Front cover image for Ènciklopediâi sovetii toc̦ik = Tadžikskaâ sovetskaâ ènciklopediâ

Ènciklopediâi sovetii toc̦ik = Tadžikskaâ sovetskaâ ènciklopediâ

Print Book, Tajik, 1978-1988
Sarredakciâi ilmii ènciklopediâi sovetii toc̦ik, Dušanbe, 1978-1988
8 vol. : ill. ; 26cm.
491643214
T.1, A-Gavh̦ar (1978), 666 p
T.2, Gavharak-irland (1980), 640 p
T.3, Irlandiâ-Leninnoma (1980)
T.4, Leninobod-Muh̦it (1983), 634 p
T.5, Muh̦it-Plehanov (1984), 640 p
T.6, Pleško-Sak̦il (1986), 640 p
T.7, Sak̦ofi-Hovaling (1987), 1889 col