Front cover image for Een arts van de wereld : etnische diversiteit in de medische praktijk

Een arts van de wereld : etnische diversiteit in de medische praktijk

Dit boek toont aan de hand van diverse casuïstiek in de spreekkamer aan wat het concreet voor een arts betekent om een allochtone patiënt op consult te hebben. Het geeft inzicht in de knelpunten, maar laat ook zien wat good practice is en welke voldoening een geslaagde interactie kan geven. Door de beschrijving en analyse van de gebeurtenissen en diversiteit in ziektebeleving, het geven van achtergrondinformatie en het stellen van vragen biedt het boek handvatten voor de omgang met etnische diversiteit in de medische praktijk
eBook, Dutch, 2005
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2005