Front cover image for Vlastnictví a věcná práva

Vlastnictví a věcná práva

Petr Novotný (Author), Monika Novotná (Author), Kristina Kedroňová (Author), Ilona Štrosová (Author), Monika Štýsová (Author)
Print Book, Czech, 2017
2., aktualizované vydání
Grada Publishing, Praha, 2017