Front cover image for Muzyka : kompozytorzy i wykonawcy, prądy i kierunki, dzieła

Muzyka : kompozytorzy i wykonawcy, prądy i kierunki, dzieła

Print Book, Polish, 2007
Wydawn. Naukowe PWN, Warszawa, 2007