Front cover image for Systematics of Jostia, Andinia, Barbosella, Barbrodria, Pleurothallis, subgen. Antilla, subgen. Effusia, subgen. Restrepioidia : addenda to Lepanthes, Masdevallia, Paltystele, Pleurothallis, Restrepiopsis, Scaphosepalum and Teagueia

Systematics of Jostia, Andinia, Barbosella, Barbrodria, Pleurothallis, subgen. Antilla, subgen. Effusia, subgen. Restrepioidia : addenda to Lepanthes, Masdevallia, Paltystele, Pleurothallis, Restrepiopsis, Scaphosepalum and Teagueia

Print Book, English, ©2000
Missouri Botanical Garden, St. Louis, ©2000