Front cover image for Granice Śląska : zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni, Śląsk na dawnej mapie, obraz Sudetów w dawnej kartografii

Granice Śląska : zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni, Śląsk na dawnej mapie, obraz Sudetów w dawnej kartografii

Print Book, Polish, 1998
Wyd. 2., popr View all formats and editions
Rzeka, Wrocław, 1998