Front cover image for Capitalist realism : is there no alternative?

Capitalist realism : is there no alternative?

Mark Fisher, John Hunt Publishing (Publisher)
eBook, English, 2009
Zero Books, Winchester, 2009
1 online resource.
9781780997346, 9781846943171, 1780997345, 1846943175
1014055327
Tyt. z ekranu tytułowego
www.dawsonera.com Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera w sieci Uniwersytetu Warszawskiego w ramach serwisu Dawsonera