Front cover image for Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach

Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach

Print Book, Polish, 2007
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2007