertura de viales y dotación de servicios de las UA3 y UA7 de Inca, que a su vez, colindan con la Ronda Nord. En lo que se refiere a la UA3, ésta se encuentra afectada, a efectos de autorización de ejecución de las obras, exclusivamente por el Ayuntamiento de Inca, y se compone por tres viales a abrir y linda a su vez con dos viales ya asfaltados y dotados. La UA7 por su parte sólo linda con un vial dotado y a su vez con la Plaça de la Mediterrània (considerada como zona verde). El objeto del presente Proyecto de Ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y carretera de Alcúdia(MA-13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios de las UA3 y UA7 del T.M. de Inca, es determinar las Características Técnicas a las que deberá ajustarse la instalación, sirviendo de base para la ejecución de la misma. La idea fundamental del proyecto es crear unas líneas maestras sobre las cuales poder trabajar con el fin de poder llevar a cabo el proyecto de la Ronda Nord; se pretende crear un patrón , por eso se realiza el primer enlace de la Ronda con una carretera general, la MA-13 A en nuestro caso y la proyección y trazado del primer tramo de la ya mencionada Ronda Nord. La segunda fase del proyecto, la dotación de servicios de las UA3 y UA7 sirve para complementar y urbanizar una parte del territorio que adquirirá un interés añadido con la contrucción del enlace y de este tramo inicial de ronda. Se propone una reforma en el P.G.O.U del T.M. de Inca con tal de proporcionar uniformidad a la zona a urbanizar, ésto se puede observar en el Anejo nº2 : Propuesta reforma P.G.O.U. Asimismo, es objeto de este Proyecto, servir como documento técnico para solicitar de los Organismos Competentes los permisos oportunos que permitan la ejecución y tramitación del mismo
Projecte de remodelació i millora de l'Avinguda Rei en Jaume a la localitat de Cardedeu by Xavier Espinet Alegre( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Aquest projecte es redacta amb la finalitat de descriure les actuacions necessàries per dur a terme en les obres del projecte "Projecte de transformació i millora de l'Avinguda Rei en Jaume al municipi de Cardedeu". La seva redacció és deguda principalment pel canvi notori de la intensitat de tràfic que s'ha donat en aquesta zona del municipi a causa d'una variant construïda, C-35, recentment que desvia gairebé la totalitat del tràfic de pas que creuava en municipi de Cardedeu pel centre. Les obres consisteixen en la remodelació dels esmentats carrers, per solucionar els dos problemes principals que existeixen a la zona: l'estretor de les voreres i la descongestió del tràfic. S'eliminen la majoria de places d'aparcament de l'Avinguda, però es remodela a la vegada l'aparcament de l'estació per tal d'absorbir els estacionaments eliminats. Amb això, la mobilitat en el municipi serà còmoda i segura, tant per al tràfic rodat com els vianants, obtenint un tràfic més fluït i ordenat. A més, donat el mal estat de les calçades i voreres, aquestes obres donaran una harmonia diferent al municipi de Cardedeu. En els últims anys, s'ha assistit a la introducció del concepte de la sostenibilitat. En aquest marc, la bicicleta és un instrument de gran utilitat. Una eina considerada, fins i tot per alguns, com el símbol del canvi de rumb que exigeixen els conflictes ambientals i socials del model vigent de desplaçaments. És per això que en aquest projecte s'instal·la una via ciclista, així, promovent la mobilitat sostenible i tenint una altra alternativa de mobilitat dins de la zona urbana. Amb tot això, la població tindrà una imatge més urbana, més transitable i més sostenible. Per tant, el present projecte bàsic té com a finalitat la urbanització i transformació urbana de la carretera C-251 al seu pas per Cardedeu, anomenant-se aquesta via en el tram urbà carrer de la Riera i Avinguda Rei en Jaume
Proyecto de mejora del centro urbano de Cardedeu by Óscar Durán Pozo( )

2 editions published in 2012 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El presente proyecto de mejora del centro urbano de Cardedeu está emplazado en una serie de calles que constituyen el núcleo antiguo de Cardedeu. El término municipal de 12,82 Km2 está situado al centro de la depresión del Vallès Oriental, a 195 m sobre el nivel del mar, enmarcado al norte por el macizo del Montseny y al sud por la sierra litoral. La Vila se extiende a banda y banda de la riera de Vallforners y está limitada por pequeñas cadenas de sierras. El presente proyecto da cumplimiento al Plan de Movilidad del Municipio de Cardedeu que fue redactado en febrero del 2007 por la Asesoría de infraestructuras, tal y como solicito el ayuntamiento de Cardedeu. Este documento efectúa un análisis de la situación actual de la movilidad en todas sus variantes: de vehículos, bicicletas, transporte público y peatones. En función de los resultados obtenidos se plantea una serie de propuestas a los alrededores del municipio con el objetivo de llegar a tener una movilidad sostenible en dicho sector. Igualmente, cumple con el "Pla d'Accessibilitat de la Vila de Cardedeu" que fue redactado por Via Libre, Consorcio de Recursos para la integración de la Diversidad y la Diputación de Barcelona.Según el Plan de Movilidad, las vialidades más importantes existentes en las calles estudiadas afectadas en dicho proyecto, son la de las calles Montseny y Diagonal Fivaller con una intensidad diaria entre 500-1000 peatones/día, mientras que las otras oscilan entre los 300-800 peatones/día. El Plan determina que las calles proyectadas se han de transformar a plataforma única priorizando el paso de peatones, sin permitir el aparcamiento de vehículos, de tal manera que se obtenga una plataforma de cohabitación de peatones, vehículos y bicicletas, creando así un itinerario básico de peatones
Proyecto de construcción de pasarela ciclopeatonal en el Lago di Como (Italia) by Attilio Colombo( )

2 editions published in 2012 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte d'urbanització del sector "Masies del Puig" al terme municipal de Roda de Ter by Raquel Gutiérrez Martínez( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per urbanitzar el sector de les "Masies del Puig" pertanyent al terme municipal de Roda de Ter, modificant el planejament actual previst per aquest sector, del qual s'ha projectat un Pla Parcial que definia el sector com a industrial. Per tant, en aquest projecte s'ha volgut fer un canvi d'usos de l'àmbit, respectant en tot moment les Normes Subsidiàries del Planejament de Roda de Ter pel que fa a les prescripcions relatives als sectors residencials del municipi . Per tant l'objectiu de d'urbanització d'aquest sector es defineixen en aquests quatre eixos: - Demolició i desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions - Explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, arbrat dels arbres, etc, que afectin a l'execució de la zona de vialitat - Xarxa de serveis relatives al sanejament, abastament d'aigua, electricitat, enllumenat públic, reg, gas natural i xarxa de telecomunicacions - Enjardinament i urbanització de les zones verdes públiques.El present projecte d'urbanització és cenyeix a la normativa i prescripcions descrites a les Normes Subsidiàries de Planejament de Roda de Ter la revisió de les quals es va aprovar el 17 de març de 1999, pel que fa a d'urbanització dels sectors residencials. No obstant, cal puntualitzar que aquest sector no està previst executar-se com a sector residencial, si no com a industrial. El Pla Parcial que el defineix com a sector industrial es va aprovar el juny del 2005. Aquest canvi d'ús ve justificat per la situació estratègica, ja que urbanitzar aquesta zona com a residencial possibilita la definitiva connexió de dos nuclis urbans separats per aquest sector que encara restava sense urbanitzar.També s'ha de remarcar que es va fer una Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la U.A núm 8 del sector "Puig Vell " industrial (aprovada a l'abril del 2007) que correspon a una zona que limita amb la l'àmbit de l'actual projecte a la zona nord-est. Aquesta modificació ve justificada per un canvi de l'ús industrial al residencial de la U.A núm. 8 i queda palès la necessitat d'homogeneïtzar el sector com a residencial: "D'acord amb el planejament vigent es preveu la propera urbanització del Pla Parcial núm 6. "Plans de Can Riera". Amb l'execució d'aquesta obra es consolidarà un polígon industrial, que en un futur enllaçarà amb un Pla Parcial Industrial d'àmbit supramunicipal. Es pot considerar per tant que quedaran satisfetes les necessitats de sòl industrial per el municipi. Així es proposa canviar l'ús de la Unitat d'Actuació núm.8 i passar-lo d'ús Industrial a Residencial, aconseguint una homogeneïtzació del usos a què van destinats els terrenys del sector del Puig vell" Donat que aquesta justificació es va trobar apropiada, degut la situació de l'àmbit, aquest projecte respon a la necessitat aquest canvi d'ús i possibilita l'homogeneïtzació del municipi
Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació nº1 de Torrente de Cinca (Huesca) by Xavier Aventin Fontanet( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La unitat d'actuació nº1 de Torrente de Cinca forma part del conjunt de sectors que poden ésser remodelats dins del límit urbà del poble. Aquest projecte urbanístic es desenvolupa sobre terrenys que, a causa del dissentiment dels propietaris, fins al moment han impossibilitat la creació de la seva trama urbana. Amb la creació d'aquest projecte i dels nous edificis enmig de la zona sorgeix la necessitat de millorar-ne l'accés, tan per als vianants com per als vehicles. Per tant actualment l'ús del terreny té la categoria de sòl urbà no urbanitzat i amb l'execució d'aquest projecte es passarà a tenir sòl urbà urbanitzat. En l'emplaçament, avui en dia, tenim un terreny ple de vegetació, una zona semi asfaltada (tram inicial de la carretera C.1) i una petita regió sense vegetació i amb grava de mida d'àrid gran. També hi tenim dos edificis que haurem d'enderrocar. Es recull doncs, en el present document, amb títol "Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació Nº 1 de Torrente de Cinca (Huesca)", on es defineixen a nivell de projecte executiu les actuacions incloses en la zona anteriorment descrita.L'objecte del present projecte es la definició complerta de les obres corresponents a la urbanització de la unitat nº 1 de Torrente de Cinca (Huesca), tant pel que fa a la definició de la geometria dels nous vials a construir, espais per a vianants, instal·lacions de caràcter urbà, implantació de nous serveis, plantacions i sistemes de reg, paviments, mobiliari, etc. En particular el present projecte contempla la urbanització dels carrers C.1 i C.2, carrers de trànsit rodat i V.1 i V.2, carrers de vianants.El projecte consta de quatre documents, memòria, plànols, plec de condicions i pressupost d'acord amb el que estableix la legislació vigent redactats amb la finalitat d'aconseguir els resultats adients des del punt de vista tècnic i econòmic, tant en la fase de construcció com en la seva conservació i explotació
Projecte d'urbanització a l'entorn de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló - Sant Boi de Llobregat by Daniel Blasco Trallero( )

2 editions published in 2011 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'objecte d'aquest projecte és la definició de les obres d'urbanització dels terrenys delimitats pels termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. Aquestes obres són:Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions esplanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, arbrat de carrers, etc. Obres de fàbrica per al manteniment dels cursos fluvials existents en l'àmbit. Xarxa de serveis relatives al sanejament, abastament d'aigua, electricitat de mitja i baixa tensió, enllumenat públic i xarxa de gas
Estudi de mobilitat urbana de Sant Francesc Xavier, Formentera by Rafael González Ribas( )

2 editions published in 2011 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En aquest treball s'ha volgut potenciar l'establiment d'un model de mobilitat més sostenible per a la població de Sant Francesc Xavier, Formentera. Un model que, aprofitant el nou marc urbanístic i territorial establert per la màxima institució de l'illa l'any 2010, combini els diferents modes de transport de forma més segura, eficient i eficaç i afavoreixi els desplaçaments de vianants i de ciclistes, a més, de l'ús del transport públic. Es pretén que el nou sistema de mobilitat garanteixi el dret al desplaçament de tots els habitants i minimitzi els impactes ambientals i socials que produeixen sobre el territori els mitjans de transport motoritzats. Es tracta d'establir un model de mobilitat que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels habitants de Formentera en general i la dels habitants de Sant Francesc Xavier en particular; sense comprometre en cap moment la qualitat de vida de les generacions futures
Projecte del PRT entre l'Aeroport de Girona i la futura estació del tren d'alta velocitat de l'Aeroport by Héctor Fornés Martínez( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte d'urbanització del sector càmping a cunit (Baix Penedès) by Xavier Comas Pelegri( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'objecte d'aquest projecte és el disseny, la descripció i la valoració de les obres necessàries per urbanitzar el Sector Càmping al municipi de Cunit (comarca del Baix Penedès), que, segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent està dividit en el S.U.D.3 (Sòl Urbanitzable Delimitat) i el P.A.2 (Polígon d'Actuació). Tot el disseny es regirà sempre per l'especificat al document citat i el Pla Parcial que el desenvolupa.Cal tenir present, en el plantejament i posterior redacció del present projecte, l'especial situació del sector a desenvolupar, que és una de les poques façanes marítimes que queden per urbanitzar al municipi. Aquest fet comporta l'aparició d'una sèrie de necessitats (especialment viàries i de tractament del l'espai) sobre les que s'haurà de fonamentar el projecte. És per tant, l'àmbit de treball, un escenari únic en l'àmbit urbà que haurà de ser tractat com a tal en el seu disseny i la seva concepció.El present projecte d'urbanització és cenyeix a tot allò descrit al POUM de 2006, que preveu l'obertura d'aquest sector al mar planificant la prolongació del vial del Mar fins a la façana marítima i obrint un nou vial, que s'ha anomenat, per al disseny, Vial A i que rebrà el nom que decideixi l'Ajuntament de Cunit. Per a la distribució del sector es planifica també la prolongació de l'avinguda Vilanova i la Geltrú.Els dos vials perpendiculars al mar (de nova creació, cal tenir present que el carrer Francesc Macià ja forma part, actualment, del teixit urbà) es projecten, en el seu tram més pròxim a la platja, com a peatonals, amb una clara voluntat de donar preferència als veïns, i per tal d'elevar la qualitat de vida d'un sector que es preveu, bàsicament, residencial. Per aquest motiu el tram del carrer Francesc Macià entre l'avinguda Tarragona i el Passeig Marítim guanyarà importància en la distribució del trànsit rodat, per ser l'únic que dóna accés a primera línia als vehicles. El planejament urbanístic del municipi segueix contemplant l'avinguda Tarragona com a eix del sector i com a connector del barri de Cunidor amb la resta del municipi. Promou, però, la seva reurbanització, així com la del carrer Francesc Macià (l'altre carrer urbanitzat en l'actualitat) per a adaptarlo a les necessitats que generarà l'actuació urbanística definida al Pla Parcial. L'ordenació viària quedarà definida, per tant, per un total de 5 vials, dels quals l'avinguda Tarragona i el tram inferior del carrer Francesc Macià actuaran com a grans aglutinadors del trànsit, especialment el primer. Els altres tres tindran una funció, preferentment, d'accés veïnal, sense oblidar, però, la necessitat d'aparcament que pot generar la ubicació del sector en períodes estivals. El planejament vigent defineix també l'ordenació del tram del Passeig Marítim que correspon al sector, i en dóna les directrius bàsiques per a la seva estructuració, on es combinaran la funció d'espai verd i de la zona de lleure. En aquest projecte es definirà la seva distribució concreta, definint un gran espai verd paral lel al passeig, i on a més s'hi projecten zones de lleure per a petits i grans. Es dissenya també, paral lel al Passeig Marítim, una pista ciclista, segregada dels altres usos de la zona, i que té la voluntat de crear un patró per a la resta del municipi, amb l'objectiu final que tot el municipi pugui disposar de carril bici diferenciat, permetent la convivència de vianants i ciclistes en el Passeig Marítim. Quant a les zones verdes distribuïdes, a part de la ja esmentada que formarà part del Passeig Marítim i que es dividirà en tres (ja que són creuades pels dos carrers peatonals), se'n defineixen dues més amb la funció de limitació. Una servirà per definir la zona de protecció ferroviària que vindrà determinada per la proximitat de la via del tren. La segona serà la que defineix la forta pendent del pont que creua la via per la carrerada de Santa Coloma. Les parcel les i edificacions del sector es distribuiran dins de les illes delimitades pels vials tal com disposa el Pla Parcial Urbanístic del Sector, que a més preveu la ubicació d'un centre sociocultural
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.99 (from 0.99 for Projecte d ... to 0.99 for Projecte d ...)

Languages
Catalan (29)

Spanish (13)