Front cover image for Bibliografia polska

Bibliografia polska

Print Book, Polish, 1870-<2014>
W Druk. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków, 1870-<2014>
Bibliographies
v. <1-36> ; 24-26 cm.
3963468
Cz. 1. 19. stólecie. t. 1, A-F. t. 2, G-L. t. 3, Ł-Q. t. 4, R-U. t. 5, W-Z. t. 6, Dopełnienia A-O. t. 7, Dopełnienia P-Ż
cz. 2. Stólecie 15.-19., w układzie chronologicznym. t. 8, 1455-1699. t. 9, 1700-1799. t. 10, 1800-1870. t. 11, 1871-1889, Dopełnienia t. 8-11
cz. 3. Stólecie 15.-18., w układzie abecadłowym. t. 12, A-Be. t. 13, Bi-Bz. t. 14, C. t. 15, D. t. 16, E-F. t. 17, G. t. 18, H-J. t. 19, K-Kom. t. 20, Kon-Ky. t. 21, L. t. 22, M. t. 23, N-O. t. 24, P-Pom. t. 25, Pon-Q. t. 26, R. t. 27, S-Sh. t. 28, Si-Soj. t. 29, Sok-St. t. 30, Su-Sz. t. 31, T. t. 32, U-Wik. t. 33, Wil-Y. t. 34, zesz. 1, Z-Załuski. t. 34, zesz. 2, Załuskowska-Zazdrość. t. 35. Zb-Zil. t. 36/1, Zim-Zyz. t. 26/2, Doplenenia i sprostowania do cz. III, zesz. 1: A-G
Vol. 1 has special title pages in Polish and French and pref. also in French; v. 5, 8-22 have added title pages in German, some of them have prefaces in German; v. 23<36> have special title pages in Polish
Vols. 8-11 called also v. 1-3 of part 2; v. 12-36 called also v. 1-25 of part 3
Vols. 23-33 edited by Stanisław Estreicher; v. 34, pt. 1 by Karol Estreicher, jun.; v. 34, pt. 2- by Zofia Otczykowa; v. 36 by Wacław Walecki
Chief editors after the Estreichers: Andrzej Borowski, 1976-2003; Wacław Walecki, 2003-
Vols. 9- issued by Polska Akademia Umiejętnósci (vols. 9-26 under the academy's earlier name: Akademia Umiejętności); v. 36- by the Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów
Title of vol. 36/2, Zeszyt 1: "Bibliografia Polska Karola i Stanisława Estreicherów."
Polish, French, German, and Latin