Front cover image for Wychować Boga : estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku

Wychować Boga : estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku

Print Book, Polish, 2013
Wydanie I
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2013