Front cover image for Zeemans woordenboek, of, Verzameling der meest gebruikelijke Hollandsche zee kunstwoorden en spreekwijzen, in het Fransch en Engelsch overgebragt, tot nut van zeevarenden en amptenaren bij de marine

Zeemans woordenboek, of, Verzameling der meest gebruikelijke Hollandsche zee kunstwoorden en spreekwijzen, in het Fransch en Engelsch overgebragt, tot nut van zeevarenden en amptenaren bij de marine

Print Book, Dutch, 1813
P. den Hengst en Zoon, Amsterdam, 1813