Front cover image for Dictionarium sueco-lapponicum, eller en orda-bok, i hwilken the förnämste swänska ord ... upsökas kunna, och på lapska gifne finnas

Dictionarium sueco-lapponicum, eller en orda-bok, i hwilken the förnämste swänska ord ... upsökas kunna, och på lapska gifne finnas

Print Book, Swedish, 1738
Tryckt hos ... Joh. L. Horrn, Stockholm, 1738