Front cover image for Encyklopedia muzyczna PWM : Część biograficzna / [5] Kl·l

Encyklopedia muzyczna PWM : Część biograficzna / [5] Kl·l

Print Book, Polish, 1997
Polskie Wydawn. Muzyczne, Kraków, 1997