Front cover image for Women and war: gender identity and activism in times of conflict

Women and war: gender identity and activism in times of conflict

Joyce P. Kaufman (Author), Kristen P. Williams (Author)
In dit werk onderzoeken de auteurs welke rollen vrouwen opnemen vóór, tijdens en na conflictsituaties. Wat blijkt, is dat er voor hen maar vier opties openstaan: ofwel niets doen, ofwel zich politiek engageren om het conflict op te lossen, ofwel deelnemen aan het conflict door mee te vechten, ofwel vluchten. De belangrijke beslissingen worden immers altijd door mannen genomen en vrouwen lijken systematisch geweerd te worden uit de discussies. Waarom krijgen zij geen (of weinig) kansen om als volwaardige burgers deel te hebben aan de samenleving? Het onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen niet louter een conflict beëindigd willen zien, maar dat ze vooral wensen dat de structurele problemen die mee tot het conflict hebben geleid worden aangepakt. Tegelijkertijd zijn de auteurs zich bewust van het feit dat – binnen welbepaalde conflictsituaties – je niet alle vrouwen over eenzelfde kam mag scheren, want er zijn er ook die de oorlog ondersteunen en daarin verschillende taken vervullen. Voor dit onderzoek werd geput uit zowel traditionele als feministische theorieën inzake internationale betrekkingen
Print Book, English, 2010
Kumarian Press, Sterling, 2010