Front cover image for Posvátné poznání : psychedelika a prožitek mystické náboženské zkušenosti

Posvátné poznání : psychedelika a prožitek mystické náboženské zkušenosti

William A. Richards (Author), Jan Tichý (Translator)
Print Book, Czech, 2021
Vydání první
Dybbuk, Praha, 2021