Front cover image for Zgodnjesrednjeveska Naselbina na Blejski Pristavi: Tafonomija, predmeti in cas = Frühmittelalterliche siedlung pristava in Bled: Taphonomie, fundgegenstände und zeitliche einordnung

Zgodnjesrednjeveska Naselbina na Blejski Pristavi: Tafonomija, predmeti in cas = Frühmittelalterliche siedlung pristava in Bled: Taphonomie, fundgegenstände und zeitliche einordnung

Print Book, Slovenian, 2010
Institut za arheologijo ZRC, Ljubljana (Eslovenia), 2010