WorldCat Identities

Oller Ibars, Eva

Overview
Works: 106 works in 119 publications in 3 languages and 118 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Eva Oller Ibars
Peeling failure in beams strengthened by plate bonding : a design proposal by Eva Oller Ibars( Book )

3 editions published between 2005 and 2006 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte constructiu d'un club de tennis a Matadepera by David Martín Borda( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Reinforcement of a steel-composite bridge by means of bonded steel sheets by Eduardo Jiménez Fuentes( )

2 editions published in 2011 in Spanish and English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Pavelló poliesportiu al barri de les Corts de Barcelona by Isaac Fernández Pujol( )

2 editions published in 2009 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte de construcció de naus industrials en el Polígon industrial del Marge Dret de Fogars de la Selva by Jordi Cañas Gallart( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'objecte del present projecte és la definició dels elements tècnics i econòmics de l'obra necessaris per a l'execució de 5 naus industrials en el polígon industrial de Fogars de la Selva denominat "Sector Marge Dret del Riu Tordera a Fogars de la Selva". Amb el disseny de les obres necessàries per la construcció de les naus es documenten les solucions tècniques i econòmiques projectades i es permet d'aquesta manera continuar el procediment d'assignació dels recursos necessaris, en cas que així es determini, per la realització de les obres que es determinin dintre de les solucions plantejades que s'acceptin i corresponguin. El present projecte inclou totes les partides d'obra de construcció de les cinc naus. Els projectes elèctrics i d'activitats, en els quals s'inclouran totes les mesures contra-incendis, estan redactats en aquest projecte, deixant pendents les instal·lacions de l'altell d'oficines un cop l'assignació d'usos a les respectives naus estiguin determinats amb documents que es redactaran separats, a més d'altres instal·lacions per afegir a les naus segons l'ús
Estudio comparativo sobre la aplicación de la nueva instrucción de hormigón estructural EHE-08 by Pedro Jesús Aguilera Rio( )

2 editions published in 2009 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Projecte de millora dels carrers Joan Lamote de Grignon i adjacents al municipi de Gavà by Georgina Rey Sanuy( )

2 editions published in 2010 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La finalitat d'aquest projecte és la remodelació dels carrers Lamote de Grignon, Enric Granados, Isaac Albéniz, Juli Garreta, Enric Morera, Pau Casals, Joan Manen, Vicenç Bou, Lluís Millet i Francesc Viñas. Aquests carrers actualment tenen unes voreres molt estretes (1 metre d'ample) i els vianants tenen que compartir el seu espai amb elements de la xarxa de baixa tensió i de telefonia, com són pals de fusta i formigó i les columnes d'il·luminació. Això fa que passejar per aquests carrers sigui incòmode per els vianants. Aquest projecte proposa un canvi de secció dels carrers, convertir-los en carrers de convivència, amb vorades més amples, en els quals els vianants puguin passejar amb tranquil·litat i comoditat. També s'habilitaran unes zones d'aparcament entre les voreres i la calçada, per que els veïns puguin aparcar els seus automòbils. Per poder dur a terme el canvi de secció s'enderrocaran totes les voreres i calçades existents a la zona de projecte. La xarxa de baixa tensió i la de telefonia transcorren per tots els carrers del projecte actualment de forma aèria. En tots els carrers es durà a terme el soterrament de les línies per tal de guanyar espai a les voreres. En la mateixa rasa destinada a telefonia és reservarà un corrugat pel pas de futurs serveis. En lo referent al soterrament de la línia de baixa tensió es preveu la col·locació d'una nova CGP (Caixa General de Protecció) per a cada parcel·la, a situar a les tanques en contacte amb el carrer. Aprofitant l'execució de les obres s'enderrocarà la xarxa de drenatge existents,ja que està en mal estat i el seu funcionament és deficitari, La nova xarxa es construirà totalment adaptant-la a la nova secció. Tots els carrers tindran col·lectors i embornals per tal d'absorbir el cabal que es produeix. Els col·lectors seran de PVC, de diàmetre interior de 400 mm en tots els carrers, excepte a la Riera de Sant Llorenç on el diàmetre interior serà de 500 mm des del carrer Joan Manen fins la connexió amb el col·lector existent. La xarxa d'enllumenat també serà enderrocada i substituïda per una nova, aquesta serà unilateral en tots els carrers del projecte. Les lluminàries estaran a una alçada de 5 metres, i tindran lampares de 70 W de Vsap. L'amplada de les voreres i la proximitat entre les lluminàries fa impossible la col·locació d'arbrat a la zona, per això es col·locaran jardineres en el seu lloc. També es col·locaran elements de mobiliari urbà com bancs i papereres per tal d'afavorir la interacció entre els veïns i la vida al carrer. Per tal de disminuir el impacte és durà a terme la gestió dels residus de la construcció i demolició de la zona de projecte. Els residus que es produeixen són: barreges bituminoses, formigó, metalls, fusta, paper, plàstic i cartró. Aquests residus seran separats i guardats en contenidors fins que es portin a centres de gestió de residus. Al no disposar d'una zona allunyada de les vivendes per poder anar acumulant els residus, el temps que podran estar a l'obra és de curta durada. La durada de les obres serà de 11 mesos, per tal de reduir les molèsties als veïns aquestes es duran a terme en diferents fases, la primera fase inclourà els carrers: Enric Granados, Isaac Albeniz, Juli Garreta, Enric Morera, i una part del carrer Joan Lamote de Grignon. La segona fase inclourà: Pau Casals, Joan Manent, Vicencs Bou, i la part que final del carrer Joan Lamote de Grignon. I la tercera fase inclourà: Lluïs Millet i Fransesc Viñas
Ampliació del pont de Sarajevo by Marina Martí López( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'Avinguda Meridiana de Barcelona (Espanya) va ser un dels 5 grans eixos de comunicació projectats per l'enginyer i urbanista Ildefons Cerdà en la seva proposta de reforma i eixample de la ciutat de Barcelona. Tanmateix, la idea de la seva execució en els districtes de Nou Barris i Sant Andreu no va arribar fins als anys 50, quan es va concebre com una via ràpida per als vehicles. Així doncs, la funció de l'Avinguda Meridiana en aquesta zona de la ciutat va esdevenir la d'una autopista urbana. La calçada es va situar en un nivell inferior al de la trama urbana, creant un efecte barrera que ha motivat una situació de malestar en els veïns. Amb els anys, la comunicació entre ambdós districtes ha millorat, doncs s'han connectat diversos carrers permetent la instal·lació de passos de vianants. Actualment, la implantació per part de la Generalitat del carril bus VAO en aquesta avinguda ha permès fer arribar aquestes millores als barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella. Tanmateix, l'Ajuntament de Barcelona encara considera necessari un millor "cosiment" d'aquests dos barris, que restaran connectats únicament per un pas de vianants i el Pont de Sarajevo. Aquest pont permet tant el trànsit de vehicles, amb un carril de circulació per sentit, com el de vianants, amb dos voreres d'uns 1,5m aproximadament. Així doncs, en aquest projecte es proposa l'execució d'un pas superior per a vianants i ciclistes que permeti ampliar l'actual Pont de Sarajevo i millori la connexió dels barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella de Barcelona. En primer lloc es plantegen tres solucions alternatives: pont en arc, atirantat i recte. Aquestes tres propostes són valorades mitjançant criteris social, tècnic, econòmic, de manteniment i d'impacte ambiental per tal d'escollir la millor solució. L'alternativa millor valorada consisteix en un pont recte adjacent de 36+ 26m de llum. El suport intermedi esta format per una fila de 10 piles de 10m d'alçada construïdes in situ. Els fonaments d'aquest suport consisteixen en un encepat rectangular i 40 pilots de 0.80m de diàmetre perforats "in situ". El taulell té una amplada de 50m i està format per 20 bigues artesa prefabricades de formigó pretensat i una llosa de formigó in-situ sobre prelloses prefabricades. Cada parell de bigues es connecta sobre el suport intermedi mitjançant barres de postesat per tal de crear una solució continua. El termini d'execució previst per a la totalitat de les obres és de 14 mesos i el Pressupost d'Execució per Contracte puja a: 3.119.079,19 (tres milions cent dinou mil setanta-nou euros amb dinou cèntims)
Projecte Constructiu de Restitució de les quatre columnes de Montjuïc fent ús de materials compostos by Isaac Tan Bachs( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

El present projecte Constructiu de Restitució de les Quatre Columnes de Montjuïc fent ús de Materials Compostos, pretén reproduir les columnes originals de pedra natural projectades per l'arquitecte Puig i Cadafach (1867-1956), però aplicant les noves tecnologies i les noves propietats que ens confereixen els actuals materials compostos. El projecte contempla l'execució de quatre columnes de divuit metres d'alçada amb un diàmetre de dos metres, coronades mitjançant capitells jònics. Es construiran fent ús de polímers reforçats amb fibra de vidre i es recolzaran sobre una fonamentació amb un encepat quadrat de dimensions 4x4x1metres i una profunditat de penetració en el terreny de 10metres
Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles by Elena Vidal Sarmiento( )

2 editions published in 2011 in Spanish and Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'objectiu d'aquest projecte és definir de forma completa la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles, de manera que la població compti amb aquest servei considerat bàsic pel municipi.D'altra banda, l'objectiu passa per dissenyar un Mercat Municipal que respongui a les necessitats actuals tant a nivell comercial, com de serveis complementaris (aparcament), tot justificant les solucions proposades
Projecte d'execució d'una passarel·la al Castell de Santa Perpètua de Gaià i condicionament de l'entorn by Gerard Talens Barbero( )

2 editions published in 2012 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La motivació del present projecte és la de dissenyar una nova passarel·la de vianants d'accés al Castell de Santa Perpètua de Gaià per la cara nord del cingle on està construït. Les recents actuacions de rehabilitació de la Torre del castell han creat una gran afluència de visitants en aquest monument declarat com a Be Cultural d'Interès Nacional l'any 1949. Per aquesta raó es presenta aquest projecte per tal de facilitar l'accés a aquest recinte ja que l'actual passera, utilitzada al llarg de totes les actuacions de reforç i rehabilitació d'aquesta construcció, no permet l'accés a tothom a aquest indret
Estudio del comportamiento de la interfase en elementos de hormigón armado reforzados con materiales compuestos by Antonio García Torres( )

2 editions published in 2004 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Las platabandas han sido utilizadas desde la década de los sesenta como sistema de refuerzo de estructuras con una capacidad resistente deficiente. En los últimos años los materiales compuestos se han introducido fuertemente debido a la facilidad de colocación y su excelente capacidad resistente, en sustitución de las platabandas metálicas. Uno de los pasos para lograr un refuerzo efectivo, es encontrar una solución para que no se produzca el fallo de refuerzo en la zona de anclaje, ya que en esta zona, la aparición de fenómenos locales origina en muchos casos el desprendimiento prematuro del laminado. En esta tesina se presenta una revisión de los ensayos de adherencia realizados hasta el momento por algunos investigadores. Se comentan los modelos analíticos existentes que describen el comportamiento de la interfase en un esatdo de corte puro
Estudio del desprendimiento prematuro del laminado en vigas reforzadas a flexión con FRP by Lucía Bellido Recoder( )

1 edition published in 2012 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

[CASTELLÀ] Con el paso de los años, cada vez son más las estructuras que necesitan una actuación de refuerzo, bien porque han sufrido una pérdida de capacidad portante, o bien porque un cambio de uso de las mismas les conlleva un aumento de las solicitaciones. Entre las técnicas más habituales de refuerzo a flexión se encuentra el recrecido de hormigón y la adhesión de platabandas metálicas. Sin embargo, desventajas varias como la dificultad de manejo y ejecución, los problemas de corrosión e incluso las restricciones de gálibo han inducido a la búsqueda de nuevas metodologías. Los laminados de polímeros reforzados con fibras (FRP) surgieron en los años 90 y, presentando unas cualidades notables, permiten resolver las carencias que los métodos más tradicionales demuestran. No obstante, pese a poseer mejores propiedades mecánicas que el acero, típicamente se produce el desprendimiento prematuro del laminado antes de que se alcance la carga última asociada a una rotura clásica. Desde la introducción de los laminados FRP en el campo del refuerzo estructural se han propuesto varias formulaciones que intentan predecir este tipo de fallo analizando el comportamiento de la interfase, sin embargo la bondad de ajuste se ha estudiado en base a un número reducido de ensayos experimentales. La incertidumbre de si realmente dichos modelos son fiables y se pueden utilizar como herramienta para el correcto dimensionamiento del refuerzo de forma que se evite la sobrevenida del desprendimiento prematuro de éste se pretende solventar con esta tesina, mediante la evaluación de dichos modelos en una base de datos amplia que recoja todos los ensayos disponibles realizados hasta la fecha por distintos grupos de investigación
Proyecto constructivo de pasarela peatonal sobre el ferrocarril en Cubelles by Ivan Deiros Quintanilla( )

1 edition published in 2012 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Durant la dècada dels 90 i principis de la dècada passada, la importància de la segona residència va anar creixent, especialment a municipis costaners, i va esdevenir un dels motius de desenvolupament de zones històricament poc poblades. I el municipi de Cubelles no és una excepció. Els terrenys compresos entre el riu Foix i el límit municipal amb Cunit van passar, en pocs anys, de ser una zona agrícola gairebé despoblada a convertir-se en noves urbanitzacions que actualment uneixen els dos municipis de forma contínua.El sector de Les Salines es troba dins d'aquest auge urbanístic. Situat entre la central tèrmica i la riera de Can Pedró, es troba dividit per la línia de ferrocarril del Mediterrani. Aquesta barrera arquitectònica serveix de línia fronterera entre usos del sòl: mentre que la part nord (interior) està destinada a ús industrial i, cada cop més, utilitzada com a zona comercial, la zona sud (costa) és gairebé íntegrament residencial amb edificacions construïdes fa menys de 10 anys.Però aquest ràpid creixement no ha anat en paral·lel a una millora de les connexions entre les dues zones. El pas existent està clarament obsolet i no proporciona un servei segur i funcional per als vianants que desitgen accedir a la zona comercial.El present projecte se situa dins de la voluntat d'eliminar barreres arquitectòniques, especialment a persones de mobilitat reduïda, i de garantir un pas alternatiu, segur i còmode que respongui al creixent número de residents de les noves urbanitzacions i de l'oest de Cunit.Addicionalment, es considera que un nou pas que comuniqui l'interior amb la costa ajudarà a promoure el desenvolupament de la zona comercial de Les Salines.Així doncs, aquest projecte té com a objecte dissenyar una nova passarel·la de vianants, senzilla i funcional, però a la vegada integrada en aquest entorn de nova urbanització i completament adaptada a persones de mobilitat reduïda
Condicionament, eixample i millora del traçat de la C-1412b (Tram Biscarri-Llordà) by Jordi Mestre Piquet( )

1 edition published in 2013 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

El projecte constructiu consisteix en el condicionament i millora del traçat de la carretera C-1412b, tram entre Biscarri i Llordà, en el municipi d'Isona i la Conca Dellà (Lleida). Aquest tram està inclòs en el projecte del traçat de carreteres L-512/L-911/L-913/C-1412b/L-912/LP-9132 (Comiols). Tram: Artesa de Segre-Tremp" ,el qual ja s'ha realitzat l'avantprojecte però no el projecte constructiu. El tram objecte té una longitud de uns 800m aproximadament, en el qual es preveu la construcció d'un viaducte de 130m de longitud, salvant un petit barranc anomenat Barranc de Coromina. La C-1412b es la principal via d'entrada a la comarca del Pallars Jussà i Sobirà i per tant es una via de gran importància per al potenciament i desenvolupament de ambdues comarques. Una millora del traçat permetrà no només reduir el temps de trajecte i la seguretat en la via, sinó potenciar aquest desenvolupament ja sigui incrementant el turisme o el transport de mercaderies. Durant el desenvolupament del projecte s'han realitzat les següents tasques: 1. Recollida d'informació 2. Estudis d'alternatives (centrant-se en les alternatives estructurals del viaducte) 3. Desenvolupament de la solució adoptada 4. Redacció dels documents del projecte
Projecte d'un aparcament subterrani al barri Vell de Banyoles i integració de la superfície a l'entorn by Joan Ametller Juanola( )

1 edition published in 2008 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Efectos dinámicos inducidos por peatones en pasarelas esbeltas by Eva Oller Ibars( )

1 edition published in 1999 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Acelerogramas artificiales para análisis sísmico no-lineal de acuerdo con la norma EN1998 by Lucía Bellido Recoder( )

1 edition published in 2015 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Projecte constructiu d'un port de ferrocarril sobre la nova carretera TV-3184 by Juan Carlos Rosa García( )

1 edition published in 2009 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Proyecto Constructivo de una pasarela peatonal en el municipio de Creixell by Jose Miguel Serrano Romero( )

1 edition published in 2016 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.99 (from 0.99 for Projecte d ... to 0.99 for Projecte d ...)

Alternative Names
Eva Oller wetenschapper

Languages
Catalan (16)

Spanish (13)

English (4)