Front cover image for Gesta comitum barcinonensium

Gesta comitum barcinonensium

Print Book, Catalan, 1925
[Imprenta de la Casa de caritat], Barcelona, 1925