Front cover image for Tractat dels principis

Tractat dels principis

Print Book, Catalan, 1998
Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1998