Front cover image for Grep om fortiden perspektiver og metoder i idéhistorie

Grep om fortiden perspektiver og metoder i idéhistorie

Print Book, Norwegian, 2017
Cappelen Damm akademisk, Oslo, 2017