Front cover image for Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor : diagnoze, politici, soluţii, noi abordări : studii, eseuri, articole ; 1965-2004

Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor : diagnoze, politici, soluţii, noi abordări : studii, eseuri, articole ; 1965-2004

Mario Duma
Print Book, Romanian, 2004
Scientconsult, Bucureşti, 2004