Front cover image for Kataloh starodrukovanykh knyh, shcho zberihai︠u︡tʹsi︠a︡ u T︠S︡entralʹnomu derz︠h︡avnomu istorychnomu arkhivi Ukraïny u m. Kyi︠e︡vi (T︠S︡DIAK Ukraïny) 1494-1764 rr.

Kataloh starodrukovanykh knyh, shcho zberihai︠u︡tʹsi︠a︡ u T︠S︡entralʹnomu derz︠h︡avnomu istorychnomu arkhivi Ukraïny u m. Kyi︠e︡vi (T︠S︡DIAK Ukraïny) 1494-1764 rr.

Print Book, Ukrainian, 1999
Instytut ukraïnsʹkoï arkheohrafiï, Kyïv, 1999