Front cover image for Försök til mineralogie, eller mineral-rikets upställning

Försök til mineralogie, eller mineral-rikets upställning

Print Book, Undefined, 1758
Tryckt uti Wildiska tryckeriet, Stockholm, 1758