Front cover image for Klasztor i jego dobroczyńcy : średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy

Klasztor i jego dobroczyńcy : średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy

Print Book, Polish, 2007
Wydawnictwo Avalon, Kraków, 2007