Front cover image for Koliščarska naselbina stare gmajne innjen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement abd its era : The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC

Koliščarska naselbina stare gmajne innjen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement abd its era : The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC

Print Book, Slovenian, 2009
Znanstvenoraziskovalni Center Sazu, Ljubljana (Eslovenia), 2009