Front cover image for Schizofreni : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Schizofreni : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Print Book, Swedish, 2009
2. uppl
Svenska psykiatriska föreningen : Gothia, Stockholm, 2009