Front cover image for Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Ivo Paclt
Print Book, Czech, 2007
Vyd. 1
Grada, Praha, 2007