Front cover image for Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Maciejá Stryjkowskiego

Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Maciejá Stryjkowskiego

Print Book, Polish, 1846
Wyd. nowe, będące dokładném powtórzeniem wyd. pierwotnego królewieckiego z rokiu 1582 View all formats and editions
Nakł. Gustawa Leona Glücksberga, Warszawa, 1846