Front cover image for Akademická angličtina = Academic English : průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce

Akademická angličtina = Academic English : průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce

Libor Štěpánek (Author), Janice de Haaff (Author)
Print Book, Czech, 2018
2. aktualizované vydání View all formats and editions
Grada, Praha, 2018