Front cover image for Svetovna kriza in Slovenci : kako jo preživeti?

Svetovna kriza in Slovenci : kako jo preživeti?

Franjo Štiblar (Author)
Print Book, Slovenian, 2008
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2008