Front cover image for Itinerarium Jeana - François Lyotarda : wprowadzenie do filozofii XX wieku

Itinerarium Jeana - François Lyotarda : wprowadzenie do filozofii XX wieku

Print Book, Polish, 2019
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2019