Front cover image for Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752. Med anmårkningar uti naturkunnigheten, fråmmande folkslags språk, seder, hushållning, m. m

Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752. Med anmårkningar uti naturkunnigheten, fråmmande folkslags språk, seder, hushållning, m. m

Print Book, Swedish, 1757
Tryckt hos L.L. Grefing, Stockholm, 1757
4 preliminary leaves, 376, [16] pages 12 plates 14 cm
15864494
Copy 1 bound with Ekeberg, Karl Gustaf. Kort berättelse om den chinesiska lanthushallningen. Stockholm, 1757