Front cover image for Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli

Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli

Print Book, Czech, ©2009
3., dopl. vyd View all formats and editions
Grada, Praha, ©2009