Front cover image for Povzetki prispevkov

Povzetki prispevkov

Print Book, Slovenian, 2017
1. izd., 1. natis
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2017
Posvetovanja
254, [14] str. ; 24 cm.
9789610500278, 9610500277
1016118276
Prispevki v slov., angl. ali rus., uvod v slov. in prevod v angl. in rus., dve plenarni predavanji v slov. ali hrv. in prevod v angl. ter obvestila organizatorjev v slov. in prevod v angl. ali rus
Lat. in cir
Na vrhu nasl. str.: Združenje za slovansko jezikoslovje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Na ov. in v kolofonu tudi: Book of abstracts / 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting = Tezisy dokladov / XII ežegodnaja konferencija Obščestva slavjanskogo jazykoznanija
200 izv