Front cover image for Fryslân, staat en macht 1450-1650 : bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998

Fryslân, staat en macht 1450-1650 : bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998

Print Book, Dutch, 1999
Verloren : Fryske Akademy, Hilversum, Leeuwarden, 1999