Front cover image for Hindringsfritak det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Hindringsfritak det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Anders Bernhard Mikelsen (Author)
Print Book, Norwegian Bokmål, 2011
Gyldendal akademisk, Oslo, 2011