Front cover image for Sborník

Sborník

Journal, Magazine, Slovak, 1923
Vydala Filosofická fakulta University, Komenského sppodporou Ministerstva školství a nǎrodní osvety, Bratislava, 1923