Front cover image for Les transformacions d'Aristòtil : filosofia natural i medicina a Montpeller : el cas d'Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)

Les transformacions d'Aristòtil : filosofia natural i medicina a Montpeller : el cas d'Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)

Thesis, Dissertation, Catalan, 2020
Primera edició View all formats and editions
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2020