Front cover image for Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991

Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991

Print Book, Polish, 1991
[s. n.], Trzyniec, 1991