Front cover image for Moralność kanibali : Ayn Rand wobec lewicowej wizji społeczeństwa

Moralność kanibali : Ayn Rand wobec lewicowej wizji społeczeństwa

Print Book, Polish, 2020
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2020